Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Менеджмент

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию

ВСТУП

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Моніторинг внутрішнього середовища підприємства ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

ВСТУП

 

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу в внутрішнього середовища  підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку Актуальність теми, вибраної автором цієї роботи для освітлення, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що оповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати не значить уміти, а уміти не значить робити.

Аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління  стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати.

В даний час в Україні, схоже, усвідомлена ця необхідність, хоча в розвинених країнах аналіз є нормою підприємницької діяльності вже вельми тривалий час.

 

Огляд стану досліджень і розробок по темі

Ця проблема добре освітлює в економічній літературі, особливо останнім часом. Вельми позитивним є той факт, що саме українські економісти приділяють цьому велику увагу, що визначає облік у виданнях української специфіки. Проте, великий інтерес представляє і західна перекладна література.

Моніторинг внутрішнього середовища  є одним з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, проте, його дуже часто неправильно розуміють. Мета моніторингу внутрішнього середовища  – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищенню якості життя. Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при певній взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал виробляє суспільно корисну продукцію або – виробничі і побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і уречевленої праці, а з другого, - результати виробництва. Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня їх використання

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Поліпшення соціально-психологічного клімату в аптеці
300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Поліпшення соціально-психологічного клімату в аптеці

ВСТУП

В умовах складного й динамічного макро- та мікросередовища власники бізнесу максимально орієнтовані на економічну результативність: отримання прибутку за мінімальних витрат, завоювання нових ринків збуту, зміцнення бренду, тобто всього того, що з економічної точки зору є вирішальним для перемоги у конкурентній боротьбі за споживача.   Але вони не приділяють достатньо уваги проблемам, які виникають всередині підприємства, в даному випадку, це соціально-психологічний клімат, який прямо пропорційно впливає на ефективність виробництва та на продуктивність праці і потребує постійного контролю та регулювання з боку керівника.

Отже, актуальність даної теми полягає в тому, що існує багато невирішених проблем та питань з приводу виникнення психологічної напруги та соціальних конфліктів, що часто відбувається  в будь-якій організації і перешкоджають ефективному її функціонуванню. Ключовими чинниками являються, перш за все, застосування керівниками маніпулювання та інших жорстких методів впливу на працівників, слабкі знання керівників у галузі управління і нерозуміння важливості психологічно грамотного управління персоналом негативно позначається на соціально-психологічному кліматі організацій, погіршує дисципліну, збільшує плинність кадрів, іноді призводить до втрати відмінних професіоналів, погіршує результати діяльності всієї організації. Тому дана тема має розглядатися як з теоретичного так і з практичного боку аби зробити ґрунтовний аналіз ситуації та надати певні рекомендації для покращення діяльності підприємств. Дослідження проводилось на ТОВ «Трифарма».

Аналіз основних досліджень і публікацій. Напрямки:

Пріоритет встановлення і розвитку сучасних ідей управління соціально-психологічним кліматом, належить як зарубіжним так і вітчизняним вченим та практикам. Серед них Паригін Дейв Б. Д., Ульріх, Коул Д., Уткін Е.А., Кочетов А.І., Шипунов В.Г., Кікшель Е.Н., Тутушкіна М.К., Колот А.М.,тощо.

Дослідження соціально-психологічного клімату в групах знайшли своє відображення в працях Бронштейна, Максименка С. Д., Соловієнка В. О., Скібіцької Л.І., Грішнової О.А., Полив’яна Н.Г., Данюка В.М., Петюха В.М., Цимбалюк С.О., Тульчинского Г.Л., Терентьева В.І., тощо.

Питання поліпшення соціально-психологічного клімату кадрової діяльності знайшли відображення в роботах  А.Д. Чернявський, Кібанов А.Я.,  Каремушка Л.М., Смірнов В.В.,  Клименко О.О., Орбан-Лембрик Л.Е.

Незважаючи на велику кількість праць з проблем соціально-психологічного клімату, необхідно констатувати недостатню розробленість цього поняття як цілісного утворення, його значущості та специфіки у конкретних умовах виробничої діяльності. Майже немає праць з управління соціально-психологічним кліматом. А будь які розробки з цієї проблеми для умов перехідного періоду та безпосередньо для умов України з її специфічними особливостями взагалі відсутні.

 В зв'язку з цим, метою дослідження визначемо: поглиблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій до вдосконалення управління соціально-психологічного клімату на ТОВ «Трифарма».

Відповідно до зазначеної мети, було поставлено та виконано наступні завдання:

 1. Розглянуто сутність і складові соціально-психологічного клімату, висвітлити підходи до даної теми різних науковців та на їх основі спроектувати власне бачення даної проблеми.
 2. Виявлено методологічні підходи до дослідження соціально-психологічного клімату в організації.
 3. Висвітлено теоретичних напрямів управління соціально-психологічним кліматом.
 4. На основі аналізу трудових показників охарактеризовано організаційно-економічний стан організації та його вплив на соціально-психологічний клімат.
 5. Виявлено рівень задоволеності персоналу трудовою діяльністю та визначити, який вплив має на нього соціально-психологічної клімат в колективі.
 6. Проаналізовано фактори, які впливають на формування соціально-психологічного клімату в колективі.
 7. Виявлено, який вплив на трудову активність персоналу має керівництво та яким чином воно впливає на формування соціально-психологічного клімату в колективі.
 8. Запропоновано етапи впровадження розробленого механізму формування сприятливого соціально-психологічного клімату в практику використання для прийняття управлінських рішень на ТОВ «Трифарма».
 9. Розроблено рекомендації уникнення конфліктів в організації для збереження сприятливого соціально-психологічного клімату.

Об’єкт дослідження: процеси управління пов'язані з формуванням соціально-психологічного клімату .

Предмет дослідження: теоретико-методичні і прикладні засади поліпшення соціально-психологічного клімату в організації.

Методи дослідження теми. Методологічним підґрунтям дослідження соціально-психологічного клімату становлять загальнонаукові методи пізнання, а саме: узагальнення,  порівняння та  системний аналіз – для вивчення та встановлення взаємозв’язків між чинниками, що впливають на обґрунтований соціально-психологічний клімат; та інші методи дослідження: економіко-статистичні (групування, аналізу динаміки рядів) – для оцінювання кадрових ризиків, визначення темпів зростання економічних по показників та показників руху персоналу тощо; експертні методи (соціологічне опитування, анкетування, спостереження, соціометрія) щодо використання результатів системи оцінювання персоналу на ТОВ «Трифарма» тощо. 

     Інформаційна база: роботи є фундаментальні положення економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, що стосуються різних аспектів соціально-психологічного клімату в колективі.

Інформаційною базою дослідження були Кодекс законів про працю, Закон про оплату праці, нормативні та правові акти чинного Законодавства України у сфері регулювання трудових відносин, матеріали внутрішньої звітності та обстежень ТОВ «Трифарма». Накові дослідження та розробки вчених-авторів, які займались вивченням соціально-психологічного клімату в колективі. Корпоративна культура та етика. Статут фірми, внутрішній трудовий розпорядок.

Практичне значення результатів дослідження. Розкриті проблеми  соціально-пихологічного клімату  на ТОВ «Трифарма» дало змогу комплексно підійти до розробки до формування методів та етапів усунення найбільш деструктивних елементів, які негативно впливають на відносини працівників в колективі та на продуктивність праці вцілому. Теоретичні, методичні та науково-прикладні результати дослідження тепер використовуються для розробки практичних рекомендацій, пропозицій та заходів щодо вдосконалення системи оцінювання на ТОВ «Трифарма.

Керівнику та працівникам відомі «больові» точки, які заважають здоровому соціально-психологічному клімату і вони зможуть прийняти заходи. Щоб їх усунути і налагодити як гарні взаємовідносини, так і  ефективний процес виробництва, до чого і стремиться будь-яка організація.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Поліпшення соціально-психологічного клімату в ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»

ВСТУП

 

У час стрімкого наукового прогресу і величезного обсягу інформації, яку ми переробляємо щогодини, важливо зберегти себе,свій людський вигляд,не стати "машиною", додатком, простим виконавцем робочих функцій.

Створити такі умови для процвітання того або іншого підприємства, фірми, установи, необхідно, щоб люди в цій установі відчували себе "командою". Однією з ознак команди є згуртованість, взаємовиручка, підтримка і одночасно вимогливість до себе і інших. Одним з найважливіших показників, що колектив це "команда" - є хороший соціально-психологічний клімат, тобто такий стан в колективі, коли кожному його члену надаються оптимальні умови для реалізації його здібностей і схильностей.

Соціально-психологічний клімат це не тільки проблема сьогоднішніх соціально-психологічних складнощів соціального і науково-технічного прогресу, але й водночас і проблема рішення завтрашніх перспективних задач, зв’язаних з моделюванням нових, більш досконалих, ніж раніше людських відношень і спільнот.

Тому, наявність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі - один з показників його зрілості, результат великої і копіткої праці керівництва. Однак, ще недостатньо досліджені методи впливу на психологічний клімат колективу.

Актуальність даного дослідження обумовлена: новими суспільно-економічними відносинами, що склалися у всіх сферах життєдіяльності; виниклою потребою в підвищенні продуктивності діяльності працівників шляхом використання сучасних методів психології; необхідністю вдосконалювання системи взаємин у трудових колективах підприємств зі складною організаційною структурою, що сприяє створенню позитивного психологічного клімату – умови підвищення продуктивності діяльності робітників.

Ціль дослідження: вивчення впливу психологічного клімату на продуктивність діяльності працівників підприємства та  розробка рекомендацій з її підвищення.

Мета й завдання дослідження. Головною метою дослідження є обґрунтування деяких теоретичних та подальший розвиток практичних засад аналізу, формування та вдосконалення соціально-психологічного клімату в колективі, що є постійною задачею керівників будь-якого рангу.

Відповідно до поставленої мети у дипломній роботі вирішуються такі основні завдання:

–         На основі аналізу наукової літератури з проблем формування соціально-психологічного клімату у колективі уточнити поняття соціально-психологічного клімату, з’ясувати критерії та показники оцінки його стану.

–         Обґрунтувати теоретичні засади, психологічні умови, засоби і шляхи процесу формування позитивного соціально-психологічного клімату у колективі ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» .

–         Проаналізувати вплив стану соціально-психологічного клімату на фінансово-економічну діяльність.

–         Оцінити ефективність соціально-психологічного клімату.

–         Діагностувати проблеми у діяльності підприємства ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» та у сфері управління персоналом

–         Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності формування соціально-психологічного клімату у колективі ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

–         Розробити практичні рекомендації керівникам та менеджерам з управління персоналу щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату у колективі  ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

–         Оцінити соціально-економічну ефективність запропонованих заходів та пропозицій в ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

Об’єктом дослідження є соціально-психологічний клімат в колективі ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

Предметом дослідження є психологічні складові та детермінанти СПК, як умови ефективності професійної діяльності працівників ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

         Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань в дипломній роботі були використані наступні методи дослідження:

–       загальнотеоретичні - аналіз, синтез, класифікація, порівняння, узагальнення, систематизація наукової літератури з метою визначення стану означеної проблеми;

–       емпіричні - спостереження, бесіди, опитування, анкетування для оцінки соціально-психологічного клімату, виявлення основних причин проблемної взаємодії персоналу ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»;

–       формувального експерименту для перевірки ефективності цільової програми підвищення результативності формування позитивного соціально-психологічного клімату у колективі ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»;

–       методів економічної статистики для опрацювання експериментальних даних і встановлення кількісних залежностей між явищами, що досліджувалися.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Поліпшення соціально-психологічного клімату на підприємстві ПАТ «АвтоКрАЗ»

ВСТУП

 

Управління сучасним промисловим підприємством, незалежно від форм власності, потребує чіткої координації й прагматизму. Однак у більшості організацій для досягнення результату в періоди нестабільності необхідні нові підходи в управлінні, одним з яких є створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі. Актуальність даної проблеми диктується вимогами психологічної включеності індивіда в трудову діяльність: по-перше, людський фактор є ключовим і багато в чому визначає ефективність діяльності підприємств; по-друге, кожний працівник має власні цілі, що не збігаються взагалі з цілями організації; по-третє, непередбачуваність поведінки посилюється під час трансформаційних періодів розвитку економіки, коли змінюються цінності, формальні й неформальні норми та правила взаємодії. За цих умов створення сприятливого соціально-психологічного клімату є джерелом активізації трудової поведінки людини, однією з найважливіших умов боротьби за зростання продуктивності праці та якості продукції (послуг, виконуваних робіт). Разом з тим, соціально-психологічний клімат – це показник рівня соціального розвитку колективу і його психологічних резервів, що впливає на лояльність персоналу в період нестабільності та змін. 

Проблеми соціально-психологічного клімату в трудовому колективі в умовах, що постійно змінюються, є предметом дослідження українських та зарубіжних науковців, зокрема В.Авдєєва, Т.Батчера, Ю.Деміна, Г.Десслера, К.Лалмані, Т.Пітерса, Дж.Траута, Н.Дащенко, Г.Дорощук, О.Скібіцького та ін. Під соціально-психологічним кліматом (СПК) у трудовому колективі нами розуміється якісна сторона міжособистісних відносин, що проявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають спільній продуктивній діяльності й всебічному розвитку особистості в групі. 

Аналіз публікацій по обраній темі свідчить про те, що є велика кількість досліджень по психологічних аспектах діяльності працівників. Проблема розроблена, визначене коло досліджуваних проблем, існують сучасні методики, понятійний апарат. Є ряд досліджень у психології й по проблемі психологічного клімату. Наявні більше двох десятків визначень предмета психологічного клімату означає неоднозначність його тлумачення, що є доказом різноманітних Однак, рівень загальної управлінської культури такий, що в цей час на одиничних підприємствах використовується настільки діючий метод підвищення продуктивності діяльності працівників як дослідження психологічного клімату колективу, не розроблені методики по його діагностуванню на підприємствах зі складною організаційною структурою шляхом виявлення температури психологічного клімату по підрозділах.

Актуальність теми магістерської роботи  полягає у необхідності формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, який має стати системоутворю­вальним елементом програми стабілізації діяльності підприємства й виходу його з кризи.

Отже, виникає необхідність всебічного вивчення такого феномена, як психологічний клімат колективу підприємства зі складною організаційною структурою - найважливішого фактора, що впливає на продуктивність діяльності праці працівників, використовуючи сучасні психологічні методи дослідження й розробки рекомендацій з його оптимізації. На підставі вищесказаного темою курсової роботи була обрана: «Управління соціально-психологічним кліматом ПАТ «АвтоКрАЗ»

Метою дослідження магістерської роботи  є обґрунтування необхідності вивчення стану соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, а також надання рекомендацій щодо його поліпшення.

Об’єктом дослідження магістерської роботи  є діяльність працівників підприємств, організацій зі складною організаційною структурою у періоди змін.

 

 Предметом дослідження магістерської роботи  є соціально-психологічний клімат колективу як основа лояльності персоналу та підвищення продуктивності діяльності працівників підприємства в періоди нестабільності.

Предмет дослідження: психологічний клімат колективу як основа підвищення продуктивності діяльності працівників підприємства зі складною організаційною структурою.

Гіпотеза дослідження: продуктивність діяльності працівників підприємства зі складною організаційною структурою перебуває в прямої залежності від показника стану психологічного клімату колективу.

Методологічною й теоретичною основою дослідження є теорія системного аналізу психічних явищ, концепція взаємозв'язку особистості й діяльності, системи загальнонаукових і математичних методів. У роботі використані основні дослідження вітчизняних і закордонних психологів в області організаційної психології й психології праці ((Е.А. Клімов, Х.И. Лейбович, А.К. Маркова, Б.Д. Паригін, А.Ф. Шикун, К.К. Платонов, Г.В. Телятніков).

За висновками проведенного дослідження зможем підтвердити такі положення:

1.Досягнення основної мети підприємства зі складною організаційною структурою прямо залежить від поліпшення психологічного клімату трудового колективу.

2.Виявлені викладеної в курсовій роботі методикою найбільш значимі фактори психологічного клімату колективу перебувають у кореляції з підвищенням продуктивності діяльності працівників підприємства зі складною організаційною структурою.

3.Розроблені й представлені рекомендації з використання сучасних методів психології й керування сприяють поліпшенню соціально-психологічного клімату трудового колективу підприємства.

Відповідно до мети, гіпотези, об'єкта й предмета дослідження, поставлені наступні завдання роботи:

- визначити поняття, сутність та зміст соціально-психологічного клімату підприємства;

- розглянути  особливості процесу формування та фактори  сприятливого соціально-психологічного клімату підприємства;

- вивчити напрямки управління та регулювання соціально-психологічного клімату підприємства;

- зробити техніко-економічну характеристику  ПАТ «ХК АвтоКрАЗ» та аналіз трудових показників;

- провести  дослідження рівня задоволеності персоналу трудовою діяльністю та її взаємозв’язок з соціально-психологічним кліматом в колективі;

- здійснити  діагностику стилю управління керівника та соціально-психологічного клімату колективу

- провести аналіз та інтерпретацію результатів дослідження взаємозв'язку стилю управління керівника та соціально-психологічного клімату ;

- провести  удосконалення соціально-психологічного клімату за рахунок  підвищення психологічної культури апарату управління                                           ПАТ «ХК АвтоКрАЗ» засобами консультування;

- здійснити  удосконалення стилю керівництва, формальних та неформальних відносин «керівник-підлеглий»;

- надати  оцінку економічної ефективності  та поліпшення соціально-психологічного клімату за рахунок вдосконалення організації праці спеціалістів та раціонального використання  праці;

- розробити заходи  покращення соціально-психологічного клімату через вирішення конфліктних ситуацій .

Методи дослідження магістерської роботи : при проведенні дослідження застосовувалися теоретичні й експериментальні методи психології праці: теоретичний аналіз, анкетування, тестування, аналіз документів, метод експертної оцінки, методи статистичного аналізу.

Водночас методологічну основу дослідження склали наступні положення:

-теоретичні основи психологічної теорії діяльності (Б.Ф. Ломів, А. Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн),

-розробки в області практичної психології й психодіагностики (А.Д. Глоточкин, Е. А. Клімов, Л.Н. Лутошкін, О.С. Михалюк, А.Ю. Шалито, А.Ф. Шикун, П.Я. Шлаен та ін.)

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що результати дослідження дозволяють сформулювати теоретичні висновки й практичні рекомендації для керівників і працівників психологічних служб підприємств і організацій із проблем підвищення продуктивності діяльності працівників.

Практична значимість роботи полягає в наступному: доведена необхідність здійснення психологічної діагностики на підприємствах і організаціях і розроблений методичний апарат для її проведення; використана методика визначення соціально-психологічного клімату колективу. Матеріали дослідження можуть бути використані в роботі починаючих працівників психологічних служб і HR- менеджерів.

Структура роботи обумовлена логікою дослідження, його цілями, гіпотезою й завданнями. Магістрерська робота  складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури й додатків.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Прожвижение банковских услуг в ИНТЕРНЕТ на примере «ОАО «Сбербанк России»

ВВЕДЕНИЕ

 

Реализация товаров и услуг - важнейший этап деятельности любого предприятия, работающего в условиях рынка. Банковское дело как вид предпринимательской деятельности не составляет исключения. Целью политики руководства банка и работы всех его служб является привлечение клиентуры, расширение сферы сбыта своих услуг, завоевание рынка и, в конечном счете, - увеличение получаемой прибыли. Средствами достижения данной цели являются инструменты банковского маркетинга.

По началу банки рассматривали маркетинг лишь как средство изучения спроса, стимулирования и привлечения клиентов, и лишь в 80-е годы сформировалась концепция маркетинга, которая стала основой управления коммерческими банками. Банки обзавелись собственными маркетинговыми службами, системами сбора и обработки информации, разрабатывают и контролируют программы маркетинга.

Содержание и цели маркетинговой деятельности существенно изменились в последние годы под влиянием резко усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отношений между банками и клиентурой.

Маркетинговая стратегия предполагает первоочередную ориентацию банка не на свой продукт как таковой, а на реальные потребности клиентуры. Поэтому маркетинг предполагает тщательное изучение рынка, анализ меняющихся склонностей, вкусов и предпочтений потребителей банковских услуг. Банковский служащий становится продавцом финансовых продуктов и в этом состоит наиболее существенный сдвиг по сравнению с ситуацией 20-30 лет назад.

В сфере услуг банки вторыми после авиакомпаний обратились к маркетингу и стали активно использовать вначале отдельные элементы маркетинга, а затем и концепцию маркетинга и стратегического планирования.

Это было вызвано следующими факторами: проникновение банков на зарубежные рынки и их конкуренция с местными банками; глобализация банковской конкуренции; появление и развитие практически во всех странах огромного числа небанковских учреждений, составивших конкуренцию банкам; расширение спектра услуг, оказываемых банками, и развитие небанковских методов заимствования денежных средств (например, выпуск облигаций); развитие информационных технологий и средств коммуникации на базе современной техники и как следствие - расширение региональной и национальной сферы деятельности финансово-кредитных институтов; развитие конкуренции внутри банковской системы, а также между банками и небанковскими институтами как в области привлечения средств, так и в области предоставления кредитных услуг; ограничения ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, связанные с государственным регулированием, а также с тем, что существует предельный размер процента, ниже которого банк уже не получает прибыль, выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и продвижением продукта на рынок.

В Российской Федерации развитие маркетинга в сфере банковских услуг происходит в очень сложных условиях. В сложившейся политической и экономической ситуации государственное финансирование заметно сокращается и всё более осуществляется через коммерческие структуры. Это в свою очередь приводит к широкому охвату коммерческими банками значительного числа предприятий, располагающими мощными финансовыми ресурсами. Поскольку создание новых банков становится всё более затруднительным, расширяется обращение к услугам функционирующих банков. В этой обстановке усиливается внимание банков к проблемам маркетинга. При отсутствии опыта, методических разработок, квалифицированных специалистов, информационной среды каждый банк самостоятельно методом проб и ошибок осваивает такую непростую область деятельности, как маркетинг.

Актуальность темы - исследование роли  интернета в продвижении банковских услуг и технологий в повышении эффективности функционирования банковской системы, которая обусловлена необходимостью активизации инновационных процессов в банковском секторе в целом и в ОАО "Сбербанк России"  в частности, высокой степенью взаимообусловленности состояния инновационной сферы и темпов развития российской банковской системы.

Целью данного проекта является исследование особенностей продвижения банковских услуг в Российской Федерации, что позволит проанализировать банковский маркетинг, разработать и внедрить маркетинговую стратегию на примере ОАО "Сбербанк России", определить пути повышения деловой активности банка и эффективности ее деятельности на рынке банковских услуг Российской Федерации.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:

- определить сущность продвижения на рынок банковских услуг;

- проведение расчетных показателей оценки эффективности рекламы;

- выделение основных проблем на банковском рынке в целом;

- разработка основных мероприятий по развитию банковского рынка;

- анализ новых тенденций в банковском маркетинге.

Объектом являются банковские услуги ОАО "Сбербанк России".

Предмет исследования: продвижение банковских услуг посредством интернета на примере ОАО "Сбербанк России".

При написании дипломного проекта были использованы различные научные и учебные издания, касающиеся страхования, аналитическая информация, материалы периодических изданий, различные методические источники, посвященные вопросам банковского маркетинга, а так же журналы и газетные статьи.

Теоретическая и методологическая основа исследования: исследования проводились на основе отечественного и зарубежного опыта, по материалам периодических изданий, научных монографий, материалов глобальной сети Internet.

В основу проведения исследования положен системный и ситуационный подход. Для решения поставленных задач использовался научный инструментарий, включающий методы статистического, экономического, эмпирического и логического анализа.

Информационную базу дипломного проекта составляют фактические материалы о деятельности и развитии ОАО "Сбербанк России".

В отечественной экономической литературе данными вопросами занимались Э.Э. Линчевский, А. И. Шипилов, А. И. Кочеткова, В. П. Шейнов и др., в зарубежной экономической литературе – К. Томас, Э. Берн, Якокка Ли и др.

Структура дипломного проекта состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Процес ефективного управління персоналом та його удосконвлення на прикладі Прат «Фоззі-фуд»

ВСТУП

 

Головною задачею менеджменту являється досягнення цілей компанії, забезпечення її місії. Досягнути постановлених цілей самотужки неможливо. Звідки витікає об’єктивна необхідність найбільш широко прихилення різних виконувачів, постановки перед ними близьких та далеких цілей, розподіл зобов’язань, постійного спостереження за їх виконанням, координації і контролю діяння. Все це відноситься до сфери управління людьми. Менеджмент є мистецтвом досягнення раніше визначених цілей через добровільне співробітництво та зусилля других людей. Звичайно, відразу виникають питання: „Куди спрямовувати ці зусилля?”, „Які установлювати пріоритети?”, „Як зробити так, щоб не тільки змусити працівників виконувати роботу, але щоб вони захотіли її виконувати?” Відповіді на ці запитання, їх практична реалізація і складає сутність управління персоналом.

Управління персоналом на  державних підприємствах полягає в використанні комунікації та особистого впливу, щоб орієнтувати дії підлеглих на реалізацію планів організації. Успішне подолання економічної кризи і розвиток економіки, у вирішальній мірі залежить від кадрів. „Кадри вирішають все!” – гасло, відоме в історії більше тисячі років не так давно знову стало популярним на всіх рівнях!

Управлінська праця (на англ. Management Lanour) – це особливий вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія об’єктивних та суб’єктивних факторів суспільної діяльності людей. Роль суб’єктивного в управлінні підприємством виявляється при аналізі зв’язку результативних показників їх господарювання із забезпеченістю управлінськими кадрами, їх стабільністю і кваліфікацією тощо. Підкреслюючи важливість суб’єктивного фактора, не можна разом з тим фетишизувати, недооцінювати об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві і в окремих трудових колективах. Для високоефективної організації процесу менеджменту потрібен аналіз об’єктивних факторів, які існують незалежно від свідомості, волі і бажання людей, а також певне врахування свідомих, творчих засад у діяльності, глибоке пізнання суті і взаємозв’язку об’єктивного та суб’єктивного в управління. Продуктом діяльності управлінської праці є рішення, і управлінських керівників правомірно віднести до найбільш активної частини трудового колективу, що бере участь у створенні матеріального продукту за рахунок впливу на матеріальні елементи виробництва і через інші колективи. Тому ефективність цієї праці може визначатися  виробничими результатами. Проте слід врахувати, що, на відміну від фізичної цілі управлінської праці, засоби їх досягнення, а також результати є менш визначеними. Управлінська праця здійснюється в широкому діапазоні умов, не має прямих вимірників, і це ускладнює оцінку її ефективності. При оцінці її якості не можна залишати поза увагою ту обставину, що результати цієї праці у великій мірі опосередковуються її колективною діяльністю.

Сфера впливу та виробництва управлінської  праці значно ширша, ніж праця робітників, безпосередньо зайнятих у сфері  виробництва. Тому не випадково недоліки і упущення діяльності менеджерів більше позначаються на результатах виробництва, ніж недоліки в роботі безпосередніх виконавців (машиністів, операторів та ін.). при недоліках у роботі апарату управління знижується індивідуальна продуктивність праці не тільки робітників, а й усього колективу. Тому раціональна організація праці у сфері менеджменту є важливою складовою частиною проблеми планомірного підвищення продуктивності всієї суспільної праці.

Істотна особливість управлінської праці на  державних підприємствах полягає в тому, що вона пов’язана з перетворенням інформації як специфічного предмета, праці, тоді як діяльність працівників виробничих спеціальностей спрямована на численні предмети праці (сировина, пальне, запасні частини) і пов’язана з перетворенням предметів праці у продукти споживання. Управлінська праці характеризується іншими специфічними особливостями, зокрема складністю порівняння її затрат з результатами, визначенням розміру корисного ефекту, а також переваженням у більшості трудових процесів елементів розумової діяльності; перенесенням центру ваги на психічні процеси сприйняття,  запам’ятовування і мислення.

Праця в сфері менеджменту потребує спеціалістів більш високої кваліфікації і характеризується більшою складністю. Ступінь складності управлінської праці залежить  від характеру виконуваних функцій та ієрархічного рівня менеджменту, чисельності підлеглих, їх кваліфікації, рівня розвитку і складності виробництва, напруженості планових завдань, ресурсної забезпеченості тощо. Потрібно раціонально розподіляти управлінські роботи за складністю відповідно до кваліфікації виконавців, щоб одна людина не займалася справою, яку може виконати інший, менш кваліфікований працівник, що займає менш оплачувану посаду. Особливістю праці менеджерів є її специфічно виражений творчий характер, пов’язаний з постійним пошуком і розв’язанням завдань, на які не завжди можна знайти відповіді, керуючись тільки досвідом.

Праці менеджерів властивий імовірний характер: важко встановити не тільки строки виконання ними конкретних завдань, а й результати праці.

Праця в сфері менеджменту не піддається механізації і автоматизації у такій мірі, як праця безпосередньо зайнятих продуктивною працею. Це одна з серйозних причин випереджаючого збільшення чисельності управлінських працівників, на яких припадає дедалі зростаюча частина праці у виробництві.

Глибокі кількісні, якісні і структурні перетворення в економіці країни зумовлюють диференціацію та інтеграцію окремих видів діяльності, підвищення ролі і збільшення обсягу робіт, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням виробництва. Тому ефективність господарювання підприємств і об’єднань стає функцією певного рівня організації апарату управління.

Предметом дослідження даної роботи є теоретичні і практичні аспекти дослідження управління персоналом    в організаціях.

Мета роботи – розробка рекомендацій по удосконаленню управління персоналом на підприємстві ПрАТ «Фоззі-фуд».

Об’єкт дослідження – персонал ПрАТ «Фоззі-фуд».

В процесі виконання роботи будуть вирішені наступні завдання:

-    досліджено теоретичних аспектів управління персоналом на  державних підприємствах;

-    проведено аналіз і зроблено оцінку управління персоналом на ПрАТ «Фоззі-фуд»;

-    розроблено рекомендації по удосконаленню управління персоналом на  державних підприємствах.

До складу роботи входить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел.

В першому розділі досліджено теоретичні аспекти управління персоналом, звернуто увагу на:

-    сутність та структуру управління персоналом;

-    стилі та методи управління персоналом;

-    соціально-психологічні аспекти управління персоналом;

-    організацію праці управління персоналом;

-    особливості управління персоналом за кордоном.

У другому розділі зроблено аналіз і оцінку управління персоналом об’єкта дослідження ПрАТ «Фоззі-фуд» та  спроектовані пропозиції щодо  вдосконалення  рівня  діяльності спеціалістів

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Удосконалення виробництва управління та організація збуту у ПАТ ”Кременчуцький колісний завод”

ВСТУП

 

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу  виробництва, управління та  організації збуту  підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку Актуальність теми, вибраної автором цієї роботи для освітлення, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що оповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати не значить уміти, а уміти не значить робити.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Фінансові ризики підприємства в умовах формування ЗЕД
Розділ 2. Аналіз та управління фінансовими ризиками ЗЕД на підприємстві
 
2.1 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біріс», надалі іменоване «Підприємство», створено згідно із законодавством України. Підприємство є юридичною особою за законодавством України. Підприємство набуває прав юридичної особи з дати державної реєстрації у порядку, встановленого законодавством.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біріс» створено з метою сучасної підприємницької діяльності учасників, розвитку ринка товарів та послуг в регіоні, створенню робочих місць та отримання прибутку. Підприємство діє на підставі Статуту, у відповідності до Законів України «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та інших законодавчих і нормативних актів.

Напрям діяльності фірми «Біріс» - експортоорієнтована торгівля комп'ютерами, оргтехнікою, комплектуючими, а також високопрофесійні консультації по товару. Підприємство «Біріс» пропонує устаткування від відомих і загальновизнаних компаній.

Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, що одержані від продажу, благодійних внесків та інших фінансових коштів. ТОВ «Біріс» реалізує свою продукцію по цінам, що встановлюються самостійно. Отримуючи товар від постачальників, фірма включає в ціну продукції свої 20%, з яких формується прибуток. Із виручки від реалізації продукції, робіт, послуг та інших надходжень відшкодовуються матеріальні та дорівнювальні до них витрати, витрати на оплату праці, виплачуються податки та інші обов’язкові платежі, сплачуються відсотки по кредитам. Чистий прибуток надходить у повне розпорядження ТОВ «Біріс».

Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку виходячи із попиту на виготовлену продукцію, роботи, послуги та необхідності свого виробничого та соціального розвитку, підвищення особистих доходів своїх працівників.

Дирекцію очолює генеральний директор. Він вирішує всі питання діяльності товари­ства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваження при цьому визначені ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» та установчими документами товариства. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з об­меженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утво­рюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб, її діяльність регламентована ст. 63 Закону Ук­раїни «Про господарські товариства». Облік здійснює бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером.

Підприємство має своє фірмове найменування, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, необхідні для здійснення статутної діяльності, зразки яких затверджуються Директором та реєструються у встановленому законодавством порядку.

Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Власник відповідає за зобов'язаннями Підприємства в межах його вкладу до його Статутного фонду. Підприємство здійснює, згідно з законодавством України, володіння, користування та розпорядження своїм майном без обмежень, в межах цілей та предмету своєї діяльності та призначення майна.

Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, є власністю підприємства.

Виконавчим органом Підприємства є Дирекція. Дирекція здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Підприємства. Дирекція складається з директора, його заступників та головного бухгалтера. Дирекція має право вирішувати будь-які питання, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Підприємства за винятком тих, які відносяться до виключної компетенції Власника. Дирекція у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Підприємства, а також рішеннями зборів учасників.

Господарська діяльність підприємства визначається за допомогою системи показників, які характеризують досягнутий рівень виробництва і оцінюють результат роботи підприємства. Техніко-економічні показники діяльності підприємства дозволяють оцінити організацію виробництва, технологічний рівень, рівень продуктивності праці, ефективність матеріальних, трудових, фінансових затрат.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...