Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Бух. учет

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Облік і аудит готової продукції на підприємстві та шляхи їх удосконалення (за матеріалами ПрАТ «Калина-Схід»

ВСТУП

 

В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати підприємством.

Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів.

Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Тому проблема вдосконалення системи бухгалтерського обліку стоїть дуже гостро.

Актуальність цього питання поширюється на весь спектр народного господарства. Не є виключенням і сільськогосподарське виробництво, якому належить важливе місце в розвитку економіки України і, перш за все, в продовольчому забезпеченні населення.

Розвиток ринкових відносин в економіці держави об’єктивно веде до полярності інтересів між виробниками, споживачами та державою.

Облік виробництва готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками, контроль за готовою продукцією, дасть можливість успішно вирішувати задачі, що стоять перед виробниками.

В умовах переходу на ринкові відносини в промисловості відбулися значні зміни. Велика увага приділяється проблемі екологізації виробництва. Головним критерієм виробництва стали якість і конкурентноздатність продукції.

У розвитку національної економіки України важливим є правильна організація бухгалтерського обліку та звітності, яка ведеться на підприємствах. Від правильного та раціонального підходу до бухгалтерського обліку залежить вся діяльність підприємства.

У діючі нормативні документи часто вносяться зміни і доповнення, що у силу різних обставин не завжди доводяться до платників податків. Тому з'являються порушення (часом ненавмисні) у дотриманні вимог чинного законодавства. Це посилює необхідність в аудиті, як формі недержавного контролю за діяльністю підприємств.

Аудит передбачає консультації з питань організації і ведення бухгалтерського обліку, що проводяться з метою поліпшення обліку і звітності на підприємстві та підвищення ефективності його господарської діяльності. Основою господарської діяльності є матеріальні цінності: виробничі запаси, готова продукція, товари. Тому необхідно приділити значну увагу проблемі організації аудиту їх надходження, збереження та використання.

В умовах жорсткої конкуренції набуває значення швидка обробка інформації та можливість вільної орієнтації у сукупності економічних даних підприємства. Ефективне рішення цих питань при великому обсязі інформації не можливе без використання комп'ютерних систем автоматизації бухгалтерського обліку. Тому розгляд цієї проблеми включено до складу дипломної роботи.

Метою написання дипломної роботи є відображення методологічних і організаційних основ обліку  та аудиту  готової продукції та надання конкретних пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку і аудиту готової продукції ПрАТ «Калина-Схід»   на базі прогресивних форм і методів їх здійснення.

Серед завдань, поставлених при написанні дипломної роботи можна виділити наступні:

-                       опрацювання наукових видань, публікацій і авторських робіт, присвячених проблемі організації і ведення обліку готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками, а також, проблемі проведення аудиту продукції;

-                       розкрити зміст нормативних документів, щодо регламентації цього питання;

-                       ознайомитись, проаналізувати і висвітлити стан обліку та контролю готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками в досліджуваному господарстві, намітити можливі шляхи вдосконалення.

Як бачимо облік наявності та руху продукції є невід’ємною та важливою частиною бухгалтерського обліку в цілому на підприємстві, а отже, правильна, точна та раціональна організація бухгалтерського обліку готової продукції  є важливим питанням облікової політики підприємства.

Об’єктом дослідження було обрано ПрАТ «Калина-Схід»  .

Предметом дослідження є готова продукція та розрахунки з покупцями та замовниками.

При написанні дипломної роботи  застосовувались метод аналізу і синтезу, метод порівняння і статистичний метод.

Джерелами написання даної дипломної роботи були: нормативно - правова база, спеціальна література з теми дослідження, первинні та зведені документи, регістри аналітичного і синтетичного обліку та річні звіти за 2011 – 2013  роки.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік і аудит готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками на ПАТ «Кременчуцький хлібокомбінат № 1».

ВСТУП

 

В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати підприємством.

Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів.

Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Тому проблема вдосконалення системи бухгалтерського обліку стоїть дуже гостро.

Актуальність цього питання поширюється на весь спектр народного господарства. Не є виключенням і сільськогосподарське виробництво, якому належить важливе місце в розвитку економіки України і, перш за все, в продовольчому забезпеченні населення.

Розвиток ринкових відносин в економіці держави об’єктивно веде до полярності інтересів між виробниками, споживачами та державою.

Облік виробництва готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками, контроль за готовою продукцією, дасть можливість успішно вирішувати задачі, що стоять перед виробниками.

В умовах переходу на ринкові відносини в промисловості відбулися значні зміни. Велика увага приділяється проблемі екологізації виробництва. Головним критерієм виробництва стали якість і конкурентноздатність продукції.

У розвитку національної економіки України важливим є правильна організація бухгалтерського обліку та звітності, яка ведеться на підприємствах. Від правильного та раціонального підходу до бухгалтерського обліку залежить вся діяльність підприємства.

У діючі нормативні документи часто вносяться зміни і доповнення, що у силу різних обставин не завжди доводяться до платників податків. Тому з'являються порушення (часом ненавмисні) у дотриманні вимог чинного законодавства. Це посилює необхідність в аудиті, як формі недержавного контролю за діяльністю підприємств.

Аудит передбачає консультації з питань організації і ведення бухгалтерського обліку, що проводяться з метою поліпшення обліку і звітності на підприємстві та підвищення ефективності його господарської діяльності. Основою господарської діяльності є матеріальні цінності: виробничі запаси, готова продукція, товари. Тому необхідно приділити значну увагу проблемі організації аудиту їх надходження, збереження та використання.

В умовах жорсткої конкуренції набуває значення швидка обробка інформації та можливість вільної орієнтації у сукупності економічних даних підприємства. Ефективне рішення цих питань при великому обсязі інформації не можливе без використання комп'ютерних систем автоматизації бухгалтерського обліку. Тому розгляд цієї проблеми включено до складу дипломної роботи.

Метою написання дипломної роботи є відображення методологічних і організаційних основ обліку, аналізу та аудиту  готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками та надання конкретних пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку і аудиту готової продукції сільськогосподарського товаровиробника на базі прогресивних форм і методів їх здійснення.

Серед завдань, поставлених при написанні дипломної роботи можна виділити наступні: опрацювання наукових видань, публікацій і авторських робіт, присвячених проблемі організації і ведення обліку готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками, а також, проблемі проведення аудиту та аналізу продукції; розкрити зміст нормативних документів, щодо регламентації цього питання; ознайомитись, проаналізувати і висвітлити стан обліку та контролю готової продукції та розрахунків з покупцями та замовниками в досліджуваному господарстві, намітити можливі шляхи вдосконалення.

Як бачимо облік наявності та руху продукції є невід’ємною та важливою частиною бухгалтерського обліку в цілому на підприємстві, а отже, правильна, точна та раціональна організація бухгалтерського обліку готової продукції  є важливим питанням облікової політики підприємства.

Об’єктом дослідження було обрано ПАТ «Кременчуцький хлібокомбінат № 1»

Предметом дослідження є готова продукція та розрахунки з покупцями та замовниками.

При написанні дипломної роботи  застосовувались метод аналізу і синтезу, метод порівняння і статистичний метод.

Джерелами написання даної дипломної роботи були: нормативно - правова база, спеціальна література з теми дослідження, первинні та зведені документи, регістри аналітичного і синтетичного обліку та річні звіти за 2011 – 2013  роки.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік та аудит виробничих запасів на сільскогосподарському підприємстві на ПСПА "Урожай"

ВСТУП

 

Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) - сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення Матеріальні затрати становлять 57-68% собівартості продукції. Від достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерському обліку й звітності операцій із виробничими запасами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість, прибуток, рентабельність, тощо). Тобто від достовірності, об’єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов’язаних із рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників.

Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Оптимізація виробничих запасів - один із головних факторів виходу сільськогосподарських підприємств із кризового стану. Це зумовлює необхідність по-новому визначити роль, місце і зміст обліку і аналізу виробничих запасів, обґрунтувати його методологію в системі управління. Адже в ринкових відносинах у вигіднішому положенні виявляються ті підприємства, котрі вміють краще аналізувати виробничу ситуацію і приймати ефективні рішення (в тому числі й щодо оптимізації виробничих запасів), швидше адаптуватися до змін кон`юнктури.

У цих умовах висуваються нові вимоги до організації економічної інформації, до методики обліку і аналізу виробничих запасів.

Тому актуальність проблеми обліку і аналізу виробничих запасів сільськогосподарського підприємства не викликає сумніву і потребує дослідження.

Розвитку теорії та практики обліку і аналізу виробничих запасів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких вітчизняних вчених як: Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Н.В. Чебанова та інших.

Однак ряд проблем організації та методики обліку і аналізу виробничих запасів потребують подальших досліджень та наукових розробок.

Залишаються нез’ясованими питання обліку виробничих запасів, обчислення матеріальних витрат в собівартості продукції, має місце неузгодженість фінансового, управлінського та податкового обліку на рівні підприємства.

Недостатня теоретична і практична розробленість обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах, недосконалість нормативних актів, що його регламентують, зумовили вибір теми дипломної роботи, мету і завдання наукового дослідження.

Метою дипломної роботи є виявлення передумов, теоретичне та практичне дослідження організації і методики обліку та аудиту виробничих запасів, раціональна організація обчислювальних робіт на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах господарювання.

Досягнення поставленої мети зумовило постановку і вирішення наступних наукових та практичних задач:

- розглянути сутність, класифікацію та методи оцінки виробничих запасів з урахуванням галузевих особливостей сільськогосподарських підприємств;

- дослідити нормативно-правову базу, що регулює питання обліку і аналізу виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах;

- провести техніко-економічну характеристику сільського-сподарського підприємства;

- проаналізувати організаційний аспект та діючу систему бухгалтерського обліку на підприємстві як одного із видів інформаційного забезпечення економічного аналізу виробничих запасів;

- дослідити методику обліку виробничих запасів на підприємстві;

- розробити систему показників та методику аудиту  виробничих запасів;

- визначити основні напрямки вдосконалення управління виробничими запасами для підвищення обсягів виробництва та реалізації продукції.

Об’єктом дослідження обрано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ПСПА «Урожай»

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку і аналізу виробничих запасів на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі використовується дедуктивний та індуктивний методи дослідження. В основі наукового дослідження використано такі способи: порівняння показників в динаміці, розробка системи узагальнюючих і часткових показників, порівняння відносних величин, для визначення стану обліку на підприємстві використовувався метод спостереження та інші. В дипломній роботі для практичного дослідження організації і методики обліку та аналізу виробничих запасів використано показники роботи підприємства ПСПА «Урожай» за 2011-2013 роки.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік та аудит витрат на виробництво продукції ПП «ВАС»

ВСТУП

 

В умовах ринкових перетворень та зростання економіки особливого значення набуває економічна інформація, джерелом якої є бухгалтерський облік. Тому правильна організація бухгалтерського обліку на підприємстві сприяє підвищенню ефективності його діяльності.

В процесі господарської діяльності кожне підприємство здійснює витрати, пов’язані з його функціонуванням. Витрати підприємства є різними за формою та економічним змістом. Тому для ефективного їх обліку є необхідним розуміння витрат як економічної категорії, знання принципів поділу витрат за економічними ознаками та статтями. Правильна організація і методика обліку витрат підприємства дозволяє підвищити достовірність їх обліку, сприяє проведенню результативного економічного аналізу витрат та забезпечує керівництву підприємства необхідними обліково-аналітичними даними і, в кінцевому рахунку, впливає на прибутковість даного підприємства та сприяє покращенню його фінансового стану.

Актуальність дипломної роботи. У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировину, матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби, трудові ресурси тощо). Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію (послуги) і підлягають постійному поповненню. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і купівлю ресурсів, організацію доставки, підпір персоналу для здійснення виробничої діяльності, оновлення основних засобів, зберігання й видачі окремим споживачам на підприємстві.

Раціональне використання та економія ресурсів - є одним з найважливіших умов переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку. Українська держава, ставши на шлях самостійності, зіткнулася з багатьма труднощами. Тому раціональне використання ресурсів відіграє вирішальне значення на сучасному етапі становлення економіки України.

Так як витрати на матеріали, паливо та енергію займають основну частину собівартості, слід звернути увагу на ефективність їх використання як шлях до зниження собівартості робіт, які проводить підприємство.

До витрат підприємства відносяться витрати на виробництво, що є об'єктом дослідження в даній дипломній роботі.

Метою дипломної роботи є дослідження –витрат на виробництво та методики їх облікового процесу, аудиту, дослідження ефективності витрат на виробництво  та їх контроль.

Для досягнення поставленої мети, в ході написання роботи виконані  наступні  завдання:

-                    визначити економічну сутність  витрат на виробництво;

-                    проаналізувати нормативно-законодавче регулювання обліку витрат на виробництво;

-                    визначити методи обліку  витрат на виробництво шляхом його автоматизації;

-                    провести аудиту  витрат на виробництво підприємства;

-                    визначити вплив витрат на ефективність діяльності підприємства.

Ступіть вивчення обраної теми.  Слід відзначити, що першочергові питання, які характеризують порядок обліку та аналізу загальновиробничих  витрат детально розглядалися багатьма економістами, і це відтворено ними у  статтях, навчально-методичній літературі.

Однак, окремі питання організації обліку та аналізу використання загальновиробничих витрат на підприємстві недостатньо досліджені, і тому вони  потребують науково обґрунтованих рекомендацій. Так, поки що чітко не визначені економістами напрямки вдосконалення обліку операцій з надходження, відпуску та використання матеріальних ресурсів, а також контролю за їх збереженням на базі широкого  застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Певні зміни доцільно внести до методики аналізу матеріальних ресурсів з урахуванням специфічних особливостей виробництв, притаманних різним галузям промисловості.

Об’єкт дослідження. Дипломна робота виконується на матеріалах ПП «ВАС».

У роботі використано ряд нормативно-правових, літературних, періодичних та допоміжних джерел.

Предметом дослідження дипломної роботи є витрати на виробництво  ПП «ВАС». Для аналізу бухгалтерського обліку витрат  використано бухгалтерську документацію : накладні, акти прийому матеріалів, журнали ордери. Для аналізу витрат  використано дані кошторису витрат та фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати) за 2011-2013 роки.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. В роботі досліджуються такі питання як: економічна характеристика  витрат їх класифікація; завдання обліку і аудиту їх роль в системі управління витратами; організація і методика обліку витрат на виробництво  в умовах ручної і автоматизованої обробки, шляхи його вдосконалення; методика аналізу та аудиту загальновиробничих витрат.

 При написанні дипломної роботи використані Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", Податковий Кодекс України, П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". П(С)БО 16 "Витрати". 11(01,0 7 "Основні засоби". П(С)БО 8 Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси", Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості, і інші нормативні документи монографічна і періодична література по обліку витрат підприємства.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит основних засобів на підприємстві Локомотивне Депо Кременчук в умовах діючого законодавства

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Підприємства залізничного транспорту України побудовані з найголовнішою метою – з ціллю швидкісних і відносно дешевих як вантажних, так і пасажирських перевезень. Відтак, саме залізничний транспорт вважається найбезпечнішим серед усіх відомих і найбільш актуальним. Покращення умов для соціуму в процесі переїзду можливе за допомогою уведення нових об’єктів основних засобів в експлуатацію, ремонтів тепловозів, їх повної або часткової модернізації, раптових ревізій тепловозів за наказом начальника служби локомотивного господарства.

Оптимізоване використання основних засобів Локомотивним депо можливе лише у випадку систематичного аналізу системи неруйнівного контролю рухомого складу залізниці. Методів контролю всього п’ять і ми їх розглянемо в процесі написання дипломного проекту. Обрана нами тема неймовірна цікава та варта уваги, адже кожен українець хоч раз в житті користувався послугами залізничного транспорту України, які надаються залізницею за допомогою використання основних засобів залізниці.

Актуальною є обрана тема на державному підприємстві великого масштабу, яким і є Локомотивне депо Кременчука. На залізничному транспорті операції з основними засобами не обмежуються лише податковим, статистичним і фінансовим обліком. Для тепловозів постійно розроблюються інноваційні конструкції для більш оптимізованого використання основних засобів залізниці. Так, для тепловозів розроблюються універсальні конструкції жалюзійного апарату охолоджуючого пристрою тепловозу. Мета даної дії полягає в тому, щоб зменшити затрати потужності на привід вентилятора охолоджуючого пристрою тепловозу і цей процес відбувається для оптимізованої експлуатації тепловозів. Дану процедуру ми також розглянемо в процесі написання дипломної роботи.

Таким чином, залізничний транспорт не з пустослів’я вважається найбезпечнішим, адже над організацією експлуатації тепловозів працює безліч робітників, списуються об’єкти основних засобів завчасно і на залізничному транспорті дії на базі аналізу основних засобів завжди були і будуть актуальними.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит основних засобів на підприємстві ТОВ “КАЛИНА-СХІД” в умовах діючого законодавства

ВСТУП

Формування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні відбувається в різних сферах діяльності. І цей же час правильно І визначитись не тільки стосовно організаційних і практичних заходів, але і в методологічних питаннях формування обліку.

Актуальність теми у тому, що документація, яка є основою організації обліку основних засобів на підприємстві складається не належним чином та дає загальну уяву про ведення обліку, яку можна отримати при розгляді П(С)БО 7 «Основні засоби», але не розкриває специфіку ведення обліку на підприємстві. Це такий документ, як облікова політика.

Областю бухгалтерського обліку, що досліджується, є облік основних засобів на підприємстві ТОВ  “Калина-Схід”.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит грошових коштів на підприємстві ПАТ «Комсомольський хлібзавод» в умовах діючого законодавства

ВСТУП

Актуальність обраної теми. Гроші – одне із найдавніших явищ суспільства, що відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців, оскільки являють собою багатофункціональну економічну форму, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним із найважливіших розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємства виживати напряму залежить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не приділялось багато уваги. Але цей вид активів є найобмеженішим і управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і кінцевого формування результатів його діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності фінансовими ресурсами.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит депозитних операцій ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»

ВСТУП

Актуальність  теми  дипломної  роботи. Сучасний банк - це автономне, економічно самостійне, незалежне підприємство, яке функціонує за умови повної економічної самостійності, партнерських взаємовідносин з клієнтами в межах державного контролю за його діяльністю з боку органів банківського нагляду. Згідно з Законом України “Про банки і банківську діяльність”, банківська діяльність визначається як залучення до вкладів грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; банк - це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати банківську діяльність; банківська система України - це Національний банк України й інші банки, що створені й діють на території України згідно з положеннями цього Закону.

Банк у правовому відношенні - це певний фінансовий посередник, який виконує одну чи декілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності.

Банки - це основні ланки кредитної системи країни, фундамент, вершиною якої є центральний банк. Разом вони формують банківську систему країни.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит заробітної плати на підприємстві ЗАТ КВТФ «Кремтекс» в умовах діючого законодавства

ВСТУП

Основним фактором виробничого процесу будь-якого підприємства є забезпеченість необхідними кадрами. Проблеми раціональної організації заробітної плати належать до числа найважливіших проблем, від успішного вирішення яких багато в чому залежить своєчасна та якісна реструктуризація як окремих підприємств, так і економіки України в цілому. Управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією, безперервно змінною кон'юнктурою ринку, загрозою банкрутства підприємств стає першочерговою проблемою, що вимагає високої компетентності і флексибілізації, тобто підвищення гнучкості організаційно-правових засад.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит формування прибутку на підприємстві

ВСТУП

Актуальність дослідження. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів.

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика максимізації прибутку. На сьогоднішній день прибуток - одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішення трьох корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку - політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і доходів в середині підприємства. Дослідження управління прибутком, рентабельності підприємства, витрат звертання, валових доходів, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм по нарощуванню прибутку. Іншими словами підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри впливають на його величину.

В умовах ринкової економіки, прибуток - найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні заходи, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві.

Значимість прибутку, проблеми пошуку резервів його підвищення для підприємств є актуальними на сьогодення, що і визначило вибір теми науково-дослідницької роботи і її виконання.

Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних засад обліку і формування прибутку на підприємстві зробили такі вітчизняні учені та учені країн СНД: В. Глущенко, В. Дятлов, О. Єськов, Т. Заславська, А. Здравомислов, О. Козлова, А. Колот, А. Леонтьєв, Г. Одінцова, А. Омаров, О. Пушкар, В. Травін, Е. Уткін, В. Шинкаренко. Серед відомих фахівців, які в комплексних дослідженнях вирішували проблеми обліку і формування прибутку, можна назвати В. Гриньову, В. Пономаренка, Г. Григоряна, Д. Горєлова, Р. Ривкіну, І. Сороку, С. Ядова.

Метою дипломної роботи є проведення комплексного дослідження економічної діяльності підприємства, визначення і обґрунтування обліку і формування прибутку на підприємстві.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких наукових завдань:

1. Розглянути економічну суть категорії «прибуток».

2. Розкрити роль і значення прибутку в розвитку підприємства.

3. Здійснити економічно-фінансовий аналіз діяльності підприємства.

4. Охарактеризувати стан обліку на підприємстві.

5. Провести економічне обгрунтування результатів оцінки стану обліку та аудиту.

Об'єктом дослідження є прибуток торгового підприємства.

Предметом дослідження є облік і формування прибутку на підприємстві.

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну базу дослідження складають теорія пізнання, праці класиків економічної науки, провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем управління доходами. Зокрема, у роботі використано: методи формальної  і діалектичної логіки, методи факторологічного, порівняльного,  системного та структурного аналізу, методи ланцюгових оцінок та табличної обробки розрахункових даних і показників. У роботі використані бухгалтерські баланси, фінансова, податкова та статистична звітність підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у визначенні, уточненні та науково обґрунтованих рекомендаціях та пропозиціях щодо удосконалення обліку і формування прибутку на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі теоретичного дослідження і вивчення практичної діяльності підприємства розроблені рекомендації з удосконалення обліку і формування прибутку. Впровадження рекомендацій в практичну діяльність підприємств підвищить рівень отримання прибутку підприємства, достовірність обліково-аналітичної інформації про прибуток підприємства та забезпечить надання достовірної та якісної інформації про рівень прибутку підприємства. Окремі положення дослідження можуть використовуватись в навчальному процесі.

Обсяг і структура роботи обумовлені метою та завданнями дослідження, а також логікою розташування в ній матеріалу. Дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...