Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Готовые работы

Метка — підприємство.

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Аналіз нормування праці на підприємстві ВАТ «Електрон-Газ»

Вступ

Нормування праці є основою наукової організації праці. Без обґрунтованих норм праці не можна організувати і вести боротьбу за всемірну економію робочого часу. За допомогою методів, вживаних в нормуванні праці, виділяються втрати і непродуктивні витрати робочого часу. Шляхом вивчення трудових рухів виробляються найекономніші, продуктивніші і найменш стомливі прийоми роботи. Це сприяє зростанню продуктивності праці.

На сьогодні процес правильного вибору методу нормування праці стає одним із найдієвіших засобів забезпечення конкурентоздатності підприємства, оскільки сприяє скороченню затрат праці, економії коштів на оплату праці, а отже – зниженню собівартості продукції і підвищенню ефективності господарювання.

В сучасній науковій літературі зустрічається багато теоретичних та методичних підходів до розгляду питання характеристики методів нормування праці. Так, неодноразово висвітлювали у своїх працях названу проблему такі відомі економісти як Грішнова О.А., Завіновська Г.Т., Багрова І.В., Чернов О.В., Оленич Є.І., В.М. Лукашевич, О.В. Дячун, В. Марченко та інші.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на ПАТ ВАТ «Кременчуцький колісний завод» та шляхи оптимізації управління

ВСТУП

 

Актуальність теми дипломної роботи. У процесі діяльності підприємства повинні купувати матеріальні цінності: сировину, пальне, запасні частини, різні товари тощо, оплачувати за виконані роботи і послуги. На цій стадії виникають широкі розрахункові відносини з постачальниками і підрядниками з виробництва продукції. Разом з тим підприємства здійснюють платежі в бюджет по податках, відрахування на соціальні заходи та в різні фонди. Водночас мають місце розрахунки з фізичними особами при видачі грошей під звіт, утриманні і виплаті аліментів, по нестачах цінностей та інші. Отже, підприємство постійно має розрахунки. Правильна організація їх обліку має важливе значення для ефективного використання засобів.

Величина прибутку залежить від швидкості обороту капіталу, що визначається цілим комплексом економіко-організаційних заходів. Його частиною є розрахунки між суб'єктами господарської діяльності. Швидкість розрахунків, як показує практика, може змінюватися від кількох місяців, як це було раніше по рахунках в промисловості і сільському господарстві, до декількох годин, що стало можливим завдяки введенню системи електронних платежів. Чим швидше здійснюється процес розрахунків, тим ефективніше працює економіка.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз необоротних активів та фінансового стану ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних засобів - засобів праці і матеріальних умов процесу виробництва.

Формування ринкових відносин в країні заставляє по-новому підійти до постановки обліку на окремих ділянках фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій, в тому числі обліку основних засобів та їх оподаткування.

Необоротні активи відіграють величезну роль у процесі праці, тому що вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу міць підприємства; це самий перший показник фінансової стійкості та виробничої спроможності діяльності підприємства.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз фінансової стійкості ВАТ АБ “АВТОКРАЗБАНК" та шляхи її покращення»

ВСТУП

 

Забезпечення фінансової стійкості банків - необхідна умова ефективного функціонування економіки України. Але банк, як комерційне підприємство, заінтересований у найбільш прибутковому вкладенні наявних грошових ресурсів. Прагнення до максимізації прибутків зумовлює вкладення коштів в операції, що мають підвищений ступінь ризику. Отже, комерційний банк, здійснюючи певні операції, може зазнати ризику втрат та банкрутства. Класичне поняття про банківську систему виходить з існування трьох головних критеріїв, які слід враховувати комерційним банкам, розглядаючи проблему ризику. Це - ліквідність, рентабельність та безпечність.

Зважаючи на це, проблеми ефективного управління банківською діяльністю необхідно досліджувати з позицій можливості досягнення комерційними банками динамічного стану фінансової стійкості та підтримання оптимальної позиції на шкалі "прибуток-ризик". Такий підхід не є традиційним для вітчизняної школи фінансового управління комерційним банком, у розвинутих країнах він також недостатньо відпрацьований.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Діагностика виникнення ситуації банкрутства ДП “КОНДИТЕРПРОМ-КРЕМЕНЧУК” та розробка і впровадження заходів щодо нейтралізації загрози банкрутства

ВСТУП

 

Актуальність дипломної  роботи.  У  процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Розвиток кризових явищ у діяльності окремого підприємства, його неможливість розрахуватися по своїх боргах не є його особистою справою, а потребує створення державного механізму вирішення проблем, що пов’язані з фінансово-майновим становищем. Таким механізмом є інститут банкрутства, що має багатовікову історію використання та розвитку.

У процесі ринкових перетворень в україн­ській економіці після 1991 р. з'явилися свої власні диспро­порції та негативні явища, які вже не можна списати на спадок минулого. Нашаровування протягом доволі короткого часу один на одного пластів невирішених проблем різного походжен­ня і часу виникнення (радянського, пострадянського) обу­мовило глибину, унікальність та гостроту кризи, у якій опинилась сучасна економіка України.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Кредитоспроможність підприємства ТОВ „ІНВЕСТТЕХНОПРОМ”

ВСТУП

Актуальність теми  роботи. Зміни, що відбуваються в економіці України, припускають істотні зміни у взаємовідносинах між комерційними банками і суб'єктами господарювання. Висока ризикована банківської діяльності головним чином пов'язана з умовами і результатами діяльності його клієнтів.

Аналіз структури активів банківської системи України свідчить про те, що більш третини з них доводиться на кредитний портфель. Кредитні операції банку є ведучими серед інших як по прибутковості, так і по масштабності розміщення засобів.

У нинішніх умовах господарювання, українські комерційні банки вимушені працювати в надзвичайних обставинах. Вони опинилися в центрі багатьох суперечливих, кризових і важко прогнозованих процесів, що відбуваються в економіці, політиці і соціальній сфері.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік виробничих запасів на підприємстві ВАТ «Криворіжхліб» та ефективність їх використання

ВСТУП

Однією із складових стабільної та рентабельної роботи підприємства є оптимальна наявність і обіг виробничих запасів. Запаси – це такий вид оборотних засобів, який практично завжди є в тому чи іншому вигляді на будь-якому підприємстві.

Для одного підприємства виробничі запаси є основою стабільної та рентабельної роботи, для іншого   лише невеликою частиною всіх активів. Але в будь-якому разі правильне документальне оформлення і відображення операцій із запасами у бухгалтерському обліку – запорука успішної роботи підприємства в цілому.

Облік виробничих запасів становить дуже трудомісткий процес. І це пов`язано не лише з різноманітністю самих запасів (від матеріалів і тари до палива і запасних частин), а й з оформленням великої кількості первинних документів на різних стадіях руху виробничих запасів.

Для підприємств виробничі запаси є одним із найважливіших активів, які з-поміж іншого перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг.

Необхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його матеріальними ресурсами, в тому числі і паливно-мастильні матеріали. Виробнича діяльність підприємства та її результати залежать від ефективної організації постачання і раціонального, економічного використання запасів.

Актуальність даної теми полягає в тому, що паливно-мастильні матеріали – це виробничі запаси, які є складовою частиною оборотних засобів, оборотними їх називають тому, що вони одночасно перебувають на різних стадіях процесу та реалізації, протягом якого повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції. Тому підприємство для своєї діяльності вирішує питання раціонального використання запасів, в т.ч. паливно-мастильних матеріалів.

Метою даної роботи є дослідження методології обліку виробничих запасів на підприємстві та ефективність їх використання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- розкрити нормативно-правову базу обліку в Україні;

- розглянути класифікацію запасів, порядок формування вартості запасів, методи оцінки запасів при вибутті,

- розглянути відображення балансова вартість запасів у податковому обліку,

- представити характеристику діяльності підприємства;

- представити документальне оформлення руху запасів;

- розкрити облік запасів підприємства.

Базою дослідження є діяльність ВАТ «Криворіжхліб»

Об’єктом дослідження виступають паливно-мастильні матеріали, які підприємство використовує для здійснення господарської діяльності.

Предметом дослідження в даній роботі виступає первинний, аналітичний та синтетичний облік паливно-мастильних матеріалів, шляхи і пропозиції щодо вдосконалення обліку паливно-мастильних матеріалів на даному підприємстві.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
Облік та аудит виробничих запасів на сільскогосподарському підприємстві на ПСПА "Урожай"

ВСТУП

 

Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) - сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення Матеріальні затрати становлять 57-68% собівартості продукції. Від достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерському обліку й звітності операцій із виробничими запасами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість, прибуток, рентабельність, тощо). Тобто від достовірності, об’єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов’язаних із рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників.

Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Оптимізація виробничих запасів - один із головних факторів виходу сільськогосподарських підприємств із кризового стану. Це зумовлює необхідність по-новому визначити роль, місце і зміст обліку і аналізу виробничих запасів, обґрунтувати його методологію в системі управління. Адже в ринкових відносинах у вигіднішому положенні виявляються ті підприємства, котрі вміють краще аналізувати виробничу ситуацію і приймати ефективні рішення (в тому числі й щодо оптимізації виробничих запасів), швидше адаптуватися до змін кон`юнктури.

У цих умовах висуваються нові вимоги до організації економічної інформації, до методики обліку і аналізу виробничих запасів.

Тому актуальність проблеми обліку і аналізу виробничих запасів сільськогосподарського підприємства не викликає сумніву і потребує дослідження.

Розвитку теорії та практики обліку і аналізу виробничих запасів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких вітчизняних вчених як: Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Н.В. Чебанова та інших.

Однак ряд проблем організації та методики обліку і аналізу виробничих запасів потребують подальших досліджень та наукових розробок.

Залишаються нез’ясованими питання обліку виробничих запасів, обчислення матеріальних витрат в собівартості продукції, має місце неузгодженість фінансового, управлінського та податкового обліку на рівні підприємства.

Недостатня теоретична і практична розробленість обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах, недосконалість нормативних актів, що його регламентують, зумовили вибір теми дипломної роботи, мету і завдання наукового дослідження.

Метою дипломної роботи є виявлення передумов, теоретичне та практичне дослідження організації і методики обліку та аудиту виробничих запасів, раціональна організація обчислювальних робіт на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах господарювання.

Досягнення поставленої мети зумовило постановку і вирішення наступних наукових та практичних задач:

- розглянути сутність, класифікацію та методи оцінки виробничих запасів з урахуванням галузевих особливостей сільськогосподарських підприємств;

- дослідити нормативно-правову базу, що регулює питання обліку і аналізу виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах;

- провести техніко-економічну характеристику сільського-сподарського підприємства;

- проаналізувати організаційний аспект та діючу систему бухгалтерського обліку на підприємстві як одного із видів інформаційного забезпечення економічного аналізу виробничих запасів;

- дослідити методику обліку виробничих запасів на підприємстві;

- розробити систему показників та методику аудиту  виробничих запасів;

- визначити основні напрямки вдосконалення управління виробничими запасами для підвищення обсягів виробництва та реалізації продукції.

Об’єктом дослідження обрано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ПСПА «Урожай»

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку і аналізу виробничих запасів на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі використовується дедуктивний та індуктивний методи дослідження. В основі наукового дослідження використано такі способи: порівняння показників в динаміці, розробка системи узагальнюючих і часткових показників, порівняння відносних величин, для визначення стану обліку на підприємстві використовувався метод спостереження та інші. В дипломній роботі для практичного дослідження організації і методики обліку та аналізу виробничих запасів використано показники роботи підприємства ПСПА «Урожай» за 2011-2013 роки.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік та аудит витрат на виробництво продукції ПП «ВАС»

ВСТУП

 

В умовах ринкових перетворень та зростання економіки особливого значення набуває економічна інформація, джерелом якої є бухгалтерський облік. Тому правильна організація бухгалтерського обліку на підприємстві сприяє підвищенню ефективності його діяльності.

В процесі господарської діяльності кожне підприємство здійснює витрати, пов’язані з його функціонуванням. Витрати підприємства є різними за формою та економічним змістом. Тому для ефективного їх обліку є необхідним розуміння витрат як економічної категорії, знання принципів поділу витрат за економічними ознаками та статтями. Правильна організація і методика обліку витрат підприємства дозволяє підвищити достовірність їх обліку, сприяє проведенню результативного економічного аналізу витрат та забезпечує керівництву підприємства необхідними обліково-аналітичними даними і, в кінцевому рахунку, впливає на прибутковість даного підприємства та сприяє покращенню його фінансового стану.

Актуальність дипломної роботи. У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировину, матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби, трудові ресурси тощо). Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію (послуги) і підлягають постійному поповненню. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і купівлю ресурсів, організацію доставки, підпір персоналу для здійснення виробничої діяльності, оновлення основних засобів, зберігання й видачі окремим споживачам на підприємстві.

Раціональне використання та економія ресурсів - є одним з найважливіших умов переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку. Українська держава, ставши на шлях самостійності, зіткнулася з багатьма труднощами. Тому раціональне використання ресурсів відіграє вирішальне значення на сучасному етапі становлення економіки України.

Так як витрати на матеріали, паливо та енергію займають основну частину собівартості, слід звернути увагу на ефективність їх використання як шлях до зниження собівартості робіт, які проводить підприємство.

До витрат підприємства відносяться витрати на виробництво, що є об'єктом дослідження в даній дипломній роботі.

Метою дипломної роботи є дослідження –витрат на виробництво та методики їх облікового процесу, аудиту, дослідження ефективності витрат на виробництво  та їх контроль.

Для досягнення поставленої мети, в ході написання роботи виконані  наступні  завдання:

-                    визначити економічну сутність  витрат на виробництво;

-                    проаналізувати нормативно-законодавче регулювання обліку витрат на виробництво;

-                    визначити методи обліку  витрат на виробництво шляхом його автоматизації;

-                    провести аудиту  витрат на виробництво підприємства;

-                    визначити вплив витрат на ефективність діяльності підприємства.

Ступіть вивчення обраної теми.  Слід відзначити, що першочергові питання, які характеризують порядок обліку та аналізу загальновиробничих  витрат детально розглядалися багатьма економістами, і це відтворено ними у  статтях, навчально-методичній літературі.

Однак, окремі питання організації обліку та аналізу використання загальновиробничих витрат на підприємстві недостатньо досліджені, і тому вони  потребують науково обґрунтованих рекомендацій. Так, поки що чітко не визначені економістами напрямки вдосконалення обліку операцій з надходження, відпуску та використання матеріальних ресурсів, а також контролю за їх збереженням на базі широкого  застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Певні зміни доцільно внести до методики аналізу матеріальних ресурсів з урахуванням специфічних особливостей виробництв, притаманних різним галузям промисловості.

Об’єкт дослідження. Дипломна робота виконується на матеріалах ПП «ВАС».

У роботі використано ряд нормативно-правових, літературних, періодичних та допоміжних джерел.

Предметом дослідження дипломної роботи є витрати на виробництво  ПП «ВАС». Для аналізу бухгалтерського обліку витрат  використано бухгалтерську документацію : накладні, акти прийому матеріалів, журнали ордери. Для аналізу витрат  використано дані кошторису витрат та фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати) за 2011-2013 роки.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. В роботі досліджуються такі питання як: економічна характеристика  витрат їх класифікація; завдання обліку і аудиту їх роль в системі управління витратами; організація і методика обліку витрат на виробництво  в умовах ручної і автоматизованої обробки, шляхи його вдосконалення; методика аналізу та аудиту загальновиробничих витрат.

 При написанні дипломної роботи використані Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", Податковий Кодекс України, П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". П(С)БО 16 "Витрати". 11(01,0 7 "Основні засоби". П(С)БО 8 Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси", Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості, і інші нормативні документи монографічна і періодична література по обліку витрат підприємства.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД»

ВСТУП

 

Актуальність обраної теми. В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв'язку зростає роль обліку коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.

У процесі господарської діяльності підприємства здійснюють розрахунки з іншими підприємствами, як у готівковій формі, так і без участі готівки, шляхом перерахування коштів з рахунку банку свого підприємства на відповідні рахунки іншого підприємства.

При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням розрахункових документів. Окрім того, все більшого поширення набувають розрахунки банківськими платіжними картками. Актуальність обраної теми є очевидною, адже кожне підприємство рано чи пізно стикається із проблемами пов'язаними із безготівковими перерахуваннями, без поточного та інших рахунках в банках жодне підприємство не здатне успішно проводити свою діяльність. Вищезазначене зумовило вибір теми, визначило її актуальність, основні напрями та завдання.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних, методичних і практичних питань обліку, аудиту і аналізу безготівкових грошових коштів, а також розробка шляхів їх удосконалення. У розробку питань теорії та методології обліку та аналізу грошових коштів вагомий внесок зробили вітчизняні вчені Атамас П.Й., Пантелеєв В.П., Корінько М.Д., Шевчук В.О., Гуцеленко     Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий В.В., В.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова та ін.

Для досягнення цієї мети вирішуються, зокрема, наступні задачі:

- обґрунтувати сутність грошей, їх функції та механізм впливу на економічні процеси;

- узагальнити завдання та принципи обліку, аудиту та аналізу безготівкових грошових коштів;

- здійснити аналіз нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку безготівкових грошових коштів;

- надати загальну фінансово-економічну характеристику
ПАТ "Комсомольський хлібзавод";

- з’ясувати особливості первинного, синтетичного і аналітичного обліку безготівкових грошових коштів підприємства;

- дослідити порядок відображення безготівкових грошових коштів у фінансовій звітності підприємства;

- визначити основні методичні підходи щодо аудиту грошових коштів;

- здійснити аналіз грошових коштів підприємства;

- запропонувати шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку грошових коштів;

- розробити напрямки удосконалення організаційно-методичних основ аудиту грошових коштів;

- запропонувати систему показників щодо аналізу грошових коштів підприємства.

Об’єктом дослідження є процес організації обліку, аналізу і аудиту безготівкових  грошових коштів на ПАТ "Комсомольський хлібзавод".

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту безготівкових грошових коштів на підприємстві.

Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу, методи фінансового аналізу, загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, метод індукції і дедукції, аналіз і синтез, а також прийоми зведення і групування, порівняння.

Інформаційною та правовою базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, що регламентують облік, аналіз і аудит грошових коштів, офіційні статистичні матеріали, методичні матеріали, дані мережі Інтернет. Фактологічною основою проведеного дослідження є статті вітчизняних і зарубіжних учених з проблем бухгалтерського обліку  безготівкових грошових коштів, а також дані первинного обліку та фінансова звітність ПАТ "Комсомольський хлібзавод".

Дипломна робота  складається  зі  вступу, трьох   розділів,  висновків і  рекомендацій,  додатку  та  списку використаних  джерел. Повний  обсяг  роботи становить ____ сторінок. Дпломна  робота  включає ___ таблиць, ____рисунки, ___ додатків. Перелік використаних  джерел містить  ___  найменувань.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...