Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Готовые работы

Метка — діяльність.

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Аналіз нормування праці на підприємстві ВАТ «Електрон-Газ»

Вступ

Нормування праці є основою наукової організації праці. Без обґрунтованих норм праці не можна організувати і вести боротьбу за всемірну економію робочого часу. За допомогою методів, вживаних в нормуванні праці, виділяються втрати і непродуктивні витрати робочого часу. Шляхом вивчення трудових рухів виробляються найекономніші, продуктивніші і найменш стомливі прийоми роботи. Це сприяє зростанню продуктивності праці.

На сьогодні процес правильного вибору методу нормування праці стає одним із найдієвіших засобів забезпечення конкурентоздатності підприємства, оскільки сприяє скороченню затрат праці, економії коштів на оплату праці, а отже – зниженню собівартості продукції і підвищенню ефективності господарювання.

В сучасній науковій літературі зустрічається багато теоретичних та методичних підходів до розгляду питання характеристики методів нормування праці. Так, неодноразово висвітлювали у своїх працях названу проблему такі відомі економісти як Грішнова О.А., Завіновська Г.Т., Багрова І.В., Чернов О.В., Оленич Є.І., В.М. Лукашевич, О.В. Дячун, В. Марченко та інші.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на ПАТ ВАТ «Кременчуцький колісний завод» та шляхи оптимізації управління

ВСТУП

 

Актуальність теми дипломної роботи. У процесі діяльності підприємства повинні купувати матеріальні цінності: сировину, пальне, запасні частини, різні товари тощо, оплачувати за виконані роботи і послуги. На цій стадії виникають широкі розрахункові відносини з постачальниками і підрядниками з виробництва продукції. Разом з тим підприємства здійснюють платежі в бюджет по податках, відрахування на соціальні заходи та в різні фонди. Водночас мають місце розрахунки з фізичними особами при видачі грошей під звіт, утриманні і виплаті аліментів, по нестачах цінностей та інші. Отже, підприємство постійно має розрахунки. Правильна організація їх обліку має важливе значення для ефективного використання засобів.

Величина прибутку залежить від швидкості обороту капіталу, що визначається цілим комплексом економіко-організаційних заходів. Його частиною є розрахунки між суб'єктами господарської діяльності. Швидкість розрахунків, як показує практика, може змінюватися від кількох місяців, як це було раніше по рахунках в промисловості і сільському господарстві, до декількох годин, що стало можливим завдяки введенню системи електронних платежів. Чим швидше здійснюється процес розрахунків, тим ефективніше працює економіка.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
АНАЛІЗ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВ «СТРОЙСЕРВІС»

ВСТУП


Для того, щоб управляти підприємством, впливаючи на попит, потрібно вивчити не тільки самі методи дії, різні концепції (прийоми) управління попитом, але і можливі види стану попиту. Задачі менеджменту полягають в моніторингу стану і рівня попиту, підтримки на цьому рівні пропозиції. Задача управління попитом полягає в дії на рівень, час і характер попиту так, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що стоять перед нею. Ринкова система включає, принаймні, три елементи: учасників, ділові відносини і канали розподілу товарів.

Актуальність обраної теми курсової роботи безперечна, оскільки управління збутом товарів промислового призначення включає рух матеріальних цінностей від підприємств виготівників, так і стрічний потік товарів. Разом з цим воно охоплює рух товарів до державних організацій, діловим підприємствам непромислового характеру, експортерам, а також рух товарів між самими підприємствами.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Аналіз необоротних активів та фінансового стану ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних засобів - засобів праці і матеріальних умов процесу виробництва.

Формування ринкових відносин в країні заставляє по-новому підійти до постановки обліку на окремих ділянках фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій, в тому числі обліку основних засобів та їх оподаткування.

Необоротні активи відіграють величезну роль у процесі праці, тому що вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу міць підприємства; це самий перший показник фінансової стійкості та виробничої спроможності діяльності підприємства.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз розширення виробництва і реалізації продукції промислових підприємств на пркладі ВАТ «Кредмаш»

ВСТУП

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу економічної ефективності діяльності підприємств.

В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління  стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз стану міжнародного співробітництва ВАТ "Кредмаш" з іноземними партнерами

ВСТУП

Проблемам організації та управління  зовнішньоекономічної   діяльності  (ЗЕД)  підприємств , співпраці підприємства щодо  виходу на зовнішній ринок, стратегіям їх виходу на зовнішні ринки та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції присвячено низку публікацій вітчизняних та іноземних дослідників. Однак, система узгодженого розвитку  зовнішньоекономічної   діяльності  та механізми її реалізації на сучасних  підприємствах  є недостатньо розвинутими.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

За умов розвитку глобалізації світового господарства та сучасних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин посилюється значення  зовнішньоекономічної   діяльності   машинобудівних   підприємств. Процеси розширення національної економіки України встановлюють нові стандарти здійснення  зовнішньоекономічних  зв’язків та їх результативності, стимулювання розвитку конкурентних переваг для забезпечення стійких позицій на зовнішньому ринку та впровадження досягнень науки і техніки для підвищення ефективності виробничої  діяльності   машинобудівних   підприємств . Реалізація даного завдання ґрунтується на впровадженні раціональної системи управління  зовнішньоекономічною   діяльністю   підприємств  за умов сучасної конкуренції, оскільки вона перетворюється в сучасний імператив для розвитку  підприємств , особливо  машинобудівної   галузі , успішне функціонування якої в багатьох випадках залежить від розвитку  зовнішньоекономічної   діяльності   підприємств  взаємозалежних  галузей  промисловості.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз фінансової стійкості ВАТ АБ “АВТОКРАЗБАНК" та шляхи її покращення»

ВСТУП

 

Забезпечення фінансової стійкості банків - необхідна умова ефективного функціонування економіки України. Але банк, як комерційне підприємство, заінтересований у найбільш прибутковому вкладенні наявних грошових ресурсів. Прагнення до максимізації прибутків зумовлює вкладення коштів в операції, що мають підвищений ступінь ризику. Отже, комерційний банк, здійснюючи певні операції, може зазнати ризику втрат та банкрутства. Класичне поняття про банківську систему виходить з існування трьох головних критеріїв, які слід враховувати комерційним банкам, розглядаючи проблему ризику. Це - ліквідність, рентабельність та безпечність.

Зважаючи на це, проблеми ефективного управління банківською діяльністю необхідно досліджувати з позицій можливості досягнення комерційними банками динамічного стану фінансової стійкості та підтримання оптимальної позиції на шкалі "прибуток-ризик". Такий підхід не є традиційним для вітчизняної школи фінансового управління комерційним банком, у розвинутих країнах він також недостатньо відпрацьований.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Видавництво дитячої літератури для дітей дошкільного віку

Вступ

Творення дитячої книги – це складний технологічний процес. Видання виходить у світ внаслідок копіткої праці багатьох учасників цього дійства – від автора до поліграфіста, і для кожного з них книга і сам комплексний процес її творення виглядає по-різному. Суміщення усіх точок зору є виробничою необхідністю, яка базується на єдності різного виду творчої діяльності: художнього конструювання, ілюстрування і художнього оформлення видання, що здійснюється фахівцями різного профілю.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
Використання різних видів усного рахунку для підвищення пізнавального інтересу до уроків математики

ВСТУП

 

В умовах, коли якість навчання майбутніх випускників школи набуває особливого значення, проблема самостійності і самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі повстає особливо гостро. У державних документах про освіту « Освіта. Україна XXI століття», «Доктрина національної освіти в Україні» та інших йдеться про необхідність докорінного реформування навчального процесу у сучасній школі, про забезпечення особистісно-орієнтованого навчального процесу, з чим і пов`язаний перехід до концептуально нової організації учбової організації школярів.

На сьогоднішній день зростає значення початкової освіти. Початкова ланка школи повинна не тільки дати учням певну суму знань, а й формувати в них навички самостійного учіння. Для цього проводяться пошуки таких методів і організаційних форм навчання, які сприятимуть розвитку самостійності учнів.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Виховання почуття ритму на уроках музики в початковій школі

Вступ.

Обєкт  дослідження:  процес  музично-ритмічного  відтворення молодшими  школярами.

Предмет  дослідження – шляхи  удосконалення  та  розвиток  дитячих  рухів  молодшого  шкільного  віку.

Мета  дослідження – сприяти  підвищенню  ефективності  музично-ритмічного  розвитку  молодших  школярів  шляхом  вивчення  методів  роботи  з  удосконаленням  вокально-хорової  роботи  з  дітьми. 

Відповідно  до  мети  дослідження  вивчені  наступні  запитання:

 1. Проаналізувати  стан  проблеми,  що  досліджується  у  психолого-педагогічній, науково-медичній  літературі.
 2. Утворити  сутність  поняття:  «дитячій  голос»,  розкрити  його  зміст.
 3. На  основі  вивчення  та  узагальнення  літературних  джерел  педагогічної  теорії  і  практики  з’ясувати  основні  теоретичні  і  практичні  підходи  до  музичного  виховання  молодших  школярів.
100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...