Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Готовые работы

Метка — Управління.

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на ПАТ ВАТ «Кременчуцький колісний завод» та шляхи оптимізації управління

ВСТУП

 

Актуальність теми дипломної роботи. У процесі діяльності підприємства повинні купувати матеріальні цінності: сировину, пальне, запасні частини, різні товари тощо, оплачувати за виконані роботи і послуги. На цій стадії виникають широкі розрахункові відносини з постачальниками і підрядниками з виробництва продукції. Разом з тим підприємства здійснюють платежі в бюджет по податках, відрахування на соціальні заходи та в різні фонди. Водночас мають місце розрахунки з фізичними особами при видачі грошей під звіт, утриманні і виплаті аліментів, по нестачах цінностей та інші. Отже, підприємство постійно має розрахунки. Правильна організація їх обліку має важливе значення для ефективного використання засобів.

Величина прибутку залежить від швидкості обороту капіталу, що визначається цілим комплексом економіко-організаційних заходів. Його частиною є розрахунки між суб'єктами господарської діяльності. Швидкість розрахунків, як показує практика, може змінюватися від кількох місяців, як це було раніше по рахунках в промисловості і сільському господарстві, до декількох годин, що стало можливим завдяки введенню системи електронних платежів. Чим швидше здійснюється процес розрахунків, тим ефективніше працює економіка.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
АНАЛІЗ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВ «СТРОЙСЕРВІС»

ВСТУП


Для того, щоб управляти підприємством, впливаючи на попит, потрібно вивчити не тільки самі методи дії, різні концепції (прийоми) управління попитом, але і можливі види стану попиту. Задачі менеджменту полягають в моніторингу стану і рівня попиту, підтримки на цьому рівні пропозиції. Задача управління попитом полягає в дії на рівень, час і характер попиту так, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що стоять перед нею. Ринкова система включає, принаймні, три елементи: учасників, ділові відносини і канали розподілу товарів.

Актуальність обраної теми курсової роботи безперечна, оскільки управління збутом товарів промислового призначення включає рух матеріальних цінностей від підприємств виготівників, так і стрічний потік товарів. Разом з цим воно охоплює рух товарів до державних організацій, діловим підприємствам непромислового характеру, експортерам, а також рух товарів між самими підприємствами.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Аналіз необоротних активів та фінансового стану ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних засобів - засобів праці і матеріальних умов процесу виробництва.

Формування ринкових відносин в країні заставляє по-новому підійти до постановки обліку на окремих ділянках фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій, в тому числі обліку основних засобів та їх оподаткування.

Необоротні активи відіграють величезну роль у процесі праці, тому що вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу міць підприємства; це самий перший показник фінансової стійкості та виробничої спроможності діяльності підприємства.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз розширення виробництва і реалізації продукції промислових підприємств на пркладі ВАТ «Кредмаш»

ВСТУП

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу економічної ефективності діяльності підприємств.

В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління  стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз стану міжнародного співробітництва ВАТ "Кредмаш" з іноземними партнерами

ВСТУП

Проблемам організації та управління  зовнішньоекономічної   діяльності  (ЗЕД)  підприємств , співпраці підприємства щодо  виходу на зовнішній ринок, стратегіям їх виходу на зовнішні ринки та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції присвячено низку публікацій вітчизняних та іноземних дослідників. Однак, система узгодженого розвитку  зовнішньоекономічної   діяльності  та механізми її реалізації на сучасних  підприємствах  є недостатньо розвинутими.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

За умов розвитку глобалізації світового господарства та сучасних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин посилюється значення  зовнішньоекономічної   діяльності   машинобудівних   підприємств. Процеси розширення національної економіки України встановлюють нові стандарти здійснення  зовнішньоекономічних  зв’язків та їх результативності, стимулювання розвитку конкурентних переваг для забезпечення стійких позицій на зовнішньому ринку та впровадження досягнень науки і техніки для підвищення ефективності виробничої  діяльності   машинобудівних   підприємств . Реалізація даного завдання ґрунтується на впровадженні раціональної системи управління  зовнішньоекономічною   діяльністю   підприємств  за умов сучасної конкуренції, оскільки вона перетворюється в сучасний імператив для розвитку  підприємств , особливо  машинобудівної   галузі , успішне функціонування якої в багатьох випадках залежить від розвитку  зовнішньоекономічної   діяльності   підприємств  взаємозалежних  галузей  промисловості.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз фінансової стійкості ВАТ АБ “АВТОКРАЗБАНК" та шляхи її покращення»

ВСТУП

 

Забезпечення фінансової стійкості банків - необхідна умова ефективного функціонування економіки України. Але банк, як комерційне підприємство, заінтересований у найбільш прибутковому вкладенні наявних грошових ресурсів. Прагнення до максимізації прибутків зумовлює вкладення коштів в операції, що мають підвищений ступінь ризику. Отже, комерційний банк, здійснюючи певні операції, може зазнати ризику втрат та банкрутства. Класичне поняття про банківську систему виходить з існування трьох головних критеріїв, які слід враховувати комерційним банкам, розглядаючи проблему ризику. Це - ліквідність, рентабельність та безпечність.

Зважаючи на це, проблеми ефективного управління банківською діяльністю необхідно досліджувати з позицій можливості досягнення комерційними банками динамічного стану фінансової стійкості та підтримання оптимальної позиції на шкалі "прибуток-ризик". Такий підхід не є традиційним для вітчизняної школи фінансового управління комерційним банком, у розвинутих країнах він також недостатньо відпрацьований.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Діагностика виникнення ситуації банкрутства ДП “КОНДИТЕРПРОМ-КРЕМЕНЧУК” та розробка і впровадження заходів щодо нейтралізації загрози банкрутства

ВСТУП

 

Актуальність дипломної  роботи.  У  процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Розвиток кризових явищ у діяльності окремого підприємства, його неможливість розрахуватися по своїх боргах не є його особистою справою, а потребує створення державного механізму вирішення проблем, що пов’язані з фінансово-майновим становищем. Таким механізмом є інститут банкрутства, що має багатовікову історію використання та розвитку.

У процесі ринкових перетворень в україн­ській економіці після 1991 р. з'явилися свої власні диспро­порції та негативні явища, які вже не можна списати на спадок минулого. Нашаровування протягом доволі короткого часу один на одного пластів невирішених проблем різного походжен­ня і часу виникнення (радянського, пострадянського) обу­мовило глибину, унікальність та гостроту кризи, у якій опинилась сучасна економіка України.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Маркетингова товарна політика підприємства ДП УВК "Nemiroff"

ВСТУП

 

Горілка - єдиний продукт, монолітного світового ринку якого попросту не існує. Проблема сегрегації ринку актуальна для багатьох алкогольних напоїв, однак "у горілці" вона почувається найбільше гостро.

Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтовуванні і методологічній розробці основних принципів і практичних етапів вдосконалення управління споживчих  мотивацій та  рівню  попиту  на визначений  товар.

Поставлена мета визначає головні задачі, які підлягають рішенню в даній роботі:

 • аналіз маркетингового середовища підприємства і ступеня готовності до реалізації маркетингової стратегії;
 • розробка і обґрунтовування заходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності;
 • розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи служили Українські і іноземні видання, присвячені маркетингу і управлінню маркетинговою діяльністю на підприємстві. Практична частина роботи побудована на даних маркетингових досліджень і експертних опитів співробітників, клієнтів і фахівців ринку.

Автор даної роботи вважає, що практичне використовування її результатів і упровадження запропонованих в ній заходів дасть позитивний ефект, підвищить рівень прибутку підприємства і сприятиме розширенню його ринкової частки.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
Методика складання фінансової звітності

ВСТУП

 

Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
Моніторинг внутрішнього середовища підприємства ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

ВСТУП

 

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу в внутрішнього середовища  підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку Актуальність теми, вибраної автором цієї роботи для освітлення, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що оповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати не значить уміти, а уміти не значить робити.

Аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління  стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати.

В даний час в Україні, схоже, усвідомлена ця необхідність, хоча в розвинених країнах аналіз є нормою підприємницької діяльності вже вельми тривалий час.

 

Огляд стану досліджень і розробок по темі

Ця проблема добре освітлює в економічній літературі, особливо останнім часом. Вельми позитивним є той факт, що саме українські економісти приділяють цьому велику увагу, що визначає облік у виданнях української специфіки. Проте, великий інтерес представляє і західна перекладна література.

Моніторинг внутрішнього середовища  є одним з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, проте, його дуже часто неправильно розуміють. Мета моніторингу внутрішнього середовища  – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищенню якості життя. Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при певній взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал виробляє суспільно корисну продукцію або – виробничі і побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і уречевленої праці, а з другого, - результати виробництва. Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня їх використання

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...