Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Готовые работы

Метка — Бухгалтерский учет.

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Облік, аналіз та аудит грошових коштів на підприємстві ПАТ «Комсомольський хлібзавод» в умовах діючого законодавства

ВСТУП

Актуальність обраної теми. Гроші – одне із найдавніших явищ суспільства, що відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців, оскільки являють собою багатофункціональну економічну форму, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним із найважливіших розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємства виживати напряму залежить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не приділялось багато уваги. Але цей вид активів є найобмеженішим і управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і кінцевого формування результатів його діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності фінансовими ресурсами.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит депозитних операцій ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»

ВСТУП

Актуальність  теми  дипломної  роботи. Сучасний банк - це автономне, економічно самостійне, незалежне підприємство, яке функціонує за умови повної економічної самостійності, партнерських взаємовідносин з клієнтами в межах державного контролю за його діяльністю з боку органів банківського нагляду. Згідно з Законом України “Про банки і банківську діяльність”, банківська діяльність визначається як залучення до вкладів грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; банк - це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати банківську діяльність; банківська система України - це Національний банк України й інші банки, що створені й діють на території України згідно з положеннями цього Закону.

Банк у правовому відношенні - це певний фінансовий посередник, який виконує одну чи декілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності.

Банки - це основні ланки кредитної системи країни, фундамент, вершиною якої є центральний банк. Разом вони формують банківську систему країни.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит заробітної плати на підприємстві ЗАТ КВТФ «Кремтекс» в умовах діючого законодавства

ВСТУП

Основним фактором виробничого процесу будь-якого підприємства є забезпеченість необхідними кадрами. Проблеми раціональної організації заробітної плати належать до числа найважливіших проблем, від успішного вирішення яких багато в чому залежить своєчасна та якісна реструктуризація як окремих підприємств, так і економіки України в цілому. Управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією, безперервно змінною кон'юнктурою ринку, загрозою банкрутства підприємств стає першочерговою проблемою, що вимагає високої компетентності і флексибілізації, тобто підвищення гнучкості організаційно-правових засад.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит загальновиробничих витрат на підприємстві СТГО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО КРЕМЕНЧУК»

ВСТУП

В умовах ринкових перетворень та зростання економіки особливого значення набуває економічна інформація, джерелом якої є бухгалтерський облік. Тому правильна організація бухгалтерського обліку на підприємстві сприяє підвищенню ефективності його діяльності.

В процесі господарської діяльності кожне підприємство здійснює витрати, пов’язані з його функціонуванням. Витрати підприємства є різними за формою та економічним змістом. Тому для ефективного їх обліку є необхідним розуміння витрат як економічної категорії, знання принципів поділу витрат за економічними ознаками та статтями. Правильна організація і методика обліку витрат підприємства дозволяє підвищити достовірність їх обліку, сприяє проведенню результативного економічного аналізу витрат та забезпечує керівництву підприємства необхідними обліково-аналітичними даними і, в кінцевому рахунку, впливає на прибутковість даного підприємства та сприяє покращенню його фінансового стану.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Практичні аспекти складання балансу, аналізу та аудиту фінансового стану підприємства ТОВ «Акадіс».

ВСТУП

Характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки України є зростання значущості та цінності якісного економічного аналізу й оцінки стану господарюючих суб’єктів у процесі підготовки та обґрунтування різноманітних управлінських рішень. Функціонування сучасних українських підприємств відбувається в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, що підвищує відповідальність менеджерів за якість рішень, які ухвалюються. Тому актуальним стає завдання створення єдиної методологічної бази для обґрунтування управлінських рішень та оцінки стану підприємства як внутрішніми, так і зовнішніми учасниками економічного процесу.

Відомі економічні показники, що застосовуються для оцінки стану господарюючих суб’єктів, мають обмежену область застосування, тому що їх інформаційна база недоступна зовнішнім суб’єктам економічного процесу.   Фінансовий стан підприємства є найважливішою, узагальнюючою характеристикою ефективності функціонування підприємства. Використання інструментів фінансового аналізу та оцінки у цілях економічного управління підвищить обґрунтованість і надійність управлінських рішень, забезпечить методологічну єдність системи оцінки стану підприємства як внутрішніми, так і зовнішніми учасниками економічного процесу. Це актуалізує завдання інтеграції інструментів фінансового управління в систему економічного управління підприємством.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...