Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Видавничі можливості форуму

Готовые работыКурсовыеЖурналистикаВидавничі можливості форуму

Видавничі можливості форуму

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   100,00 грн.           

Зміст

 

ВСТУП......................................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичні  аспекти видавничого  оформлення  форуму……………5

1.1. Поняття, структура форуму та правила роботи на ньому…………………5

1.2. Складники мови архітектоніки форуму…………………………………….7

1.3. Елементи оформлення сучасного форуму………………………………...11

Розділ  2.  Аналіз видавнчих  можливостей  форуму «Модні  новини»…..…20

ВИСНОВКИ………………………………………………………….…………..31

Список використаних джерел……………………………………….……….…33

Вступ

Журналістика неодмінно асоціюється з творчими, креативними та швидко мислячими людьми – елітою сучасного суспільства. На жаль, є і такі журналісти, які  не в змозі довести ці слова, а скоріш навпаки. Тож, в даній роботі ми намагалися розкрити поняття творчості, творчості журналіста та творчої особистості  журналіста, як неодмінної умови для вдалого творчого процесу.

Форум є одним з найпоширеніших засобів інтернет-комунікації і має доволі широку різноманітну тематику, це: урядові офіційні видання, ділові фінансові, комерційно-рекламні, літературно-художні, юридичної тематики, медичної тематики, педагогічні, спортивні, гумористичні, релігійної тематики, військової тематики та політематичні газети.

Форум розрахований  на широке коло читачів, соціальні видання – для окремих соціальних груп, їх завданням є забезпечення комунікації в цих групах суспільства.

Форум складається з постійних комунікативних реквізитів, такими є: назва, надзаголовки, підзаголовкові дані, число, місяць видання, вихідні дані: редактор, ред. колегія, засновник або видавець, реєстраційне свідоцтво, адреса та інші реквізити, які вказують на місце видання, передплатний індекс, телефони, тираж. Форумна сторінка поєднує два види комунікації: вербальну та візуальну, що забезпечує гармонійне сприйняття інформації.

За матеріальною конструкцією носія інформації форум – це не лише окремий її номер, але і комплект-група номерів, які вийшли за який-небудь проміжок часу: рік, квартал, місяць. В комплекті знаходить відображення складний комплекс особливостей змісту форуму та її форми: тематики, публікацій, стилю, використання різноманітних жанрів публіцистики, форм передачі інформації, особливостей технології створення, оформлення тощо.

Предметом дослідження є: видавничі  можливості форуму.

Обєктом дослідження є: форум «Модні  новини».

Метою цієї роботи є:

визначити сутність інформаційного простору українського та світового масштабу;

визначити структуру та особливості форуму;

розібрати сучасну систему видавничих можливостей  форуму;

зробити висновки.

Завданням роботи є дати визначення понять «форум» та «веб-форум», розібрати журналістику, як інформаційний простір та скривлення цього простору, порівняти подачу інформації в друкованих джерелах, на радіо та телебаченні (в практичній частині навести приклади та зробити аналіз), визначити чому скривлюється інформаційний простір, проаналізувати  видавничі  можливості форуму «Модні  новин».

Отже, в ході роботи спробуємо визначити та досягнути мету та завдання роботи.

Отзывы о товаре

KostyaAgeve · 15.05.2017 01:57:23 · #
OlegAgeve · 27.02.2017 06:56:23 · #
Как попасть на прием к Кашпировскому
Francis goya кашпировский Так товарищ кашпировский дело надо разобрать я скажу по Подходящие внешние данные и профессиональная оснащенность Кашпировского были таковы, что помогли многим людям активизировать те внутренние резервы организма, о которых шла речь. В первую очередь это смогли исполнять легко внушаемые и эмоциональные люди, поэтому основное контингент “исцелений” приходится для долю этих зрителей. 11 августа 1939 года родился Анатолий Кашпировский. Наверное, некоторый кроме помнят лечебные телесеансы Кашпировского. Миллионы людей собирались предварительно голубыми экранами, для избавиться через бородавки, язвы, алкоголизма и т.д. Поначалу "исцелившиеся" дословно боготворили экстрасенса, однако со временем многие из них становились пациентами психиатрических клиник. Позднее слава Кашпировский скачать сеансы варикоз Миелопатия рс голодание кашпировский чумак кальян Кашпировского была объявлена проявлением массового психоза. Беспричинно кто он, психотерепевт Кашпировский и сколько он делал с душами и сознанием людей?Достаточно нелегко “со стороны” описать и вскрыть всетаки механизмы воздействия, с через которых А кашпировский Кашпировский сеансы лечение Анатолий Кашпировский добился весьма впечатляющих результатов и вызвал столь ожесточенные споры и столкновения мнений. “Кашпировизация” всей страны могла сравниться разве сколько с эмоциями, вызванными фильмом “Раб Изаура”. Трансляции сеансов смотрели совершенно — от домохозяек перед министра. Подобно же объяснить те эффекты, которые имели район во дата телесеансов? Объяснялось ли воздействие Кашпировского его мощным “биополем” иначе как-то иначе? В данном случае сомнительно ли позволительно всерьез трактовать о некой “энергии”, излучаемой Анатолием Михайловичем, которая попадает к благодарным зрителям путем экраны их телевизоров. Даже коли бы такая смелость существовала, ее желание не хватило, дабы “зарядить” весь житель страны. Благовременно, Кашпировский, и в этом одно из его достоинств, не вводил в ложь телезрителей и отроду не говорил во дата сеансов о передаче неких “энергий” разве “флюидов”. Он строил свою работу, чистый психотерапевт высокого класса, и как единожды это привело к тем результатам, о которых знают все. Подходящие внешние причина и профессиональная оснащенность Кашпировского были таковы, сколько помогли многим людям активизировать те внутренние резервы организма, о которых шла речь. В первую очередь это смогли сделать легко внушаемые и эмоциональные люди, следовательно основное контингент “исцелений” приходится на долю этих зрителей. Во время телесеансов приводились высокие цифры излечения через различных заболеваний, впрочем в отношении к общему числу возможных телезрителей процент этот невелик. Что обеспечило счастье телесеансам Кашпировского? Экстрасенс чумак кашпировский Аллан чумак и кашпировский Во-первых, Анатолий Михайлович уверенно держался пред телекамерами, сумев сохранить около этом внешние аксессуары гипнотизера: заслуженный лицезрение, позу, жесты, тембр шум, интонацию. Во-вторых, подавляющая часть населения общий сносный не знала о работе врачей-психотерапевтов, следовательно некоторыми категориями граждан телесеансы воспринимались чистый “магическое процесс”, сколько, безусловно, усиливало их эффект. В-третьих, на восприятие зрителей немалое косвенное воздействие оказывало необычное обычай некоторых людей, находившихся в зале. Вроде показывали телеоператоры, одни вращали головами, другие махали руками, третьи долго, как бы танцуя, передвигались сообразно залу. Такие действия легко внушаемых зрителей, изза их безграничной веры в возможности Кашпировского, вызывали так называемую индукцию между присутствующих, заражая их теми же чувствами. И едва, важную роль сыграл выбранный Кашпировским метод воздействия для аудиторию, очень подобный для тот, какой в психотерапии назван именами двух ученых — Кречмера и Эриксона. Технология метода заключается в отсутствии “прямого” давления для участников сеанса. Гипнотизер “вяжет сетку слов” и всего иногда вставляет фразу, содержание которой представляет прямую суггестию (наущение). Для фоне “безразличных” раздражителей такая выдумка действует с особой силой, поскольку у слушателей создается чувство совместной с психотерапевтом вовлеченности в действие лечения. Вот наглядный пример одного из вариантов гипнотического воздействия сообразно данному методу (в тексте курсивом выделены предложения, представляющие собой прямое предложение). “Вы можете делать, сколько хотите, — сидите иначе двигайтесь, можете подслушивать меня иначе отсутствует, можете держать глаза закрытыми alias открытыми. Сядьте удобно в кресло и расслабьтесь. Вы можете думать о чем-то приятном, вспоминать приятные события из вашей жизни. Можете вместе не оборачивать для меня внимания. Лечение уже началось. Вы можете дрыхнуть; ежели не хотите — не спите, но веки ваши тяжелеют. Резервные возможности вашего организма безграничны. Действует не сила врача, а ваши собственные возможности. Вы немедленно раскованы, дыхание ваше ровное, сердце ваше бьется как и спокойно. Я вам ничего не навязываю, нуль не внушаю. Вы сами выберете из моих слов весь то, сколько вам нужно. Но окружающее вам уже не мешает; оно ушло для последний план, растворилось. Вы можете для период отвлечься через моих слов, представить себя для берегу моря. Вас нравиться греет солнце, тело ваше теплое и отяжелевшее. Вам не обязательно отдыхать, только это беспричинно приятно. Вам беспричинно хочется расслабиться и уснуть...” Если сопоставить сей текст с некоторыми типичными речевыми оборотами Кашпировского во срок сеансов (“...вы можете судить об этом разве перевелись, ноКашпировский в германии купить билеты Кашпировский керчь торрент воздействие уже началось”), то нельзя не выговаривать сходства двух методик. Какие возражения выдвигались оппонентами А.Кашпировского? Кашпировский лурк Кашпировский сеансы смотреть бесплатно Накануне только, некоторые медицинские работники указывали на отсутствие обратной связи телезрителей с психотерапевтом. Коли вдруг кому-либо из зрителей довольно плохо, он не сможет получить немедленную квалифицированную помощь. Доказательство подобного рода, непременно, важен, всетаки сообразно закону больших чисел Кашпировский атака на ткань Кашпировский сеансы ссср какому-то количеству людей становится плохо и без сеансов, если у них наедаться к этому предрасположенность. Не будем забывать о часть, который край о бок с нами живут люди с пограничными состояниями психики либо предрасположенностью к тем тож иным расстройствам. Роль пускового механизма чтобы внешнего проявления их болезненных симптомов могут сыграть не как телесеансы, только и любое другое стрессовое событие: фильм ужасов, громкий крик собаки. Это может произойти и происходит практически в любой жизненной ситуации, поскольку, словно известно, “проживать вредно”. Существуют два полюса мнений, для одном из которых — яростные защитники способ, а на другом — те, кому метод принес подрыв сиречь мог бы ушибать окружающим. Кстати, о “поклонниках” Кашпировского. Известно, что эти фанатически настроенные человек кочевали вслед ради психотерапевтом из города в город, с сеанса для сеанс и готовы были покровительствовать его перед последнего вздоха. Рассуждая логически, дозволено было предположить, что такая глубокая любовь “целителю” плюс частая посещаемость его выступлений издавна должны были сделать этих людей абсолютно здоровыми физически и психически и тем самым вознаграждать их к нормальной “домашней” жизни. Однако поскольку этого так и не произошло, можно приходить к выводу, сколько ради данной группы людей важнее было не достижение здоровья, а возмещение иррациональнои и нездоровой тяги к очередному “чуду”. Беспричинно который в данном случае самые преданные сторонники и самые яростные оппоненты Кашпировского в чем-то адски похожи побратанец для друга... Другое противоречие насупротив порядок массовой психотерапии основывается для книга, который прогресс состояния здоровья затем сеансов кратковременно. Лицо, получая доступ к резервам своего организма, тратит их “сразу”, что в будущем может привести к резкому ухудшению здоровья. В газете “Аргументы и факты” было напечатано весть о гибели почти всех болгарских граждан, обучавшихся ранее иностранным языкам ускоренными методами, связанными с воздействием для подсознание. Конечно, нуждаться было раньше обманывать строгую проверку этого заявления. Ведь как-никак с момента окончания учебы прошел не единодержавно десяток лет, так что кто-то мог простой умереть ради наступления преклонного возраста. Ежели же эти данные подтвердятся (а необходима их объективная испытание), то мнение о книга, который наши внутренние ресурсы безграничны, может пребывать поставлено под сомнение. С непохожий стороны, рассуждая таким образом, можно прийти к абсурдному выводу о вреде всякий процедуры, связанной с активизацией внутреннего потенциала человека. Получается, что каждый из нас не обязан и стараться как-то “улучшить” себя, поскольку это может привести к скоропостижной кончине. Наконец, существует одно “но”, о котором хорошо известно психологам и психотерапевтам. Частое проведение процедур с использованием внушения, преимущественно буде они носят директивный (жестокий, командный) покрой, может повлечь, в Кашпировский люди в зале Кашпировский как бросить курить определенном смысле, неволя пациента через врача. Вопрос эта весьма актуальна следовать рубежом, где простор человека является основной ценностью. Не нехотя в развитых странах Запада приемы директивного гипноза уходят для другой расписание, а ведущие позиции занимают методы групповой психотерапии, НЛП и психоанализа, связанные не с “подавлением”, а с “возвышением” личности. В пределах же бывшего СССР, где в течение многих десятилетий сохранялась командно-административная способ правления, методы гипнотического внушения являлись чтобы многих точно единожды наиболее адекватными. К чести Кашпировского, он выбрал постоянно же относительно нежный, недирективный вариант воздействия. Опираясь на всегда вышесказанное, дозволительно легко объяснить оздоровительные эффекты, которых добивался Алан Чумак, “заряжая” воду, крем, мази, газеты и журналы. Конечно, “заряжались” не предме ты, “заряжались” умы телезрителей. Те, который обладал повышенной внушаемостью и горячо верил в эффекты Чумака, получали положительные сдвиги в здоровье, поскольку “заряженные” предметы приносили ярко выраженный плацебо-эффект. Те же, который относился к процедуре “подзарядки” (либо к самому Чумаку) скоро отрицательно, через самовнушения получали в приманка руки доказательства вреда таких сеансов. И в часть, и в другом случае устройство воздействия был одним и тем же и находился внутри самих людей,Кашпировский с женой Кашпировский ну нет у меня телевизора а их ожесточённые “споры ни о чем” создали Аллану Чумаку хорошую рекламу. Последовавший вслед следовать выступлениями Анатаолия Кашпировского всплеск колдунов, магов и экстрасенсов явился, по сути дела, извращением основ научной психологии и психотерапии, поскольку был основан на элементарной неграмотности людей и их привычке к сотворению очередного кумира. Видно, ультра уж глубок коллективный “сон разума”, пробудиться через которого многим кроме предстоит. Кашпировский-музыкальное сопр Кашпировский видео сеанс от курения
Donnienole · 19.11.2014 00:28:38 · #
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...