Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Бюджетна система

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Аналіз видатків на соціальну сферу

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економічної системи спостерігається значна диференціація рівня доходів окремих верств населення. Як наслідок, в окремих категорій громадян не вистачає коштів для забезпечення своїх сімей життєво необхідними благами. В таких умовах питанням забезпечення всім членам суспільства прав та гарантій, встановлених Конституцією України, зокрема на відповідний рівень життя, освіту, охорону здоровя, відпочинок, повинна займатися держава як гарант виконання конституційних норм та реалізацію прав людини. Відповідно держава здійснює комплекс заходів спрямованих на забезпечення нормальної соціальної обстановки в країні, об’єднаних в рамках соціальної політики держави, яка покликана забезпечити всі потреби особистості.

Метою роботи є комплексна оцінка теоретичних, методологічних, практичних аспектів фінансового забезпечення соціального захисту населення України та розроблення напрямків його удосконалення в умовах ринкової економіки.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Вступ

 

Трансформація економіки України до ринкової зумовлює збільшення числа зацікавлених сторін у економічному аналізі. Суб'єкти господарювання прагнуть максимізувати прибутки або мінімізувати збитки, збільшити економічні вигоди. Споживачі зацікавлені у задоволенні своїх потреб.

Вибір серед можливих альтернатив для кожної зацікавленої сторони уможливлюється шляхом використання аналітичної інформації на засадах корисності. Вона є концептуальною основою методології та організації будь-якої науки, у тім числі й економічного аналізу. Крім того, вона зумовлює існуючі практичні підходи в аналітичній роботі.

Дотримання відповідних характеристик корисності процесу економічного аналізу та його результатів забезпечує допустимий рівень функціональних якостей економічного аналізу, а також його зростання.

Звіт з аналітичної практики виконується на прикладі бухгалтерської та іншої документації Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Діяльність бюджетних установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, не обчислюється собівартість послуг, які надаються у більшості випадків безкоштовно. Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всі їхні активи є державною власністю. До бюджетної сфери належать установи різних галузей і видів діяльності, що зумовлює необхідність враховувати специфіку їхньої діяльності (освіта, охорона здоров’я, культура, наука, управління тощо). Тому дана практика є досить актуальною, оскільки дозволяє провести ретельний аналіз використання ресурсів установою.

Мета даної роботи полягає в наступному:

 • Систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички складання  бюджетного  запиту;
 • Перевірити вміння застосувати ці знання для проведення аналізу по конкретній установі і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;
 • Продемонструвати вміння опрацьовувати економічну інформацію, формувати висновки, визначати резерви і окреслювати можливі шляхи оптимізації аналізованих показників відповідно до вимог системи управління

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є матеріальні та нематеріальні ресурси для складання  бюджетного  запиту районної лікарні, які знаходяться в розпорядженні Корецької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

вступ

Актуальність курсової роботи.  Сучасне життя неможливе без ефективного і   якісного  медичного обслуговування. Кременчуцька міська  дитяча лікарня один із провідних лікувально-профілактичних закладів області, який надає кваліфіковану, спеціалізовану, консультативну, поліклінічну, стаціонарну, планову та виїзну допомогу дітям Кременчука. Зростаючі масштаби дитячої смертності, збільшення частки патологій  в наш час потребують підвищення ефективності діяльності обласної дитячої лікарні, як одної із ланок Міністерства охорони здоров′я, чіткої організації  діяльності її складових частин. Результативність діяльності цієї системи не можлива без автоматизації обліку усіх процесів, які відбуваються у лікарні, адже ефективна обробка даних необхідна із-за постійного надходження великої кількості пацієнтів, кожен із яких повинен пройти процес реєстрації з наступним встановленням та обгрунтуванням клінічного діагнозу і т.д. Без застосування ІС це займає порівняно більший проміжок часу.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №5

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економічної системи спостерігається значна диференціація рівня доходів окремих верств населення. Як наслідок, в окремих категорій громадян не вистачає коштів для забезпечення своїх сімей життєво необхідними благами. В таких умовах питанням забезпечення всім членам суспільства прав та гарантій, встановлених Конституцією України, зокрема на відповідний рівень життя, освіту, охорону здоровя, відпочинок, повинна займатися держава як гарант виконання конституційних норм та реалізацію прав людини. Відповідно держава здійснює комплекс заходів спрямованих на забезпечення нормальної соціальної обстановки в країні, об’єднаних в рамках соціальної політики держави, яка покликана забезпечити всі потреби особистості.

Метою роботи є комплексна оцінка теоретичних, методологічних, практичних аспектів складання  бюджетного  запиту міської поліклініки №5 та розроблення напрямків його удосконалення в умовах ринкової економіки.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...