Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Навчання розповіданню дітей в молодшому дошкільному віці

Готовые работыКурсовыеПедагогикаНавчання розповіданню дітей в молодшому дошкільному віці

Навчання  розповіданню  дітей в  молодшому  дошкільному  віці

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   100,00 грн.           

 ЗМІСТ

ВСТУП….…………………………………………………………………..……3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗВЯЗНОГО МОВЛЕННЯ  ДОШКІЛЬНИКІВ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ……………………………………………………………………………6

1.1 Сутність поняття «розповідь» в педагогічній та лінгвістичній літературі. Особливості засвоєння дітьми зв’язного мовлення.… …………….…………6

1.2.  Система навчання монологічному  мовленню  дітей  молодшого дошкільного  віку ………………………………………………………………15

1.3. Види занять з навчання розповідання  за допомогою наочності…..……17

РОЗДІЛ 2.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ……….…29

2.1. Визначення  умінь дітей складати  розповіді……….……………………29

2.2. Основні  методи  і  прийоми навчання розповідання  дітей в  молодшому  дошкільному  віці…………………………….…………………...……………32

2.3. Висновки контрольного експерименту………….…..……………….….…..36

ВИСНОВКИ……………………………..…………………..…………………..38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……..……………..………………….40

ВСТУП

 

Актуальність дослідження. Переорієнтація сучасного  суспільства і його соціокультурної політики, що передбачає  розвиток особистості на засадах духовності,  докорінну зміну підходів до освіти зумовлюють суттєві інноваційні зрушення і в концепції навчання рідної мови дітей дошкільного віку. Першорядного значення набуває розробка нових технологій навчального процесу, які б відповідали меті формування духовності, національної самосвідомості та у своїх формах впливу на дитину  керувалися б принципами гуманізму.

     Мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, що формується у процесі її розвитку (А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, О.Л.Кононко та ін.). Відтак,  питання розвитку зв’язного мовлення дошкільників не є новим у науковій проблематиці. Воно досліджувалося класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних аспектах проблеми: психологічному (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн, І.О.Синиця та ін); психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв та ін.); лінгвістичному (Т.О.Ладиженська,  Л.В.Щерба та ін); педагогічному (Л.В.Ворошніна, А.А.Зрожевська, Е.П.Короткова, Н.І.Кузіна, Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва та ін.); лінгводидактичному (А.М.Богуш, Н.І.Луцан, Т.Г.Постоян, Л.І.Фесенко та ін.).

     Натомість ознайомлення з результатами теоретичного аналізу означеної проблеми і практичним досвідом засвідчило, що питання зв’язності дитячого мовлення попри всю різноманітність пропонованих методичних систем, розглядається не лише практиками, але й науковцями однобічно,  з погляду оволодіння дітьми загальноприйнятими в лінгвістиці якостями зв’язного мовлення. Аспекти ж емоційного потенціалу дитячої психіки  у процесі формування мовленнєвих навичок і, зокрема описового мовлення дошкільників залишаються поза увагою науковців.

     Узагальнення сучасних уявлень та аналіз дослідницьких джерел щодо механізмів емоційної регуляції творчих і нетворчих форм мовленнєвої діяльності описового типу дозволило  припустити ефективність використання української народної іграшки не лише як засобу формування певного роду мовленнєвих умінь та навичок – описового мовлення, але й  як емоціогенного дидактичного матеріалу, що зумовлює характер  навчально-пізнавальної діяльності дітей.

Об’єкт дослідження – навчально-мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку.

     Предмет дослідження – процес навчання дітей старшого дошкільного віку зв’язного монологічного мовлення за допомогою творчої діяльності.

     Мета дослідження – з’ясувати місце творчої діяльності у процесі навчання зв’язного  мовлення старших дошкільників, розробити й експериментально апробувати методику формування зв’язного  мовлення описового типу засобами  творчої діяльності.

     Гіпотеза дослідження: ефективність розвитку зв’язного мовлення описового типу в дітей старшого дошкільного віку, частотність проявів оригінальних  творчих та умовно-творчих розповідей значно підвищиться, якщо у процесі навчання враховувати виключну емоціогенність  української народної іграшки як предмета опису; індивідуально-психологічні особливості дітей-оповідачів; своєчасно нейтралізувати дестабілізаційні прояви в мовленнєвій емоціогенній ситуації опису; запобігти спрощення форми та змісту текстів-описів на етапі організації художнього задуму висловлювання.

    

діяльність

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...