Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Екологічна освіта старших дошкільників

Готовые работыКурсовыеПедагогикаЕкологічна освіта старших дошкільників

Екологічна  освіта старших дошкільників

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   80,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1.  ПСИХОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСІІТИ  ДОШКІЛЬНИКІВ………………………………………………………5

1.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури з  проблеми екологічного  виховання старших дошкільників ………………………………………………5

1.2. Мета,  зміст,  завдання та умови  екологічного  виховання……….18

1.3. Екологічна стежина - одна із  форм організації пізнавальної діяльності  дітей в  природі………………………………..……………………22

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ  ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ В  СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ  ЗНАНЬ ПІД ЧАС  ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОЛОГІЧНІЙ  СТЕЖЦІ………………………………………………………………………….25

2.1 Виявлення  екологічних  знань в  старших  дошкільників………..25

2.2. Аналіз результатів  експериментальної  роботи ………………….34

ВИСНОВКИ………………………………………………………………37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………39

 ДОДАТКИ………………………………………………………………..41

ВСТУП

До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від якого залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні. Викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до природи, вони виникли не сьогодні і не вчора. Ще в 1866 році німецький природовихователь-дарвініст Ернст Геккель ввів у науку слово "екологія". Він і не сподівався, що через сто років воно стане популярним у масовій свідомості. Термін "екологія" походить від грецького oikos - дім, родина, місцезнаходження. Сам термін охоплює проблему природного балансу, так званої рівноваги видів, що дотепер є одним з найважливіших аспектів екології. Отже, екологія — це наука про взаємовідносини живих організмів з середовищем їх існування.

Стратегічною метою освіти має стати екологічне мислення, основу якого складають наукові знання, екологічна культура й етика. Тема екологічної свідомості має ототожнюватися зі світовими життєвими вартостями.

Сучасна екологічна освіта має бути спрямована в майбутнє, спиратися на ідеї гармонії природи та людини, стійкого розвитку біосфери,сприяти подоланню наявних у суспільстві стереотипів шляхом формування духовної, моральної, екологічно освіченої особистості та створення умов для її розвитку і, врешті-решт, стати чинником соціальної стабільності суспільства.

Актуальність вибраної нами проблеми пояснюється не тільки вище сказаним, а також аналізом практичного досвіду вихователів, вчителів початкової школи у цьому плані.

Об'єкт дослідження –екологічне виховання дітей  старшого  дошкільного  віку.

Предмет дослідження – використання пізнавальної  діяльності дошкільників на  екологічній  стежці.

Робоча гіпотеза: передбачаємо, що формування  екологічних знань  у  старших дошкільників  в  процесі організації пізнавальної  діяльності на  екологічній  стежці буде відбуватися успішно,  якщо будуть використовуватися спостереження,  пошуково-дослідна діяльність,  екологічні  ігри.

Мета: вивчити педагогічні формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи.

Завдання:

1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми у науковій літератури та практиці роботи дошкільних закладів.

2. Визначити показники ціннісного ставлення до природи у старших дошкільників.

3. З’ясувати участь батьків у екологічному вихованні дітей та прищепленні їм екологічної культури.

4. Виробити практичні рекомендації щодо екологічного виховання дітей

діяльність

Отзывы о товаре

fitflops

180911yueqin

qqq · 11.09.2018 06:22:00 · #
yueqin · 04.06.2018 10:24:47 · #
ngyuaFHnXVhJMRZ
Grade A stuff. I'm unloestiunabqy in your debt.
Alexey · 28.05.2014 22:28:14 · #
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...