Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Педагогика

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Грушевський як педагог

ВСТУП

 

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі прикрити пил віків, як і не можуть зламати їх кайдани можновдадців чи оббрехати діячі псевдонауки. До таких велетнів української національної культури, політич-ної думки і дії останніх двох століть безнеречно належать Тарас Шевченко, Іван Франко та Михайло Грушевський. Саме з їх іменами, їхньою творчою спадщиною насамперед пов’язані ідеї відродження української культури, науки, громадської думки, відродження історичної свідомості й національної гідності народу. Всі вони належали до революційного крила української інтелігенції, яка ніколи не обмежувала поле своєї діяльності суто національними проблемами, а поряд з усвідомленням необхідності боротьби за національне визволення прагнула домогтися й визволення соціального.

Саме їхній приклад, їхня самопожертва і непримиренна позизія революційних демократів будили свідомість народу, кликали його до боротьби за державність. На такому грунті великої історичної свідомості і виріс геній М. Грушевського — невтомного дослідника історії та культури українського народу, поборника його соборності, злуки розшматованих імперіалістичними силами всіх українських земель.

110,00  грн.            Цена в других валютах:     458,72 руб.   10,99 €   13,63 $
Педагогічна компетентність викладача юридичного ВНЗ

ВСТУП

Актуальність курсової  роботи.  Компетентність як сформована здатність, достатня, щоб жити комфортно, професіоналізм, уміння нестандартно мислити й спілкуватися, набуття особистого досвіду, впевненість у собі, розвиток здібностей, глибокі знання – це досить не повний перелік якостей майбутнього фахівця, умов для прийняття методично правильного рішення, забезпечення психологічно та організаційно обґрунтованого управління.

У сучасний період розвитку інформаційного суспільства в Україні істотно зростають вимоги до кваліфікації та якості підготовки майбутніх фахівців [1]. І це природно, оскільки одним з наслідків технократичної революції у світі стало загострення проблеми соціальної некомпетентності. Ця категорія давно входить до апарату соціальної психології і в цьому розумінні відображає, передусім, рівень адаптованості індивіда до конкретних соціальних умов. Провідні західні фахівці відзначають, зокрема, різке зниження адекватності свідомості і самосвідомості пересічного члена розвинутого постіндустріального суспільства та його здатності до самореалізації [2].

110,00  грн.            Цена в других валютах:     458,72 руб.   10,99 €   13,63 $
Профорієнтаційна робота в професійно-технічних навчальних закладів

ВСТУП

Тема педагогічного проекту присвячена дослідженню проблематики профорієнтаційної роботи у  виховній діяльності  учнів ПТУ №7 м.Кременчука.

Актуальність пропонованого дослідження обумовлена теоретичним і практичним значенням питання профорієнтації, визначається тим, що він є частиною більше загальної проблеми - проблеми наукового керування соціальними процесами - з усіма наслідками, що випливають звідси.

Практичне соціально-педагогічне значення цього питання визначається наступною обставиною. Існує значна невідповідність між об'єктивною потребою суспільства в припливі молодої робочої сили (у виробництво, будівництво, сферу обслуговування) і професійною спрямованістю молоді, що прагне лише в обмежене коло навчальних закладів. Звідси - ряд небажаних наслідків (економічних, моральних, психоневрологічних).

Має місце й невідповідність між вимогами професії, що обирає випадково, і особистими якостями людини. Це створює незадоволеність працею, перешкоджає розвитку особистості, викликає плинність робочої сили й ряд інших небажаних ефектів. Ця друга обставина є перешкодою для здійснення принципу «Від кожного по здатностях...».

110,00  грн.            Цена в других валютах:     458,72 руб.   10,99 €   13,63 $
Вивчення духовної культури українського народу на уроках української літератури в старших класах

Вступ

 

На сучасному етапі розвитку педагогічної думки в Україні, коли одним із основних завдань є забезпечення національної спрямованості освіти, питання історії розвитку української етнопедагогіки, її реалізації в навчально-виховному процесі закладів освіти різних типів є надзвичайно актуальним. Адже на початку третього тисячоліття, коли Україна здобула незалежність, стало надто очевидним, що освіта потребує докорінної переорієнтації.

Актуальність дослідження обумовлена концептуальним положенням сучасної теорії виховання, спрямованої на своєчасне використання потенційних неповторних можливостей розвитку кожної дитини, формування національне свідомої особистості на засадах народної педагогіки, яка стала першоосновою наукової педагогіки.

Особистісний розвиток людини несе на собі віддзеркалення особливостей свого народу, нації, які необхідно враховувати в процесі навчання та виховання. З народом пов'язані характер діяльності людини, особливості її мислення, коло її запитів, інтересів, а також соціальні прояви. Традиції, звичаї і обряди об'єднують минуле і майбутнє народу, старші і молодші покоління, інтегрують етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну націю. Практично прилучаючись до традицій, звичаїв і обрядів народу, молодь вбирає в себе їхній філософський, ідейно-моральний, психологічний і етнічний зміст, поступово стаючи невід'ємною частиною рідного народу, нації.

Багато педагогів звертали увагу на необхідність глибокого вивчення і правильного застосування принципу народності в процесі виховання і навчання. Значний внесок у розробку питань теорії і практики реалізації принципу народності здійснили класики педагогіки Я. Коменський, И. Песталоцці, А. Дістервег, Г. Сковорода, а пізніше К. Ушинський, В. Сухомлинський та інші. Важливе місце принципу народності в роботі школи відводили українські педагоги О. Духнович, С. Русова, Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Драгоманов.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Формування образотворчих умінь і навичок у малюванні у дітей молодшого дошкільного віку в процесі ігрових дій

Вступ

Малювання є найважливішому засобом у формуванні особистості дитини, ця образотворча діяльність дарує дітей радість пізнання творчості. Зазнавши це почуття одного разу, малюк буде прагнути в своїх малюнків розповісти про те, що дізнався, побачив, пережив. 

Програмний матеріал для першої і другої груп раннього віку розташований за видами діяльності і дається компактно на весь рік; для першої молодшої групи розташований по півріччях; для всіх інших груп - по кварталах. Така побудова матеріалу пов'язане з необхідністю проведення в молодших групах тривалої роботи по закріпленню навичок протягом усього року, а розташування матеріалу по кварталах для інших груп забезпечує більшу систематичність у побудові всього навчального процесу.
У зв'язку з вищевикладеним, розглянута проблема формування в образотворчій діяльності умінь і навичок у дітей молодшого дошкільного віку актуальна як в теоретичному, так і в практичному плані. Актуальність теми дозволяє вирішувати велике коло доступних дітям і привабливих для них навчально-пізнавальних завдань.

Мета дослідження: виявити особливості формування образотворчих умінь і навичок у малюванні у дітей молодшого дошкільного віку в  процесі  ігрових дій.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Навчання розповіданню дітей в молодшому дошкільному віці

ВСТУП

Актуальність дослідження. Переорієнтація сучасного  суспільства і його соціокультурної політики, що передбачає  розвиток особистості на засадах духовності,  докорінну зміну підходів до освіти зумовлюють суттєві інноваційні зрушення і в концепції навчання рідної мови дітей дошкільного віку. Першорядного значення набуває розробка нових технологій навчального процесу, які б відповідали меті формування духовності, національної самосвідомості та у своїх формах впливу на дитину  керувалися б принципами гуманізму.

     Мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, що формується у процесі її розвитку (А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, О.Л.Кононко та ін.). Відтак,  питання розвитку зв’язного мовлення дошкільників не є новим у науковій проблематиці. Воно досліджувалося класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних аспектах проблеми: психологічному (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн, І.О.Синиця та ін); психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв та ін.); лінгвістичному (Т.О.Ладиженська,  Л.В.Щерба та ін); педагогічному (Л.В.Ворошніна, А.А.Зрожевська, Е.П.Короткова, Н.І.Кузіна, Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва та ін.); лінгводидактичному (А.М.Богуш, Н.І.Луцан, Т.Г.Постоян, Л.І.Фесенко та ін.).

     

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Виховання почуття ритму на уроках музики в початковій школі

Вступ.

Обєкт  дослідження:  процес  музично-ритмічного  відтворення молодшими  школярами.

Предмет  дослідження – шляхи  удосконалення  та  розвиток  дитячих  рухів  молодшого  шкільного  віку.

Мета  дослідження – сприяти  підвищенню  ефективності  музично-ритмічного  розвитку  молодших  школярів  шляхом  вивчення  методів  роботи  з  удосконаленням  вокально-хорової  роботи  з  дітьми. 

Відповідно  до  мети  дослідження  вивчені  наступні  запитання:

 1. Проаналізувати  стан  проблеми,  що  досліджується  у  психолого-педагогічній, науково-медичній  літературі.
 2. Утворити  сутність  поняття:  «дитячій  голос»,  розкрити  його  зміст.
 3. На  основі  вивчення  та  узагальнення  літературних  джерел  педагогічної  теорії  і  практики  з’ясувати  основні  теоретичні  і  практичні  підходи  до  музичного  виховання  молодших  школярів.
100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Методика творчого впроовадження творів Сухомлинського в практичну роботу вихователя ДНЗ

Вступ

Актуальність дослідження теми обумовлена тим, що особистісний підхід до дитини — основа нової філософії виховання — ґрунтується на педагогічній підтримці, принципі центрації виховання на розвитку особистості і передбачає передусім визнання пріоритету особистості, який повинен стати основою ідеології суспільства у сфері виховання, центральною ціннісною орієнтацією.

Цілеспрямований розвиток гуманної особистості, яскравої індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність гуманізації виховного процесу, а систематично за допомогою доцільних технологій втілюватиме її у практику підготовки підростаючого покоління до активної життєтворчості.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Педагогічна майстерність вихователя ДНЗ

ВСТУП

Педагогічна майстерність  вихователя виявляється, формується і змінюється в процесі здійснення ним педагогічної діяльності. Педагогічна діяльність - це діяльність дорослих членів суспільства, професійною метою яких є виховання підростаючих поколінь. Їй притаманні специфічні форми організації, зміст і способи здійснення.

Педагогічна діяльність - складна і багатокомпонентна. З усього різноманіття її компонентів Н.В. Кузьміна виділяє три: змістовний, методичний і соціально-психологічний. Вони утворюють внутрішню структуру педагогічного процесу. Єдність і взаємозв'язок цих трьох компонентів дозволяють реалізувати повною мірою завдання педагогічної системи. Головним у єдності є соціально-психологічний компонент, тобто педагогічне спілкування, яке забезпечує реалізацію двох інших. Таким чином, ми бачимо важливість і актуальність теми курсової роботи: «Особливості психологічної культури вихователя в ДУ».

У спілкуванні складається важлива система виховних взаємин, що сприяють ефективності виховання і навчання. У педагогічній діяльності спілкування набуває функціональний і професійно значимий характер. Воно виступає в ній як інструмент впливу, і звичайні умови і функції спілкування отримують тут додаткову «навантаження», так як з аспектів загальнолюдських переростають у компоненти професійно-творчі.

Мета курсової роботи полягає у вивченні особливостей  педагогічної майстерності  спілкування вихователя в ДНЗ.

Завдання дослідження:

1. проаналізувати на основі психолого-педагогічної літератури особливості педагогічної  культури вихователя.

2. вивчити стилі педагогічного спілкування вихователів ДНЗ.

3. виявити ставлення старших дошкільників до вихователів.

 

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ І КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

ВСТУП

В епоху науково-технічного прогресу особливого значення набувають знання про життєві процеси на Землі в цілому. Важливу роль у цих процесах відіграють живі організми. За мільярди років, які пройшли з моменту виникнення нашої планети, вони наповнили атмосферу киснем й азотом, очистили її від вуглекислого газу, сформували відклади вапняку, нафти, природного газу. В процесі еволюції на планеті утворилась особлива оболонка – біосфера.

Актуальність. Роль живої речовини у географічній оболонці надзвичайно важлива. Більшість оболонок, що входять до складу географічної оболонки більшою або меншою мірою видозмінені життям, а окремі її елементи (грунт, органогенні осадові породи, окремі види корисних копалин та ін.) могли виникнути тільки завдяки живій речовині. Біосфера хоча й є найлегшою оболонкою геосфери, однак її роль постійно збільшується протягом геологічної історії, відповідно, збільшується зростає і її роль у глобальних процесах, що відбуваються на планеті. На земної поверхні немає хімічної сили, що більш постійно діє, а тому й більше могутньої по своїх кінцевих наслідках, ніж живі організми, узяті в цілому.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...