Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Педагогика

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІГОР З ЛЯЛЬКАМИ У РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ  (практична частина курсової роботи)

РОЗДІЛ 2.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІГОР  З ЛЯЛЬКАМИ У РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  ДИТИНИ

 

Дослідження було проведено в дошкільному навчальному закладі № 70 та № 65, для дітей загального розвитку, м. Кременчука. В групі дітей молодшого дошкільного віку. В дослідженні брали участь 37 дітей.

Мета проведення експериментального дослідження: виявити ефективність впливу використання вправ, завдань та рольових ігор і різних видах діяльності на формування взаємин між дітьми дошкільного віку. Експериментальне дослідження відбувалось в три етапи: констатуючий, формуючий, контрольний.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
Роль та значення фенологічних спостережнь за рослинами (на базі 7-го класу)

ВСТУП

У навчанні школярів разом зі встановленням об'єму змісту учбового предмета і відбором матеріалу для уроку велике значення мають методи викладання. Без методів неможливо досягти поставленої мети, реалізувати намічений зміст, наповнити навчання пізнавальною діяльністю. Метод - серцевина учбового процесу, сполучна ланка між запроектованою метою і кінцевим результатом. Його роль в системі "Цілі - зміст - методи - форми - засоби навчання" є визначальний.

Поняття методу іноді відносять тільки до діяльності педагога або до діяльності учнів. У першому випадку доречно говорити про методи викладання. А в другому - про методи вчення. Якщо ж йдеться про спільну роботу учителя і учнів, то тут, поза сумнівом, проявляються методи навчання.

Метод навчання є складною, багатовимірною і багатоякісною освітою. Природно, методи, вибрані відповідно до змісту і віку учнів, забезпечують високу якість знань.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Використання різних видів усного рахунку для підвищення пізнавального інтересу до уроків математики

ВСТУП

 

В умовах, коли якість навчання майбутніх випускників школи набуває особливого значення, проблема самостійності і самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі повстає особливо гостро. У державних документах про освіту « Освіта. Україна XXI століття», «Доктрина національної освіти в Україні» та інших йдеться про необхідність докорінного реформування навчального процесу у сучасній школі, про забезпечення особистісно-орієнтованого навчального процесу, з чим і пов`язаний перехід до концептуально нової організації учбової організації школярів.

На сьогоднішній день зростає значення початкової освіти. Початкова ланка школи повинна не тільки дати учням певну суму знань, а й формувати в них навички самостійного учіння. Для цього проводяться пошуки таких методів і організаційних форм навчання, які сприятимуть розвитку самостійності учнів.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів при вивченні математики

ВСТУП

 Самостійна робота є різнобічним, поліфункціональним явищем і має не тільки навчальне, а й особистісне, суспільне значення. Сутність цього складного і багатогранного явища, на думку цього дослідника, ще термінологічно точно не визначена.

Для того, щоб дитина могла вільно і міцно засвоювати знання, треба розвивати її аналітичне мислення, навчати виділяти істотне у навчальному матеріалі, порівнювати, робити узагальнення, доводити окремі положення, оцінювати явища і події, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Цього можна досягти у процесі активної самостійної діяльності. Самостійна учбова діяльність молодших школярів забезпечує більш ефективне засвоєння навчального матеріалу, якщо її організація має системний характер, забезпечує оптимальний рівень пізнавальної активності школярів, поєднує репродуктивну і продуктивну діяльність учнів та за змістом поглиблює засвоєний матеріал. Відомо, що часто застосовувана самостійна робота розвиває зосередженість, цілеспрямованість, уміння міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як особливість мислення і рису характеру дитини.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОБОК З ПРИРОДНЬОГО МАТЕРІАЛУ В ДНЗ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Принцип всебічного і гармонійного розвитку особистості, поряд з іншими ідеями, які лежать в основі процесу виховання загальної естетичної культури і розвитку почуття краси дітей старшого дошкільного віку, знаходить відображення у баовій програмі «Я у Світі».

Естетична свідомість суспільства і кожної людини зокрема, становить цілий світ духовних почуттів, переживань та поглядів, що збагачують людське життя, розуміння його сенсу і своєрідності, допомагають орієнтуватися у світі та виробляти уявлення про вищі життєві цінності, до яких слід прагнути. Вона є носієм духовних цінностей, що існують у суспільстві і постійно розвиваються внаслідок соціального прогресу, розвитку мистецтва, спілкування народів і культур. Естетичне виховання — необхідна складова частина виховання та формування гармонійно розвиненої людини.

Мистецтво є найбільш повним і концентрованим виразом прекрасного в житті. Художнє пізнання дійсності поряд з науковим є важливим засобом відображення і пояснення дійсності, могутнім знаряддям суспільно-естетичного виховання людей. Художнє відображення життя в творах мистецтва відбувається за певними законами, що специфічно відбиваються в кожному виді мистецтва. Специфічність відображення дійсності кожним видом мистецтва позначається і на особливості їх естетичного сприймання.

Таємничий та чудовий світ квітів, рідні простори ланів, степу, блакитні річки – все це можна відтворити на папері за допомогою природного матеріалу, зібраного під час прогулянки в природу. Картини з такого матеріалу ніби зупинена мить, якою ви можете милуватися роками. Сам матеріал є екологічно чистим, ще й зібраний власноруч з позитивним настроєм, далі втіленим у творчу композицію – і після цього дійсно відчуваєш себе творцем свого невеличкого світу. Тому пропоную вашій увазі ознайомитися із мистецтвом флористики, яка допоможе реалізувати ваші мрії про виготовлення виробів із природного матеріалу власноруч для оздоблення інтер’єру або у подарунок.

Оскільки у дошкільному віці емоційна сфера має вирішальне значення у ході розвитку особистості, проблема форм і засобів естетичного виховання молодших школярів залишається актуальною для педагогічної теорії та практики. А практика показує, що народне мистецтво у різноманітності видів і жанрів є дієвим засобом естетичного розвитку старших дошкільників, формування у них навичок поробок з природнього матеріалу.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Екологічна освіта старших дошкільників

ВСТУП

До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від якого залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні. Викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до природи, вони виникли не сьогодні і не вчора. Ще в 1866 році німецький природовихователь-дарвініст Ернст Геккель ввів у науку слово "екологія". Він і не сподівався, що через сто років воно стане популярним у масовій свідомості. Термін "екологія" походить від грецького oikos - дім, родина, місцезнаходження. Сам термін охоплює проблему природного балансу, так званої рівноваги видів, що дотепер є одним з найважливіших аспектів екології. Отже, екологія — це наука про взаємовідносини живих організмів з середовищем їх існування.

Стратегічною метою освіти має стати екологічне мислення, основу якого складають наукові знання, екологічна культура й етика. Тема екологічної свідомості має ототожнюватися зі світовими життєвими вартостями.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Вивчення духовної культури українського народу на уроках української літератури в старших класах

Вступ

 

На сучасному етапі розвитку педагогічної думки в Україні, коли одним із основних завдань є забезпечення національної спрямованості освіти, питання історії розвитку української етнопедагогіки, її реалізації в навчально-виховному процесі закладів освіти різних типів є надзвичайно актуальним. Адже на початку третього тисячоліття, коли Україна здобула незалежність, стало надто очевидним, що освіта потребує докорінної переорієнтації.

Актуальність дослідження обумовлена концептуальним положенням сучасної теорії виховання, спрямованої на своєчасне використання потенційних неповторних можливостей розвитку кожної дитини, формування національне свідомої особистості на засадах народної педагогіки, яка стала першоосновою наукової педагогіки.

Особистісний розвиток людини несе на собі віддзеркалення особливостей свого народу, нації, які необхідно враховувати в процесі навчання та виховання. З народом пов'язані характер діяльності людини, особливості її мислення, коло її запитів, інтересів, а також соціальні прояви. Традиції, звичаї і обряди об'єднують минуле і майбутнє народу, старші і молодші покоління, інтегрують етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну націю. Практично прилучаючись до традицій, звичаїв і обрядів народу, молодь вбирає в себе їхній філософський, ідейно-моральний, психологічний і етнічний зміст, поступово стаючи невід'ємною частиною рідного народу, нації.

Багато педагогів звертали увагу на необхідність глибокого вивчення і правильного застосування принципу народності в процесі виховання і навчання. Значний внесок у розробку питань теорії і практики реалізації принципу народності здійснили класики педагогіки Я. Коменський, И. Песталоцці, А. Дістервег, Г. Сковорода, а пізніше К. Ушинський, В. Сухомлинський та інші. Важливе місце принципу народності в роботі школи відводили українські педагоги О. Духнович, С. Русова, Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Драгоманов.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Формування образотворчих умінь і навичок у малюванні у дітей молодшого дошкільного віку в процесі ігрових дій

Вступ

Малювання є найважливішому засобом у формуванні особистості дитини, ця образотворча діяльність дарує дітей радість пізнання творчості. Зазнавши це почуття одного разу, малюк буде прагнути в своїх малюнків розповісти про те, що дізнався, побачив, пережив. 

Програмний матеріал для першої і другої груп раннього віку розташований за видами діяльності і дається компактно на весь рік; для першої молодшої групи розташований по півріччях; для всіх інших груп - по кварталах. Така побудова матеріалу пов'язане з необхідністю проведення в молодших групах тривалої роботи по закріпленню навичок протягом усього року, а розташування матеріалу по кварталах для інших груп забезпечує більшу систематичність у побудові всього навчального процесу.
У зв'язку з вищевикладеним, розглянута проблема формування в образотворчій діяльності умінь і навичок у дітей молодшого дошкільного віку актуальна як в теоретичному, так і в практичному плані. Актуальність теми дозволяє вирішувати велике коло доступних дітям і привабливих для них навчально-пізнавальних завдань.

Мета дослідження: виявити особливості формування образотворчих умінь і навичок у малюванні у дітей молодшого дошкільного віку в  процесі  ігрових дій.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Навчання розповіданню дітей в молодшому дошкільному віці

ВСТУП

Актуальність дослідження. Переорієнтація сучасного  суспільства і його соціокультурної політики, що передбачає  розвиток особистості на засадах духовності,  докорінну зміну підходів до освіти зумовлюють суттєві інноваційні зрушення і в концепції навчання рідної мови дітей дошкільного віку. Першорядного значення набуває розробка нових технологій навчального процесу, які б відповідали меті формування духовності, національної самосвідомості та у своїх формах впливу на дитину  керувалися б принципами гуманізму.

     Мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, що формується у процесі її розвитку (А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, О.Л.Кононко та ін.). Відтак,  питання розвитку зв’язного мовлення дошкільників не є новим у науковій проблематиці. Воно досліджувалося класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних аспектах проблеми: психологічному (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн, І.О.Синиця та ін); психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв та ін.); лінгвістичному (Т.О.Ладиженська,  Л.В.Щерба та ін); педагогічному (Л.В.Ворошніна, А.А.Зрожевська, Е.П.Короткова, Н.І.Кузіна, Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва та ін.); лінгводидактичному (А.М.Богуш, Н.І.Луцан, Т.Г.Постоян, Л.І.Фесенко та ін.).

     

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Виховання почуття ритму на уроках музики в початковій школі

Вступ.

Обєкт  дослідження:  процес  музично-ритмічного  відтворення молодшими  школярами.

Предмет  дослідження – шляхи  удосконалення  та  розвиток  дитячих  рухів  молодшого  шкільного  віку.

Мета  дослідження – сприяти  підвищенню  ефективності  музично-ритмічного  розвитку  молодших  школярів  шляхом  вивчення  методів  роботи  з  удосконаленням  вокально-хорової  роботи  з  дітьми. 

Відповідно  до  мети  дослідження  вивчені  наступні  запитання:

 1. Проаналізувати  стан  проблеми,  що  досліджується  у  психолого-педагогічній, науково-медичній  літературі.
 2. Утворити  сутність  поняття:  «дитячій  голос»,  розкрити  його  зміст.
 3. На  основі  вивчення  та  узагальнення  літературних  джерел  педагогічної  теорії  і  практики  з’ясувати  основні  теоретичні  і  практичні  підходи  до  музичного  виховання  молодших  школярів.
100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...