Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Педагогика

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Формування образотворчих умінь і навичок у малюванні у дітей молодшого дошкільного віку в процесі ігрових дій

Вступ

Малювання є найважливішому засобом у формуванні особистості дитини, ця образотворча діяльність дарує дітей радість пізнання творчості. Зазнавши це почуття одного разу, малюк буде прагнути в своїх малюнків розповісти про те, що дізнався, побачив, пережив. 

Програмний матеріал для першої і другої груп раннього віку розташований за видами діяльності і дається компактно на весь рік; для першої молодшої групи розташований по півріччях; для всіх інших груп - по кварталах. Така побудова матеріалу пов'язане з необхідністю проведення в молодших групах тривалої роботи по закріпленню навичок протягом усього року, а розташування матеріалу по кварталах для інших груп забезпечує більшу систематичність у побудові всього навчального процесу.
У зв'язку з вищевикладеним, розглянута проблема формування в образотворчій діяльності умінь і навичок у дітей молодшого дошкільного віку актуальна як в теоретичному, так і в практичному плані. Актуальність теми дозволяє вирішувати велике коло доступних дітям і привабливих для них навчально-пізнавальних завдань.

Мета дослідження: виявити особливості формування образотворчих умінь і навичок у малюванні у дітей молодшого дошкільного віку в  процесі  ігрових дій.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Роль та значення фенологічних спостережнь за рослинами (на базі 7-го класу)

ВСТУП

У навчанні школярів разом зі встановленням об'єму змісту учбового предмета і відбором матеріалу для уроку велике значення мають методи викладання. Без методів неможливо досягти поставленої мети, реалізувати намічений зміст, наповнити навчання пізнавальною діяльністю. Метод - серцевина учбового процесу, сполучна ланка між запроектованою метою і кінцевим результатом. Його роль в системі "Цілі - зміст - методи - форми - засоби навчання" є визначальний.

Поняття методу іноді відносять тільки до діяльності педагога або до діяльності учнів. У першому випадку доречно говорити про методи викладання. А в другому - про методи вчення. Якщо ж йдеться про спільну роботу учителя і учнів, то тут, поза сумнівом, проявляються методи навчання.

Метод навчання є складною, багатовимірною і багатоякісною освітою. Природно, методи, вибрані відповідно до змісту і віку учнів, забезпечують високу якість знань.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів при вивченні математики

ВСТУП

 Самостійна робота є різнобічним, поліфункціональним явищем і має не тільки навчальне, а й особистісне, суспільне значення. Сутність цього складного і багатогранного явища, на думку цього дослідника, ще термінологічно точно не визначена.

Для того, щоб дитина могла вільно і міцно засвоювати знання, треба розвивати її аналітичне мислення, навчати виділяти істотне у навчальному матеріалі, порівнювати, робити узагальнення, доводити окремі положення, оцінювати явища і події, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Цього можна досягти у процесі активної самостійної діяльності. Самостійна учбова діяльність молодших школярів забезпечує більш ефективне засвоєння навчального матеріалу, якщо її організація має системний характер, забезпечує оптимальний рівень пізнавальної активності школярів, поєднує репродуктивну і продуктивну діяльність учнів та за змістом поглиблює засвоєний матеріал. Відомо, що часто застосовувана самостійна робота розвиває зосередженість, цілеспрямованість, уміння міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як особливість мислення і рису характеру дитини.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Профорієнтаційна робота в професійно-технічних навчальних закладів

ВСТУП

Тема педагогічного проекту присвячена дослідженню проблематики профорієнтаційної роботи у  виховній діяльності  учнів ПТУ №7 м.Кременчука.

Актуальність пропонованого дослідження обумовлена теоретичним і практичним значенням питання профорієнтації, визначається тим, що він є частиною більше загальної проблеми - проблеми наукового керування соціальними процесами - з усіма наслідками, що випливають звідси.

Практичне соціально-педагогічне значення цього питання визначається наступною обставиною. Існує значна невідповідність між об'єктивною потребою суспільства в припливі молодої робочої сили (у виробництво, будівництво, сферу обслуговування) і професійною спрямованістю молоді, що прагне лише в обмежене коло навчальних закладів. Звідси - ряд небажаних наслідків (економічних, моральних, психоневрологічних).

Має місце й невідповідність між вимогами професії, що обирає випадково, і особистими якостями людини. Це створює незадоволеність працею, перешкоджає розвитку особистості, викликає плинність робочої сили й ряд інших небажаних ефектів. Ця друга обставина є перешкодою для здійснення принципу «Від кожного по здатностях...».

110,00  грн.            Цена в других валютах:     458,72 руб.   10,99 €   13,63 $
Педагогічна майстерність вихователя ДНЗ

ВСТУП

Педагогічна майстерність  вихователя виявляється, формується і змінюється в процесі здійснення ним педагогічної діяльності. Педагогічна діяльність - це діяльність дорослих членів суспільства, професійною метою яких є виховання підростаючих поколінь. Їй притаманні специфічні форми організації, зміст і способи здійснення.

Педагогічна діяльність - складна і багатокомпонентна. З усього різноманіття її компонентів Н.В. Кузьміна виділяє три: змістовний, методичний і соціально-психологічний. Вони утворюють внутрішню структуру педагогічного процесу. Єдність і взаємозв'язок цих трьох компонентів дозволяють реалізувати повною мірою завдання педагогічної системи. Головним у єдності є соціально-психологічний компонент, тобто педагогічне спілкування, яке забезпечує реалізацію двох інших. Таким чином, ми бачимо важливість і актуальність теми курсової роботи: «Особливості психологічної культури вихователя в ДУ».

У спілкуванні складається важлива система виховних взаємин, що сприяють ефективності виховання і навчання. У педагогічній діяльності спілкування набуває функціональний і професійно значимий характер. Воно виступає в ній як інструмент впливу, і звичайні умови і функції спілкування отримують тут додаткову «навантаження», так як з аспектів загальнолюдських переростають у компоненти професійно-творчі.

Мета курсової роботи полягає у вивченні особливостей  педагогічної майстерності  спілкування вихователя в ДНЗ.

Завдання дослідження:

1. проаналізувати на основі психолого-педагогічної літератури особливості педагогічної  культури вихователя.

2. вивчити стилі педагогічного спілкування вихователів ДНЗ.

3. виявити ставлення старших дошкільників до вихователів.

 

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Педагогічна компетентність викладача юридичного ВНЗ

ВСТУП

Актуальність курсової  роботи.  Компетентність як сформована здатність, достатня, щоб жити комфортно, професіоналізм, уміння нестандартно мислити й спілкуватися, набуття особистого досвіду, впевненість у собі, розвиток здібностей, глибокі знання – це досить не повний перелік якостей майбутнього фахівця, умов для прийняття методично правильного рішення, забезпечення психологічно та організаційно обґрунтованого управління.

У сучасний період розвитку інформаційного суспільства в Україні істотно зростають вимоги до кваліфікації та якості підготовки майбутніх фахівців [1]. І це природно, оскільки одним з наслідків технократичної революції у світі стало загострення проблеми соціальної некомпетентності. Ця категорія давно входить до апарату соціальної психології і в цьому розумінні відображає, передусім, рівень адаптованості індивіда до конкретних соціальних умов. Провідні західні фахівці відзначають, зокрема, різке зниження адекватності свідомості і самосвідомості пересічного члена розвинутого постіндустріального суспільства та його здатності до самореалізації [2].

110,00  грн.            Цена в других валютах:     458,72 руб.   10,99 €   13,63 $
Навчання розповіданню дітей в молодшому дошкільному віці

ВСТУП

Актуальність дослідження. Переорієнтація сучасного  суспільства і його соціокультурної політики, що передбачає  розвиток особистості на засадах духовності,  докорінну зміну підходів до освіти зумовлюють суттєві інноваційні зрушення і в концепції навчання рідної мови дітей дошкільного віку. Першорядного значення набуває розробка нових технологій навчального процесу, які б відповідали меті формування духовності, національної самосвідомості та у своїх формах впливу на дитину  керувалися б принципами гуманізму.

     Мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, що формується у процесі її розвитку (А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, О.Л.Кононко та ін.). Відтак,  питання розвитку зв’язного мовлення дошкільників не є новим у науковій проблематиці. Воно досліджувалося класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних аспектах проблеми: психологічному (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн, І.О.Синиця та ін); психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв та ін.); лінгвістичному (Т.О.Ладиженська,  Л.В.Щерба та ін); педагогічному (Л.В.Ворошніна, А.А.Зрожевська, Е.П.Короткова, Н.І.Кузіна, Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва та ін.); лінгводидактичному (А.М.Богуш, Н.І.Луцан, Т.Г.Постоян, Л.І.Фесенко та ін.).

     

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
Методика творчого впроовадження творів Сухомлинського в практичну роботу вихователя ДНЗ

Вступ

Актуальність дослідження теми обумовлена тим, що особистісний підхід до дитини — основа нової філософії виховання — ґрунтується на педагогічній підтримці, принципі центрації виховання на розвитку особистості і передбачає передусім визнання пріоритету особистості, який повинен стати основою ідеології суспільства у сфері виховання, центральною ціннісною орієнтацією.

Цілеспрямований розвиток гуманної особистості, яскравої індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність гуманізації виховного процесу, а систематично за допомогою доцільних технологій втілюватиме її у практику підготовки підростаючого покоління до активної життєтворчості.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ І КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

ВСТУП

В епоху науково-технічного прогресу особливого значення набувають знання про життєві процеси на Землі в цілому. Важливу роль у цих процесах відіграють живі організми. За мільярди років, які пройшли з моменту виникнення нашої планети, вони наповнили атмосферу киснем й азотом, очистили її від вуглекислого газу, сформували відклади вапняку, нафти, природного газу. В процесі еволюції на планеті утворилась особлива оболонка – біосфера.

Актуальність. Роль живої речовини у географічній оболонці надзвичайно важлива. Більшість оболонок, що входять до складу географічної оболонки більшою або меншою мірою видозмінені життям, а окремі її елементи (грунт, органогенні осадові породи, окремі види корисних копалин та ін.) могли виникнути тільки завдяки живій речовині. Біосфера хоча й є найлегшою оболонкою геосфери, однак її роль постійно збільшується протягом геологічної історії, відповідно, збільшується зростає і її роль у глобальних процесах, що відбуваються на планеті. На земної поверхні немає хімічної сили, що більш постійно діє, а тому й більше могутньої по своїх кінцевих наслідках, ніж живі організми, узяті в цілому.

100,00  грн.            Цена в других валютах:     417,01 руб.   9,99 €   12,39 $
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІГОР З ЛЯЛЬКАМИ У РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ  (практична частина курсової роботи)

РОЗДІЛ 2.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІГОР  З ЛЯЛЬКАМИ У РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  ДИТИНИ

 

Дослідження було проведено в дошкільному навчальному закладі № 70 та № 65, для дітей загального розвитку, м. Кременчука. В групі дітей молодшого дошкільного віку. В дослідженні брали участь 37 дітей.

Мета проведення експериментального дослідження: виявити ефективність впливу використання вправ, завдань та рольових ігор і різних видах діяльності на формування взаємин між дітьми дошкільного віку. Експериментальне дослідження відбувалось в три етапи: констатуючий, формуючий, контрольний.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...