Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 758 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 759 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 760 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 761 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 762 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 763 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 764 element param в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Unexpected XSLT element 'param'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Variable 'count_items' has not been declared. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompOpEval: parameter error в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: xmlXPathCompiledEval: evaluation failed в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: runtime error: file /home/bureni01/7diplom.com/www/ line 766 element variable в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)
Предупреждение: XSLTProcessor::transformToDoc() [xsltprocessor.transformtodoc]: Failed to evaluate the expression of variable 'n'. в файле /home/bureni01/7diplom.com/www/modules/Xsl/Xsl.class.php (строка 289)

Экономика

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Аналіз розширення виробництва і реалізації продукції промислових підприємств на пркладі ВАТ «Кредмаш»

ВСТУП

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу економічної ефективності діяльності підприємств.

В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління  стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз стану міжнародного співробітництва ВАТ "Кредмаш" з іноземними партнерами

ВСТУП

Проблемам організації та управління  зовнішньоекономічної   діяльності  (ЗЕД)  підприємств , співпраці підприємства щодо  виходу на зовнішній ринок, стратегіям їх виходу на зовнішні ринки та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції присвячено низку публікацій вітчизняних та іноземних дослідників. Однак, система узгодженого розвитку  зовнішньоекономічної   діяльності  та механізми її реалізації на сучасних  підприємствах  є недостатньо розвинутими.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

За умов розвитку глобалізації світового господарства та сучасних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин посилюється значення  зовнішньоекономічної   діяльності   машинобудівних   підприємств. Процеси розширення національної економіки України встановлюють нові стандарти здійснення  зовнішньоекономічних  зв’язків та їх результативності, стимулювання розвитку конкурентних переваг для забезпечення стійких позицій на зовнішньому ринку та впровадження досягнень науки і техніки для підвищення ефективності виробничої  діяльності   машинобудівних   підприємств . Реалізація даного завдання ґрунтується на впровадженні раціональної системи управління  зовнішньоекономічною   діяльністю   підприємств  за умов сучасної конкуренції, оскільки вона перетворюється в сучасний імператив для розвитку  підприємств , особливо  машинобудівної   галузі , успішне функціонування якої в багатьох випадках залежить від розвитку  зовнішньоекономічної   діяльності   підприємств  взаємозалежних  галузей  промисловості.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Анализ рентабельности и пути ее повышения ЧУ Санаторий-Профилакторий «Барвиха» - пищеблок
Введение
 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что прибыль является важнейшим показателем работы предприятия, а увеличение доходности - первоочередная цель его деятельности. Прибыль не только синтезирует все стороны деятельности предприятия, а и наглядно отражает эффективность его деятельности: изменение доходов, величину затрат, уровень использования ресурсов в процессе производственной деятельности

Прибыль - это денежное выражение основной части накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. Как экономическая категория он характеризует финансовый результат предпринимательской деятельности. Прибыль является показателем, наиболее полно отражает эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль влияет на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства при любой форме собственности.

Прибыль - один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно-технического и социально-экономического развития предприятий, увеличение фонда премирования труда работников. Он является не только источником обеспечения внутрихозяйственных нужд предприятия, но приобретает все большее значение в формировании бюджетных ресурсов, внебюджетных и благотворительных фондов регионов и страны в целом.

Многоаспектное значение прибыли усиливается с переходом экономики государства на основы рыночного хозяйства. Дело в том, что предприятие любой формы собственности, получив финансовую самостоятельность и независимость, вправе решать, на какие цели и в каких размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и другие обязательные платежи и отчислений.

В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться к получению максимальной прибыли, то есть до такого уровня, который позволял бы предприятию не только прочно удерживать позиции сбыта на рынке своей продукции, но и обеспечивать динамичное развитие его производства в условиях конкуренции. Это обусловливает стратегию увеличения доходности.

Поэтому каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции, определяет доход, прибыль оно сможет получить. Отсюда становится понятным, что прибыль является основной целью предпринимательской деятельности, ее конечным результатом.

Важной задачей каждого хозяйствующего субъекта - получить больше прибыли при наименьших затратах путем соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств и наиболее эффективного их использования.

Прибыль как результирующий показатель хозяйственной деятельности предприятия зависит от цены продукции и затрат на ее производство. Поэтому прибыль теснейшим образом связан с неопределенностью будущих экономических явлений, которые нельзя предсказать с вероятностью, а только с той или иной степенью вероятности.

Основной источник денежных накоплений предприятия - выручка от реализации продукции, а именно та ее часть, что остается за исключением на производство и реализацию этой продукции.

Ведущее значение прибыли как финансового показателя предпринимательской деятельности вместе с тем не означает его уникальности. Анализ стимулирующей роли прибыли показывает, что в отдельных хозяйствующих субъектов, преобладает стремление извлечь высокую прибыль с целью увеличения доходов собственника в ущерб производственному и социальному развитию коллектива.

Более того, выявлены факты получения "незаработанного" прибыли, то есть такого, что образуется не в результате эффективной хозяйственной деятельности, а путем изменения, например, структуры выпускаемой продукции, отнюдь не в интересах потребителей. Вместо производства низькорентабельної продукции, имеющей большой спрос, предприятия увеличивают производство более выгодной для них и более дорогой высокорентабельной продукции. В ряде случаев рост прибыли обусловлен необоснованным повышением цен на продукцию.

Стремление любыми путями получить высокую прибыль с целью увеличения фонда оплаты труда приводит к росту объема денежной массы в обращении, не обеспеченных товарными ресурсами. Отсюда - дальнейший рост цен, инфляция, а следовательно, эмиссия денег.

Таким образом, абсолютное увеличение прибыли предприятия не всегда объективно отражает повышение эффективности производства в результате трудовых достижений коллектива.

Выбор стратегии доходности должен быть обусловлен миссией предприятия, его целями, задачами, возможностями и потенциалом.

Вследствие выше перечисленного, анализ прибыли и рентабельности на предприятии является сегодня чрезвычайно актуальным. Анализ прибыли и рентабельности позволяет определить основные пути стабильного роста эффективности предприятия, рациональное использование ресурсов, потенциальные возможности предприятия, а также выявить влияние внешних и внутренних факторов на размер прибыли, порядок ее распределения.

Объектом исследования является, ЧУ Санаторий-Профилакторий «Барвиха» - пищеблок. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ прибыли и рентабельности ЧУ Санаторий-Профилакторий  «Барвиха» (пищеблок) и выявление путей повышения данных показателей в условиях рыночной экономики.

В соответствии с поставленной целью предусматривается решение следующих задач:

- изучить теоретические основы анализа прибыли и рентабельности организации;

- провести анализ прибыли и рентабельности пищеблока ЧУ Санатория-Профилактория «Барвиха»;

- разработать направления повышения прибыли и рентабельности пищеблока ЧУ Санатория-Профилактория «Барвиха».

В качестве источников информации использованы нормативные правовые акты, труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных изучаемой проблеме, периодическая печать, годовые отчеты, учетно-отчетная документация пищеблока ЧУ Санатория-Профилактория «Барвиха».

Работа представлена введением, тремя главами, заключением, библиографическим списком и дополнена приложениями.

В первой главе «Теоретические основы анализа прибыли и рентабельности организации» рассмотрены теоретические аспекты прибыли и рентабельности: освещены понятие и значение прибыли и рентабельности организации, их виды и функции, необходимость и порядок формирования, а также методика анализа и планирования прибыли и рентабельности организации.

Во второй главе «Анализ прибыли и рентабельности на пищеблоке Санатория-Профилактория «Барвиха», дана общая характеристика ЧУ Санатория-Профилактория «Барвиха»: цели создания, миссия организации, проведено исследование его деятельности и финансовых результатов.

В третьей главе «Основные направления повышения прибыли и рентабельности на пищеблоке ЧУ Санатория-Профилактория «Барвиха» описываются имеющиеся резервы и возможные направления совершенствования прибыли и рентабельности организации и предлагаются возможные мероприятия по повышению прибыли и рентабельности организации, актуальные для данного предприятия, также проводится теоретическое обоснование предлагаемых мероприятий и рассматриваются возможности их применения на практике.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Бизнес-планирование русскоязычного кинотеатра в Праге

ВВЕДЕНИЕ

 

Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемом разнообразии и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность в ресурсах производства (земельных, энергетических, трудовых и т.д.), а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников - инвесторов проекта.

В нашей работе представлен пример бизнес плана по привлечению денежных средств для открытия 3D русскоязычного кинотеатра в Праге. Однако, не смотря на это, с учетом количества потенциальных посетителей, потребность в кинотеатре, а также 3D русскоязычного кинотеатра в Праге остаётся достаточно высокой.

Кинотеа́тр — общественное учреждение для публичной демонстрации кинофильмов. Главное помещение кинотеатра — зрительный зал с экраном большого размера и системой воспроизведения звука, состоящей из нескольких громкоговорителей, обеспечивающих объёмный звук.

В современных кинотеатрах часто имеется несколько зрительных залов, обязательна система кондиционирования воздуха, а современные звуковоспроизводящие системы состоят из множества раздельных звуковых каналов (подробнее см. Dolby Surround, Dolby Digital, THX). При проектировании зданий для кинотеатров одной из главных задач считается достижение наилучших акустических характеристик кинозала для качественного звучания. В кинотеатрах обычно также имеются фойе для зрителей, гардероб, буфет, служебные помещения.

Киноустановка кинотеатра, использующего киноплёнку, состоит не менее, чем из двух кинопроекторов для обеспечения непрерывности демонстрации фильма. Каждый кинопроектор называется «постом» и все имеющиеся посты централизованно управляются специальной автоматизированной системой кинопоказа, обеспечивающей незаметность переходов между отдельными частями фильма для зрителя. Современные многозальные мультиплексы широко применяют бесперемоточные платтеры, позволяющие демонстрировать фильмы любой длительности одним постом без перезарядки. В сочетании с централизованным управлением кинозалами и высоким уровнем автоматизации кинопоказа это позволяет обслуживать весь мультиплекс одним киномехаником. Подавляющее большинство кинотеатров оснащаются кинопроекторами, рассчитанными на киноплёнку шириной 35 или 70-мм, однако в некоторых кинозалах устанавливаются стационарные проекторы формата 16-мм.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Внутренний аудит в корпорациях Чехии

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность дипломной работы. На современном этапе развития аудита в Чешской Республике в его результатах заинтересованы не только собственники, но и сами экономические субъекты, нормальное развитие которых зачастую невозможно без привлечения средств инвесторов, спонсоров и кредиторов. Чтобы привлечь финансовые вложения экономический субъект должен быть преуспевающим, а его финансовая (бухгалтерская) отчетность должна вызывать доверие у потенциальных инвесторов и кредиторов.

За последние десятилетия в Чешской Республике значительно повысились требования к организации системы учета и отчетности. Появились новые формы и методы ведения учета, в том числе с применением компьютерных систем. Бухгалтерская отчетность превратилась в основной источник информации, позволяющий оценить финансовое и имущественное состояние экономических субъектов. В этих обстоятельствах аудит финансовой отчетности превратился в важнейший инструмент, способствующий повышению качества бухгалтерской отчетности, ведущей составляющей которого является ее достоверность. Ни один солидный банк не предоставит кредита клиенту, не имеющему проверенную аудиторами бухгалтерскую отчетность, так же как и ни один серьезный инвестор не будет иметь дело с организацией, отчеты которой за ряд лет не проверены авторитетным аудитором.

Актуальность и значимость данного вопроса и обусловила выбор темы дипломной  работы.

Вну́тренний ауди́т — управленчески-ориентированная корпоративная дисциплина, быстро развивающаяся после окончания Второй мировой войны. Первоначально фокусируясь на анализе бухгалтерской отчетности и внутреннем финансовом контроле, сейчас внутренний аудит затрагивает широкий спектр различных аспектов деятельности организации, помогая менеджменту выявлять и оценивать риски и вырабатывать мероприятия, направленные на снижение риска и повышение эффективности систем и процессов.

Внутренний аудит представляет собой независимую деятельность в организации по проверке и оценке ее работы в интересах руководителей. Цель внутреннего аудита - помочь сотрудникам организации эффективно выполнять свои функции. Внутренний аудит проводят аудиторы, работающие непосредственно в данной организации. В небольших организациях может и не быть штатных аудиторов. В этом случае проведение внутреннего аудита можно поручить ревизионной комиссии или аудиторской фирме на договорных началах.

В экономически развитых государствах внутреннему аудиту уделяется такое же пристальное внимание, как и внешнему.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Економіка підприємства - Аналіз використання ресурсів підприємства ТОВ „КРЕМАГРОТЕХСЕРВІС” та їх вплив на прибуток

ВСТУП

У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою розвитку суспільства.

Основні завдання сільського господарства – забезпечити інтенсивний розвиток і підвищення ефективності всіх його галузей з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції, більш повне задоволення потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині.

Рослинництво та тваринництво – провідна галузь виробництва сільськогосподарської продукції, найважливіше джерело продовольчих ресурсів людства, основа його цивілізації.

Основна мета рослинництва – створення оптимальних технологій (агроекологічних) передумов виробництва необхідної кількості високоякісної рослинницької продукції на базі інтенсивного фотосинтезу в посівах польових культур при одночасному збереженні або підвищенні родючості ґрунту.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Міжнародна економіка - Нецінові методи конкурентної боротьби на зовнішньому ринку компаній IDS Group

ВСТУП

Інтеграція України в світовий ринковий простір вимагає впровадження в практику діяльності підприємств концепції маркетингу, яка докорінно змінює підходи до розуміння мети діяльності, завдань, методів реалізації та засобів їх досягнення. Змінюється сама філософія управління науково - виробничою та збутовою діяльністю підприємства.

Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків товарами такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, приводить до розуміння виняткової ролі збуту в діяльності фірми. В таких умовах головна задача будь-якого підприємства – ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Розробка стратегії прибутковості підприємства  ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» №1 та напрямки її підвищення

ВСТУП

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що прибуток є найважливішим показником роботи підприємства, а збільшення прибутковості – першочергова мета його діяльності. Прибуток не тільки синтезує всі сторони діяльності підприємства, а і наочно відображає ефективність його діяльності: зміну доходів, величину витрат, рівень використання ресурсів у процесі виробничої діяльності

Прибуток - це грошове вираження основної частини накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, що найбільше повно відбиває ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності.

Метою дипломної роботи є розгляд аспектів формування стратегії підвищення прибутковості, аналіз основних джерел резервів зростання прибутку на ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» №1, вибір найоптимальнішої стратегії прибутковості.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Управління прибутком на ВАТ «Дніпропетровській тепловозоремонтний завод»

1.1.         Економічна сутність прибутку підприємства

Прибуток – це основний чинник, який впливає на можливість забезпечення фінансування багатьох програм підприємства, пов'язаним із розширенням потужностей, підвищенням якості продукції, зміцненням конкурентної позиції та виходом на нові ринки. За рахунок прибутку формуються в значному обсязі бюджетні ресурси держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, соціально-культурних заходів, матеріальне стимулювання працівників тощо У цьому зв'язку в отриманні прибутку мають бути зацікавлені не тільки трудові колективи підприємств, а й держава. Підприємці намагаються вкласти свій капітал туди, де є можливість одержати найвищі прибутки У працях багатьох вчених-економістів категорія «прибуток» нерозривно пов'язується з доходом, капіталом, відсотком, працею, рентою і багатьма іншими категоріями. Виходячи з великої кількості різноманітних трактувань поняття «прибуток» є  необхідність уточнення його економічної сутності

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Управління фінансовими ризиками в зовнішньоекономічній діяльності підприємства «Біріс»
Розділ 2. Аналіз та управління фінансовими ризиками ЗЕД на підприємстві
 
2.1 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біріс», надалі іменоване «Підприємство», створено згідно із законодавством України. Підприємство є юридичною особою за законодавством України. Підприємство набуває прав юридичної особи з дати державної реєстрації у порядку, встановленого законодавством.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біріс» створено з метою сучасної підприємницької діяльності учасників, розвитку ринка товарів та послуг в регіоні, створенню робочих місць та отримання прибутку. Підприємство діє на підставі Статуту, у відповідності до Законів України «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та інших законодавчих і нормативних актів.

Напрям діяльності фірми «Біріс» - експортоорієнтована торгівля комп'ютерами, оргтехнікою, комплектуючими, а також високопрофесійні консультації по товару. Підприємство «Біріс» пропонує устаткування від відомих і загальновизнаних компаній.

Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, що одержані від продажу, благодійних внесків та інших фінансових коштів. ТОВ «Біріс» реалізує свою продукцію по цінам, що встановлюються самостійно. Отримуючи товар від постачальників, фірма включає в ціну продукції свої 20%, з яких формується прибуток. Із виручки від реалізації продукції, робіт, послуг та інших надходжень відшкодовуються матеріальні та дорівнювальні до них витрати, витрати на оплату праці, виплачуються податки та інші обов’язкові платежі, сплачуються відсотки по кредитам. Чистий прибуток надходить у повне розпорядження ТОВ «Біріс».

Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку виходячи із попиту на виготовлену продукцію, роботи, послуги та необхідності свого виробничого та соціального розвитку, підвищення особистих доходів своїх працівників.

Дирекцію очолює генеральний директор. Він вирішує всі питання діяльності товари­ства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваження при цьому визначені ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» та установчими документами товариства. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з об­меженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утво­рюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб, її діяльність регламентована ст. 63 Закону Ук­раїни «Про господарські товариства». Облік здійснює бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером.

Підприємство має своє фірмове найменування, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, необхідні для здійснення статутної діяльності, зразки яких затверджуються Директором та реєструються у встановленому законодавством порядку.

Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Власник відповідає за зобов'язаннями Підприємства в межах його вкладу до його Статутного фонду. Підприємство здійснює, згідно з законодавством України, володіння, користування та розпорядження своїм майном без обмежень, в межах цілей та предмету своєї діяльності та призначення майна.

Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, є власністю підприємства.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...