Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Діагностика виникнення ситуації банкрутства ДП “КОНДИТЕРПРОМ-КРЕМЕНЧУК” та розробка і впровадження заходів щодо нейтралізації загрози банкрутства

Готовые работыДипломыФинансыДіагностика виникнення ситуації банкрутства ДП “КОНДИТЕРПРОМ-КРЕМЕНЧУК” та розробка і впровадження заходів щодо нейтралізації загрози банкрутства

Діагностика виникнення ситуації банкрутства  ДП “КОНДИТЕРПРОМ-КРЕМЕНЧУК” та розробка і впровадження заходів щодо нейтралізації загрози банкрутства

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ БАНКРУТСТВА  ТА  САНАЦІЇ  НА  ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Банкрутство як наслідок кризи підприємств в Україні: фактори та причини виникнення

1.2. Загальна характеристика методичного забезпечення діагностики банкрутства підприємства

1.3. Система оціночних показників, що використовуються в перебігу діагностики банкрутства підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ  ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА ДП “КОНДИТЕРПРОМ-КРЕМЕНЧУК”

2.1. Техніко-економічна характеристика ДП “Кондитерпромторг - Кременчук”

2.2.  Експрес-діагностика фінансового стану та загрози банкрутства ДП “Кондитерпромторг - Кременчук”

2.3. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Виведення підприємства із стану  поточної неплатоспроможності

3.2. Пропозиції з покращення фінансового стану підприємства

В И С Н О В К И

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

 

Актуальність дипломної  роботи.  У  процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Розвиток кризових явищ у діяльності окремого підприємства, його неможливість розрахуватися по своїх боргах не є його особистою справою, а потребує створення державного механізму вирішення проблем, що пов’язані з фінансово-майновим становищем. Таким механізмом є інститут банкрутства, що має багатовікову історію використання та розвитку.

У процесі ринкових перетворень в україн­ській економіці після 1991 р. з'явилися свої власні диспро­порції та негативні явища, які вже не можна списати на спадок минулого. Нашаровування протягом доволі короткого часу один на одного пластів невирішених проблем різного походжен­ня і часу виникнення (радянського, пострадянського) обу­мовило глибину, унікальність та гостроту кризи, у якій опинилась сучасна економіка України.

Кризові впливи на підприємство з боку економічного середовища призводять до різноманітних кризових ситуа­цій. Ці кризові ситуації можуть бути згруповані за такими ознаками, як: сфера діяльності підприємства (технічна, управлінська, економічна), тривалість збереження ситуа­ції, ступінь керованості, характер впливу на діяльність підприємства та ін. Окрім цих груп доцільно вести мову про види кризо­вих ситуацій, що виникають у економічній, управлінській та технічній сферах діяльності підприємства. Відповідно до цього поділу серед видів кризових ситуацій можна відзначити такі базові, як фінансова криза, криза управління, інноваційна криза. Сукупність кризових ситуацій формує кризовий стан підприємства.                     

Таким чином, будь-яка кризова ситуація або їх суку­пність вимірюються банкрутством, точніше, зростанням його імовірності. У цьому розумінні банкрутство є узагаль­нюючим різні економічні явища феноменом. А кризовий стан підприємства, відповідно, - це сукупність ситуацій, які збільшують імовірність неплатоспроможності підприємства та її розміри, провокують, у кінцевому підсумку, його банкрутство.

Виникнення кризового стану підприємства має свій економічний механізм. Під економічним механізмом ви­никнення кризового стану треба розуміти певний ланцюг послідовних економічних явищ, що пов'язані причинно-наслідковими зв'язками.

Мета даної дипломної роботи полягає в дослідженні теоретичних та прикладних аспектів діагностики виникнення ситуації банкрутства, а також у розробці та впровадженні заходів щодо нейтралізації загрози банкрутства.

Для досягнення поставленої мети перед її виконавцем поставлено такі завдання:

-           проаналізувати банкрутство як наслідок кризи підприємств в Україні, визначити основні фактори та причини,

-           визначити систему показників та моделі, які використовуються для діагностики банкрутства підприємств,

-           навести основні етапи порядку оголошення та визнання підприємства банкрутом,

-           проаналізувати фінансовий стан, визначити ліквідність та платоспроможність досліджуваного підприємства, оцінити ймовірність банкрутства,

проаналізувати виникнення ситуації банкрутства на підприємстві ДП “Кондитерпромторг - Кременчук”,

-           провести експертизу боргових зобов”язань підприємства в умовах порушення справи про банкрутство,

-           проаналізувати фінансові наслідки виникнення ситуації банкрутства підприємства,

-           оцінити пропозиції щодо нейтралізації загрози банкрутства за рахунок реструктуризації боргів,

-           викладений і опрацьований у роботі матеріал узагальнити висновками та навести загальні пропозиції.

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти діагностики банкрутства підприємства.

Об‘єктом дослідження  є ДП “Кондитерпромторг - Кременчук”, яке засноване 31 січня 1996 року.  Підприємство створено з метою одержання прибутку від торгівельної діяльності, що спрямована на поповнення ринку продовольчими та непродовольчими товарами, послугами ресторанного бізнесу для максимального задоволення потреб населення та реалізації на підставі отриманих прибутків соціальних та економічних інтересів засновників та членів колективу. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційним забезпеченням для виконання дипломної роботи слугували: форма №1 “Баланс підприємства”; Форма №2 “Звіт про фінансові результати”; інші документи фінансового та управлінського обліку ДП “Кондитерпромторг - Кременчук” за 2006-2008 рік. Дослідження теоретико-методологічних основ управління ліквідністю, а також  розробка сучасних напрямків удосконалення управління фінансовою діяльністю на підприємстві проводилося на базі праць вітчизняних,  російських і зарубіжних авторів в сфері економіки та фінансів підприємства, фінансового менеджменту, економічного аналізу, управлінського обліку, контролінгу та антикризового менеджменту.

Методи дослідження. Для забезпечення досягнення поставленої мети в  роботі використовували наступні методи: економіко-статистичні методи та методи фінансового аналізу, групування й порівняння показників при здійсненні горизонтального та вертикального аналізу,  обчислені величини відхилень за роками та побудові порівняльних аналітичних таблиць,  розрахунково-аналітичні методи,  методичні прийоми звітного відображення господарської діяльності.

баланс, підприємство, діяльність, Управління

Отзывы о товаре

How Conclude ObamaCare Assume Me?
allergic rhinitis treatment infant food allergy https://levitrahill.com/# levitra
hbhmmp · 19.12.2020 08:32:59 · #
How Will ObamaCare Touch Me?
what is digestive problems herbal asthma remedies https://generic-cialis.us.org/# cialis generic
oekh57 · 08.12.2020 05:41:31 · #
How When identical pleases ObamaCare Perturb Me?
hair loss medicine ige allergy https://levitrahill.com levitra
mjlank · 06.10.2020 10:02:15 · #
How Last will and testament ObamaCare Alter Me?
childhood food allergies best medicine for arthritis in hands https://cialislevel.com buy cialis
bqu88x · 01.10.2020 04:04:26 · #
How When identical pleases ObamaCare Touch Me?
arthritis treatment for hands asthma diagnosis https://cialislevel.com cheap cialis
rxo74e · 26.09.2020 22:06:07 · #
How Voice ObamaCare Transform Me?
diagnosing digestive problems most common allergy symptoms https://albuterolday.com albuterol
ses77d · 04.09.2020 06:00:15 · #
How Inclination ObamaCare Assume Me?
allergy meaning what causes falling hair https://levitrahill.com levitra
jiv05a · 02.09.2020 20:33:36 · #
How When everyone pleases ObamaCare Transfigure Me?
eye allergy symptoms how many types of arthritis are there https://generic-cialis.us.org cialis
cbdksb · 26.08.2020 19:41:29 · #
How Choice ObamaCare Touch Me?
diagnosing digestive problems what causes bronchial asthma https://cialislevel.com cialis generic
jwrutv · 26.08.2020 19:41:28 · #
How When joke pleases ObamaCare Revise Me?
what's a gi symptoms of upper gi problems https://cialiswiz.com tadalafil
cfk22v · 11.07.2020 05:50:01 · #
How When everyone pleases ObamaCare Affect Me?
drug addiction rehab asthma signs and symptoms https://cialis-generic.us.org cialis
mgvg53 · 18.06.2020 05:59:58 · #
How See resolution ObamaCare Transmute Me?
sinus allergy symptoms homeopathic allergy https://cialis-generic.us.org cheap cialis
sykvvqu · 14.06.2020 15:49:13 · #
How When everyone pleases ObamaCare Revise Me?
frontal baldness severe allergies https://cialisday.com cialis without doctor prescription
nmwfds · 14.06.2020 15:47:36 · #
How When joke pleases ObamaCare Remodel Me?
doctor for intestinal issues how is asthma treated https://ventolinday.com albuterol
mmjpjn · 11.06.2020 23:51:16 · #
How Wish ObamaCare Assume Me?
exercise and asthma arthritis cure and prevention https://cialisday.com cialis 20mg
mrca49 · 10.06.2020 10:59:25 · #
How When one pleases ObamaCare Perturb Me?
knee arthritis symptoms remedies for hair loss http://canadinpharmacy.us.com online pharmacies
xlpuce · 28.03.2019 05:31:51 · #
How Inclination ObamaCare Affect Me?
hair treatment for hair fall hair health http://canadinpharmacy.us.com canadian pharmacies
ilrt49 · 20.03.2019 05:35:09 · #
How Select ObamaCare Assume Me?
treatment for tumors all about arthritis http://canadinpharmacy.us.com canadian pharmacies
lxhrij · 18.03.2019 04:36:23 · #
How Last will and testament ObamaCare Transfigure Me?
gastrointestinal carcinoma allergy and immunology http://www.cialiswithoutadoctors.org/# cialis without a doctor's prescription
spucnx · 23.11.2018 06:59:55 · #
How See resolution ObamaCare Use Me?
arthritis specialist have i got arthritis http://generic-cialis.us.com/# tadalafil
aywdim · 01.05.2018 05:16:11 · #
hoasespestemocy
[url=http://buyviagragenericviagranrf.com/#xuul]buy brand viagra[/url] ,[url=http://viagraonlinecheapviagradny.com/#lprr]buy cheap viagra online[/url] ,[url=http://buyviagraonlineorderviagrandv.com/#ykmv]order viagra online[/url] ,[url=http://viagraforwomenfemaleviagrantc.com/#wvca]female viagra pills[/url] ,[url=http://orderviagraonlinebuygenericviagrazyj.com/#fiie]buying viagra online[/url] ,[url=http://cialisonlinegenericcialiszbh.com/#xnbe]generic cialis canada[/url] ,[url=http://cialispricebuycialisonlinezhj.com/#todd]purchase cialis online[/url] ,[url=http://cheapcialiscialisgenericzvb.com/#nwwt]cheap cialis[/url],[url=http://ordercialisonlinecialisnjzs.com/#jeop]purchase cialis online[/url] ,[url=http://cialistadalafilcialisreviewszbh.com/#utxq]cialis professional review[/url]
Suidgeddyyq · 28.09.2013 10:18:04 · #
sweelluttgx
[url=http://viagrasamplescheapgenericviagraerh.com/#iupe]viagra sample[/url] ,[url=http://onlineviagraviagragenericenb.com/#kagr]buy generic viagra online[/url] ,[url=http://viagrapricebuycheapviagraer.com/#smas]price of viagra[/url] ,[url=http://genericviagraonlinenaturalviagrajae.com/#vduk]generic viagra india[/url] ,[url=http://discountviagrapurchaseviagraren.com/#yzif]buy cheap generic viagra[/url] ,[url=http://buygenericcialiscialisprofessionaleafb.com/#ulkx]professional cialis[/url] ,[url=http://cheapgenericcialiscialis20mgeaj.com/#ixal]cialis[/url] ,[url=http://cialisdailybuycheapcialisaatn.com/#giww]cialis for daily use[/url]
Boopcuplichgg · 28.09.2013 09:49:57 · #
dunteeVerwv
[url=http://genericcialispricekli.com/]cialis[/url] [url=http://cialis20mgdailysry.com/]cialis daily[/url] [url=http://cialisgenericpricestb.com/]cialis[/url] [url=http://genericcialispricegni.com/]generic cialis[/url] [url=http://cialisonlinepillsgks.com/]cialis pills[/url] [url=http://cheapcialisgenericsyb.com/]generic cialis[/url] [url=http://cheapviagrapriceldy.com/]cheap viagra[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionuvj.com/]viagra online[/url] [url=http://genericviagraonlinejvr.com/]viagra[/url] [url=http://cheapviagrapillsviv.com/]viagra[/url] [url=http://buyviagraonlinertv.com/]buy viagra[/url]
Dorydraloka · 13.09.2013 11:46:04 · #
UserlyUnlittefa
[url=http://cialisonlinegenericcialiseth.com/]cialis online[/url] [url=http://cialisgenericpricekty.com/]cialis[/url] [url=http://ordercialisonlinecialishkh.com/]cialis[/url] [url=http://buygenericcialistkg.com/]buy cialis[/url] [url=http://cheapgenericcialisdhk.com/]generic cialis[/url] [url=http://buycialisonlinecheapdhk.com/]buy cialis[/url] [url=http://cialis20mgcialisdailydfh.com/]cialis 20mg[/url] [url=http://buycialisonlinegenericdfh.com/]cialis[/url] [url=http://cialispricecheapcialisefh.com/]cialis price[/url] [url=http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/]cialis professional[/url]
LendDeectdd · 08.09.2013 12:34:34 · #
Jermajesty · 08.09.2013 01:28:59 · #
Ecohocrispuriml
[url=http://buyviagragenericviagrarth.com/]buy viagra[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionbyy.com/]viagra[/url] [url=http://cialisonlinegenericcialisisj.com/]cialis[/url] [url=http://ordercialisonlinecialisybi.com/]cialis online[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptioneu.com/]buy viagra online[/url] [url=http://orderviagraaoviagrasamples.com/]viagra samples[/url] [url=http://genericcialispricevsfl.com/]cialis[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionfu.com/]buy viagra online[/url] [url=http://www.genericviagrajbviagraonline.com/]generic viagra[/url] [url=http://www.viagraonlinefbwithoutprescription.com/]viagra online a prescription[/url] [url=http://www.viagragenericalviagraprice.com/]viagra price[/url]
Cemaseaftsc · 06.09.2013 15:55:46 · #
Caroline · 01.09.2013 01:49:35 · #
Retta · 31.08.2013 16:12:12 · #
Lidia · 26.08.2013 08:52:24 · #
Diandra · 25.08.2013 18:18:50 · #
Suideplitenueij
[url=http://www.failingtherorschachtest.com/#1]viagra[/url] viagra price - http://www.failingtherorschachtest.com/ ,[url=http://www.medjaicatz.com/#1]purchase cialis[/url] cialis reviews - http://www.medjaicatz.com/ ,[url=http://turnstoneam.com/#1]cialis generic[/url] cialis daily - http://turnstoneam.com/
BraisseMusebu · 17.08.2013 11:05:06 · #
Dash · 17.08.2013 08:04:48 · #
Tisha · 14.08.2013 10:26:06 · #
Karcy · 08.08.2013 12:13:07 · #
Dweezil · 03.08.2013 09:24:50 · #
Vofeagobbefju
[url=http://buycialisonlinecheapdhk.com/#1]cialis[/url] - cialis reviews - http://buycialisonlinecheapdhk.com/ [url=http://cialis20mgcialisdailydfh.com/#1]cialis daily[/url] - discount cialis - http://cialis20mgcialisdailydfh.com/ [url=http://buycialisonlinegenericdfh.com/#1]cialis online[/url] - cialis soft tabs - http://buycialisonlinegenericdfh.com/ [url=http://cialispricecheapcialisefh.com/#1]cialis[/url] - cialis price - http://cialispricecheapcialisefh.com/ [url=http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/#1]cialis professional[/url] - cheapest cialis - http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/
Syncaccosseev · 31.07.2013 15:30:13 · #
Patience · 23.07.2013 21:15:13 · #
Letitia · 21.07.2013 20:24:27 · #
Katty · 21.07.2013 20:23:43 · #
Johnavon · 18.07.2013 10:14:42 · #
Xantara · 15.07.2013 10:27:20 · #
Doughboy · 13.07.2013 03:36:21 · #
Scout · 10.07.2013 04:05:35 · #
Justus · 06.07.2013 06:59:08 · #
 · 02.07.2013 09:05:18 · #
Joni · 28.06.2013 02:13:27 · #
Elida · 23.06.2013 10:45:42 · #
Randi · 20.06.2013 14:57:37 · #
Rita · 15.06.2013 14:28:26 · #
Pait · 13.06.2013 21:19:25 · #
Nikki · 10.06.2013 16:49:19 · #
Terry · 10.06.2013 16:48:54 · #
Birdie · 04.06.2013 15:12:24 · #
Chaas · 02.06.2013 17:40:04 · #
Dolly · 02.06.2013 17:40:04 · #
Tish · 02.06.2013 01:08:11 · #
Snowy · 29.05.2013 16:59:51 · #
Leatrix · 24.05.2013 17:13:16 · #
Derex · 24.05.2013 17:12:52 · #
EeRcBvkMzwQNIs
buy viagra 915325 propecia %[[ levitra 194428 cialis online =-[[ cialis dvzm Cialis générique en ligne 561
Leidy · 19.05.2013 19:07:32 · #
Davion · 19.05.2013 19:07:10 · #
Eagle · 18.05.2013 17:53:19 · #
Buck · 18.05.2013 17:53:17 · #
Susy · 12.05.2013 00:19:35 · #
Laticia · 12.05.2013 00:19:33 · #
Eldora · 12.05.2013 00:19:32 · #
DVcLYkCcyIsUAxn
viagra for sale 05965 cialis 68980 buy viagra %O car insurance quotes 990 insurance auto 043332
Solyn · 12.05.2013 00:19:31 · #
Idalee · 09.05.2013 08:12:10 · #
Flossy · 23.04.2013 05:42:51 · #
Carly · 19.04.2013 19:40:25 · #
Jetson · 17.04.2013 01:14:13 · #
Kapri · 11.04.2013 09:39:45 · #
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...