Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Аналіз роботи Кременчуцької об’єднаної податкової інспекції в сфері адміністрування податків і зборів

Готовые работыДипломыФинансыАналіз роботи Кременчуцької об’єднаної податкової інспекції в сфері адміністрування податків і зборів

Аналіз роботи Кременчуцької об’єднаної податкової інспекції в сфері адміністрування податків і зборів

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………………

6

РОЗДІЛ 1 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ……………………………………...

9

1.1 Сутність податкової системи, її склад і принципи побудови ………….…….

9

1.2 Функції та права органів державної податкової служби…………………….

15

1.3 Правове регулювання діяльності податкових органів України…………….

27

1.4 Аналіз мобілізованих ДПС податкових надходжень до бюджету України………………………………………………………………………………

38

РОЗДІЛ 2 РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У СФЕРІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ на прикладі Кременчуцької ОДПІ………..………………………………………………..

51

2.1 Економічна характеристика Кременчуцької ОДПІ………………………….

51

2.2 Задачі, джерела і методи аналізу податкових надходжень до бюджету……

57

2.3 Аналіз діяльності Кременчуцької ОДПІ щодо акумуляції доходів до Державного бюджету………………………………………………………………

63

2.4 Аналіз динаміки і структури податкових надходжень до місцевого бюджету………………………………………………………………………….....

69

2.5 Аналіз стану використання пільгової системи в оподаткуванні           юридичних та фізичних осіб………………………………………………………..

83

2.6 Аналіз виконання плану Кременчуцькою ОДПІ в розрізі основних

податків та зборів……………………………………………………………………

87

РОЗДІЛ 3 РЕФОРМУВАННЯ ДПС – ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ………………………………………………

93

3.1 Проблеми та головні завдання модернізації Державної податкової служби України………………………………………………………………………………

93

3.2 Зарубіжний досвід діяльності органів податкової служби………………….

98

3.3 Економіко-математичне моделювання надходжень податку з доходів фізичних осіб………………………………………………………………………….

112

Висновки ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………

117

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………

120

Додатки …………………………………………………………………………..

129

ВСТУП

 

Формування доходної частини місцевих бюджетів відбувається у достатньо складних умовах. Незабезпечення фінансової автономії місцевого самоврядування, а саме нестача фінансових ресурсів та нестабільність у них доходних джерел, стали проблемою загальнодержавної ваги. У процесі побудови бюджетної системи в країні недостатньо використовується зарубіжний досвід, а при визначенні доходних баз місцевих бюджетів майже не застосовуються ефективні економіко-математичні моделі. в Україні необхідно запроваджувати найсучасніші підходи до формування доходів місцевих бюджетів, зокрема нові засоби автоматизації, адже успіх економічного розвитку значною мірою залежить від створення оптимального розміру місцевих бюджетів та форм бюджетних взаємовідносин, чіткого механізму вирівнювання горизонтальних і вертикальних дисбалансів у бюджетах усіх рівнів.

Природа та сутність доходної частини місцевих бюджетів, її призначення, роль і саме визначення місцевого бюджету, постійно змінювались. Спочатку місцевий бюджет як офіційний документ був звітом про фактично зібрані доходи і зроблені витрати самоврядної громади. Надалі, з розвитком фінансової системи держави, постала необхідність заздалегідь визначати доходи такої громади для покриття покладених на неї повноважень. Природою доходної частини бюджету, як правило, називали податкові та неподаткові надходження на покриття лише поточних витрат. Поняття місцевого бюджету формулюють як фонд фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні органів виконавчої влади відповідного органу місцевого самоврядування для виконання покладених на нього функцій, передбачених Конституцією України. При визначенні цього поняття відображаються також найважливіші його сторони: матеріальний зміст, сутність і форма.

Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжуються вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за виконання державою її функцій.

Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги наукової і громадської думки з часів отримання Україною незалежності. Сьогодні на державному рівні визнано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податкового тягаря. Останній і є однією з причин фінансової нестабільності підприємств, низького рівня зростання сукупного попиту і економічної кризи.

Спроби ж покращити і довести до оптимального стану національну податкову систему носили скоріш експериментальний характер, не маючи під собою серйозних наукових обґрунтувань, а тому не тільки не зменшили, а навіть загострили пов'язані з її функціонуванням проблеми.

Отже, нині існує необхідність всебічного дослідження питань, пов’язаних із впливом системи оподаткування на економічні процеси. Українські вчені мають певні здобутки в дослідженні теоретичних і практичних аспектів оподаткування.

Метою дипломної роботи є аналіз роботи Кременчуцької ОДПІ в сфері адміністрування податків і  зборів.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

-         поняття сутності податкової системи, її склад і принципи побудови;

-         аналіз функцій та прав органів державної податкової служби;

-         аналіз мобілізованих ДПС податкових надходжень до бюджету України;

-         надання економічної характеристика Кременчуцької ОДПІ;

-         аналіз діяльності Кременчуцької ОДПІ щодо акумуляції доходів до Державного бюджету;

-         аналіз динаміки і структури податкових надходжень до місцевого бюджету;

-         аналіз стану використання пільгової системи в оподаткуванні           юридичних та фізичних осіб;

-         аналіз виконання плану Кременчуцькою ОДПІ в розрізі основних

податків та зборів;

-         розгляд зарубіжного досвіду діяльності органів податкової служби;

-         побудова економіко-математичних моделей для аналізу надходжень податку з доходів фізичних осіб;

-         оптимізація рівня податкового навантаження шляхом вдосконалення структури податкової системи.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є роль та  податків  в бюджеті.

Предметом дослідження концепція їх застосування для дослідження впливу податкової політики на економічний стан країни.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення економічної теорії, закони функціонування економіки ринкового типу, праці провідних фахівців у галузі моделювання економічних явищ. У процесі дослідження було опрацьовано законодавчі і нормативні документи, які регламентують систему оподаткування в Україні.

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...