Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Удосконалення виробництва управління та організація збуту у ПАТ ”Кременчуцький колісний завод”

Готовые работыДипломыМенеджментУдосконалення виробництва управління та організація збуту у ПАТ ”Кременчуцький колісний завод”

Удосконалення виробництва управління та організація збуту у ПАТ ”Кременчуцький колісний завод”

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..6

РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА                          ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  КОЛІСНИЙ  ЗАВОД”…………………………….10

1.1. Загальна характеристика ПАТ ”Кременчуцький колісний завод” та правові основи створення та  діяльності підприємства………………………..10

1.2. Характеристика продукції, що виготовляється на заводі……………12

1.3. Організація виробництва на ПАТ ”КрКЗ”……………………………14

1.4. Технологія виробництва колісної продукції………………………….18

1.5. Динаміка основних техніко-економічних показників роботи підприємства………………………………………………………………………22

1.6. Аналіз  ринків збуту продукції  ПАТ ”КрКЗ”………………………...23

1.7. Аналіз конкурентного ринку та ринку споживачів   продукції                  ПАТ “КрКЗ”………………………………………………………………………29

1.8. Політика ПАТ "КрКЗ" в області якості……………………………….34

РОЗДІЛ 2.  ЕКОНОМІЧНА  ОЦІНКА  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  КОЛІСНИЙ  ЗАВОД”………………………..36

2.1.   Аналіз складу та використання основних фондів…………………...36

2.2 Аналіз собівартості продукції…………………………………………..40

2.3. Аналіз праці та заробітної плати………………………………………44

2.4. Аналіз фінансової діяльності…………………………………………..46

2.4.1. Аналіз виконання плану з прибутку…………………………………46

2.4.2. Аналіз фінансової стабільності………………………………………47

2.4.3.  Аналіз платоспроможності…………………………………………..55

2.4.4. Аналіз використання обігових коштів………………………………58

РОЗДІЛ  3.  УДОСКОНАЛЕННЯ  ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА  ПОКРАЩЕННЯ  УПРАВЛІННЯ В  ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ  ЗАВОД”……………………………………………………………………………62

3.1 Удосконалення організаційної структури управління                 підприємством…………………………………………………………………….62

3.2.  Розробка  раціонального   балансу  робочого  часу керівника                 ПАТ «Кременчуцький колісний завод»………………………………………….71

3.3 Проектування інформаційних зв’язків та інформаційного забезпечення ПАТ  «КрКЗ»………………………………………………………74

3.3.1. Документація ПАТ  «КрКЗ»…………………………………………74

3.3.2. Інформаційне забезпечення та інформаційні зв’язки………………86

3.4.  Удосконалення роботи   ПАТ  «КрКЗ» щодо  виходу  на  зовнішній ринок………………………………………………………………………….....…90

3.5.  СВОТ-аналіз  ПАТ  «КрКЗ»…………………………………….……105

3.6.  Організація  впровадження  проектних  рішень  (управління  по цілях)…………………………………………………………………………..…111

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ  ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ …………………….…..123

4.1 Місце економіко-математичного моделювання в дослідженні  внутрішнього середовища………………………………………………………123

4.2 Парний регресійний аналіз……………………………………….……125

4.3 Будування моделі залежності прибутку від  собівартісті продукціі, її аналіз та прогнозування за моделлю……………………………………….…..134

РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА  ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ                         ПАТ “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ  ЗАВОД”……………………………138

5.1. Оцінка економічної ефективності за рахунок удосконалення організації праці спеціалістів……………………………………………….…..139

5.2. Оцінка економічної ефективності за рахунок раціонального використання кадрів…………………………………………………………….142

5.3. Оцінка економічного ефекту за рахунок скорочення штату працівників …………………………………………………………………..…144

5.4. Розрахунок економічної ефективності від скорочення витрат на утримання управлінського апарату………………………………………………145

5.5. Економічна ефективність від створення відділу з податкового          обліку…………………………………………………………………………….148

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ  ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  В  ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»……….154

6.1. Організації навчання працівників і  службовців з  питань охорони праці………………………………………………………………………………154

6.2. Загальний аналіз  стану охорони праці на підприємстві……………159

6.3. Аналіз організації пожежної безпеки на підприємстві на  підприємстві………………………………………………………………….….167

6.4. Рекомендації з  поліпшення умов праці і пожежної безпеки ….…..171

6.5. Розрахунок  повітрообміну в  цеху …………………………….……172

ВИСНОВКИ…………………………………………………………….….175

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….….179

ДОДАТКИ ……………………………………………………………..…..186


ВСТУП

 

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу  виробництва, управління та  організації збуту  підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку Актуальність теми, вибраної автором цієї роботи для освітлення, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що оповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати не значить уміти, а уміти не значить робити.

Управління, Маркетинг

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...