Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Поліпшення соціально-психологічного клімату в ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»

Готовые работыДипломыМенеджментПоліпшення соціально-психологічного клімату в ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»

Поліпшення соціально-психологічного клімату в ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛАМАТУ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ……………6

1.1Сутність соціально-психологічного клімату: його види, ознаки та рівні….6

1.2  Фактори впливу на процес розвитку сприятливого СПК в колективі…...15

1.3 Формування ефективної кадрової політики, як складової поліпшення СПК в колективі………………………………………………………………………..25

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ                             ПАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ»…………………………………………36

2.1 Аналіз організаційно-економічної структури та фінансово-економічних показників діяльності ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»………………………..36

2.2 Аналіз стану соціально-психологічного клімату в колективі                               ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»…………………………………………………52

2.3 Вплив СПК на фінансово-економічні показники  ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»…………………………………………………………………………….61

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ                             ПАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ»………………………………………...69

3.1 Розробка заходів щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі…………………………………………………………………………69

3.2 Оцінка соціально-економічної ефективності запропонованих заходів в ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»………………………………………………...83

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….….94

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….101

ДОДАТКИ………………………………………………………………………105

ВСТУП

 

У час стрімкого наукового прогресу і величезного обсягу інформації, яку ми переробляємо щогодини, важливо зберегти себе,свій людський вигляд,не стати "машиною", додатком, простим виконавцем робочих функцій.

Створити такі умови для процвітання того або іншого підприємства, фірми, установи, необхідно, щоб люди в цій установі відчували себе "командою". Однією з ознак команди є згуртованість, взаємовиручка, підтримка і одночасно вимогливість до себе і інших. Одним з найважливіших показників, що колектив це "команда" - є хороший соціально-психологічний клімат, тобто такий стан в колективі, коли кожному його члену надаються оптимальні умови для реалізації його здібностей і схильностей.

Соціально-психологічний клімат це не тільки проблема сьогоднішніх соціально-психологічних складнощів соціального і науково-технічного прогресу, але й водночас і проблема рішення завтрашніх перспективних задач, зв’язаних з моделюванням нових, більш досконалих, ніж раніше людських відношень і спільнот.

Тому, наявність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі - один з показників його зрілості, результат великої і копіткої праці керівництва. Однак, ще недостатньо досліджені методи впливу на психологічний клімат колективу.

Актуальність даного дослідження обумовлена: новими суспільно-економічними відносинами, що склалися у всіх сферах життєдіяльності; виниклою потребою в підвищенні продуктивності діяльності працівників шляхом використання сучасних методів психології; необхідністю вдосконалювання системи взаємин у трудових колективах підприємств зі складною організаційною структурою, що сприяє створенню позитивного психологічного клімату – умови підвищення продуктивності діяльності робітників.

Ціль дослідження: вивчення впливу психологічного клімату на продуктивність діяльності працівників підприємства та  розробка рекомендацій з її підвищення.

Мета й завдання дослідження. Головною метою дослідження є обґрунтування деяких теоретичних та подальший розвиток практичних засад аналізу, формування та вдосконалення соціально-психологічного клімату в колективі, що є постійною задачею керівників будь-якого рангу.

Відповідно до поставленої мети у дипломній роботі вирішуються такі основні завдання:

–         На основі аналізу наукової літератури з проблем формування соціально-психологічного клімату у колективі уточнити поняття соціально-психологічного клімату, з’ясувати критерії та показники оцінки його стану.

–         Обґрунтувати теоретичні засади, психологічні умови, засоби і шляхи процесу формування позитивного соціально-психологічного клімату у колективі ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» .

–         Проаналізувати вплив стану соціально-психологічного клімату на фінансово-економічну діяльність.

–         Оцінити ефективність соціально-психологічного клімату.

–         Діагностувати проблеми у діяльності підприємства ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» та у сфері управління персоналом

–         Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності формування соціально-психологічного клімату у колективі ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

–         Розробити практичні рекомендації керівникам та менеджерам з управління персоналу щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату у колективі  ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

–         Оцінити соціально-економічну ефективність запропонованих заходів та пропозицій в ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

Об’єктом дослідження є соціально-психологічний клімат в колективі ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

Предметом дослідження є психологічні складові та детермінанти СПК, як умови ефективності професійної діяльності працівників ПАТ «РайффайзенБанк Аваль».

         Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань в дипломній роботі були використані наступні методи дослідження:

–       загальнотеоретичні - аналіз, синтез, класифікація, порівняння, узагальнення, систематизація наукової літератури з метою визначення стану означеної проблеми;

–       емпіричні - спостереження, бесіди, опитування, анкетування для оцінки соціально-психологічного клімату, виявлення основних причин проблемної взаємодії персоналу ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»;

–       формувального експерименту для перевірки ефективності цільової програми підвищення результативності формування позитивного соціально-психологічного клімату у колективі ПАТ «РайффайзенБанк Аваль»;

–       методів економічної статистики для опрацювання експериментальних даних і встановлення кількісних залежностей між явищами, що досліджувалися.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків

діяльність, Управління

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...