Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Фінансові ризики підприємства в умовах формування ЗЕД

Готовые работыДипломыМенеджментФінансові ризики підприємства в умовах формування ЗЕД

Фінансові ризики підприємства в умовах формування ЗЕД

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

Вступ

Розділ 1. Теоретична частина

Розділ 2. Аналіз та управління фінансовими ризиками ЗЕД на підприємстві

2.1 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

2.2 Аналіз ризиків виробничої діяльності підприємства

2.3 Аналіз ризиків загальних положень зовнішньоекономічного контракту

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління фінансовими ризиками в ЗЕД

3.1 Методіка оцінки ризиків ЗЕД

3.2 Пропозиції по зниженню ризиків ЗЕД

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Розділ 2. Аналіз та управління фінансовими ризиками ЗЕД на підприємстві
 
2.1 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біріс», надалі іменоване «Підприємство», створено згідно із законодавством України. Підприємство є юридичною особою за законодавством України. Підприємство набуває прав юридичної особи з дати державної реєстрації у порядку, встановленого законодавством.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біріс» створено з метою сучасної підприємницької діяльності учасників, розвитку ринка товарів та послуг в регіоні, створенню робочих місць та отримання прибутку. Підприємство діє на підставі Статуту, у відповідності до Законів України «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та інших законодавчих і нормативних актів.

Напрям діяльності фірми «Біріс» - експортоорієнтована торгівля комп'ютерами, оргтехнікою, комплектуючими, а також високопрофесійні консультації по товару. Підприємство «Біріс» пропонує устаткування від відомих і загальновизнаних компаній.

Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, що одержані від продажу, благодійних внесків та інших фінансових коштів. ТОВ «Біріс» реалізує свою продукцію по цінам, що встановлюються самостійно. Отримуючи товар від постачальників, фірма включає в ціну продукції свої 20%, з яких формується прибуток. Із виручки від реалізації продукції, робіт, послуг та інших надходжень відшкодовуються матеріальні та дорівнювальні до них витрати, витрати на оплату праці, виплачуються податки та інші обов’язкові платежі, сплачуються відсотки по кредитам. Чистий прибуток надходить у повне розпорядження ТОВ «Біріс».

Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку виходячи із попиту на виготовлену продукцію, роботи, послуги та необхідності свого виробничого та соціального розвитку, підвищення особистих доходів своїх працівників.

Дирекцію очолює генеральний директор. Він вирішує всі питання діяльності товари­ства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваження при цьому визначені ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» та установчими документами товариства. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з об­меженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утво­рюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб, її діяльність регламентована ст. 63 Закону Ук­раїни «Про господарські товариства». Облік здійснює бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером.

Підприємство має своє фірмове найменування, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, необхідні для здійснення статутної діяльності, зразки яких затверджуються Директором та реєструються у встановленому законодавством порядку.

Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Власник відповідає за зобов'язаннями Підприємства в межах його вкладу до його Статутного фонду. Підприємство здійснює, згідно з законодавством України, володіння, користування та розпорядження своїм майном без обмежень, в межах цілей та предмету своєї діяльності та призначення майна.

Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, є власністю підприємства.

Виконавчим органом Підприємства є Дирекція. Дирекція здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Підприємства. Дирекція складається з директора, його заступників та головного бухгалтера. Дирекція має право вирішувати будь-які питання, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Підприємства за винятком тих, які відносяться до виключної компетенції Власника. Дирекція у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Підприємства, а також рішеннями зборів учасників.

Господарська діяльність підприємства визначається за допомогою системи показників, які характеризують досягнутий рівень виробництва і оцінюють результат роботи підприємства. Техніко-економічні показники діяльності підприємства дозволяють оцінити організацію виробництва, технологічний рівень, рівень продуктивності праці, ефективність матеріальних, трудових, фінансових затрат.

Управління, діяльність, підприємство

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...