Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Розвиток франчайзингу на підприємстві «Дім Кави» у м. Комсомольськ

Готовые работыДипломыМаркетингРозвиток франчайзингу на підприємстві «Дім Кави» у м. Комсомольськ

Розвиток  франчайзингу  на  підприємстві «Дім Кави» у м. Комсомольськ

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1: ФРАНЧАЙЗИНГ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………..

1.1     Франчайзинг : його сутність та перспективи розвитку в Україні………….

1.2     Види франчайзингу, його переваги та недоліки…………………………….

1.3     Договір франчайзингу………………………………………………………..

1.4     Історія виникнення та споживання кави, як одного з найпопулярніших видів напою…………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 2: АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «ДІМ КАВИ»,ТА ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ СИСТЕМИ……………………..

2.1Тенденції розвитку натуральної кави в Україні та в світі 2007-2011років….

2.2 Аналіз організаційної структури підприємства «Дім Кави»……………….

2.3 Аналіз зовнішнього маркетингового середовища компанії «Дім Кави»….

2.3.1 Аналіз макросередовища компанії……………………………………..

2.3.2 Аналіз мікро середовища компанії……………………………………

3.3 Позиціонування компанії «Дім Кави»…………………………………..

РОЗДІЛ 3: СИСТЕМА ФРАНЧАЙЗИНГУ ЗАСТОСОВАНА В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «ДІМ КАВИ» М. КОМСОМОЛЬСЬК……………………………………………………………..

3.1 Аналіз мікро середовища компанії «Дім Кави» в м. Комсомольськ………

3.2 Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз фірми………

3.3 Вибір місії та формування маркетингових цілей компанії «Дім Кави»…..

3.4 Сегментування ринку кави та вибір цільових сегментів компанії……..

3.5 Позиціонування товару та вибір базової та конкурентної стратегії компанії«Дім Кави»………………………………………………………………

3.6 Прогнозування результатів діяльності компанії «Дім Кави» у м. Комсомольськ………………………………………………………………

ВИСНОВОК…………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1.ФРАНЧАЙЗИНГ  ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.         Франчайзинг : його сутність та перспективи розвитку в Україні

Ефективне функціонування ринкової економічної системи неможливе без наявності та оптимального поєднання в ній суб'єктів малого, середнього та великого підприємництва, що успішно здійснюють свою діяльність. Місце малого та середнього підприємництва в економіці країни визначається його здатністю формувати конкурентне середовище, сприяти подоланню структурних диспропорцій в економіці, активізувати інноваційні процеси, швидко реагувати на зміни кон'юнктури ринку, розв'язувати проблеми зайнятості населення, забезпечувати швидку окупність витрат, сприяти формуванню та поповненню "середнього класу" як основи демократичного суспільства. Великі господарські структури, своєю чергою, надають стабільності та керованості економіці країни і є базою для проведення широкомасштабних науково-технічних досліджень та реалізації великих інноваційних проектів, здійснюють масштабні інвестиційні програми; їх ефективне функціонування підвищує конкурентоспроможність національної економіки загалом.

Стан розвитку вітчизняного підприємництва характеризується наявністю низки проблем, які вимагають негайного вирішення з метою стабілізації економічної ситуації в країні. Як показує світовий досвід, успішність діяльності суб'єктів малого, середнього та великого підприємництва значною мірою визначається наявністю тісної співпраці між ними, що реалізується через використання різних видів господарської інтеграції. Одним із таких видів є широко використовувана у світі франчайзингова форма співробітництва господарюючих суб'єктів.

Кінець 50-х - початок 60-х років ХХ ст. став періодом бурхливого розвитку франчайзингу як одного з методів збуту товарів і послуг, який використовувався в найрізноманітніших сферах підприємницької діяльності. Статистичні дані різних країн свідчать, що, починаючи з 80-х років ХХ ст., франчайзинг як метод збуту товарів набув широкомасштабного застосування не тільки в розвинених, а й в інших країнах світу [1].
Кардинальні зміни, які сталися наприкінці 80-х - на початку 90-х років ХХ ст. у політичному і економічному житті СРСР, а потім і незалежної України, дали можливість іноземним компаніям, власникам широковідомих торговельних марок, створювати в Україні франчайзингові мережі, в яких використовуються ці марки. 

Для України франчайзинг є порівняно новим явищем. Водночас останніми роками спостерігається стійка тенденція до дедалі ширшого використання вітчизняними суб'єктами господарювання франчайзингової форми організування підприємницької діяльності, що значною мірою зумовлюється зарубіжним досвідом ефективного функціонування підприємств в умовах франчайзингових відносин. Однак, незважаючи на тенденцію поширення франчайзингу в Україні, буде перебільшенням стверджувати, що в нашій державі створені всі умови, необхідні для розвитку франчайзингових відносин. Існує низка факторів, які перешкоджають стрімкому розвитку франчайзингу в Україні. Одним із них є недостатність наукового розроблення проблеми формування та здійснення франчайзингових відносин підприємств у вітчизняних умовах господарювання, що зумовлює актуальність проведення досліджень у сфері сформульованої проблематики.

Франчайзинг - це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на погоджених умовах.

Історія франчайзингу бере свій початок із середньовічної Англії. Згодом франчайзинг набув приватноправових рис, і з половини ХІХ століття почав активно застосовуватися в підприємницькій діяльності багатьох компаній по всьому світу.

Дипломы, франчайзинг, Маркетинг

Отзывы о товаре

How Inclination ObamaCare Presume Me?
what is arthritis pain like arthritis remedies https://levitrahill.com/# levitra
qtiitj · 19.12.2020 05:24:26 · #
How When identical pleases ObamaCare Perturb Me?
cardiac asthma symptoms rheumatoid arthritis nutrition https://generic-cialis.us.org/# generic cialis
kpe43y · 08.12.2020 04:11:52 · #
How Inclination ObamaCare Presume Me?
describe an allergic reaction what is gi system https://cialislevel.com/# cialis
umlt14 · 11.10.2020 15:33:19 · #
How Agree ObamaCare Alter Me?
how hair fall for arthritis pain https://cialislevel.com cialis generic
nsk02e · 06.10.2020 03:39:57 · #
How Choice ObamaCare Transmute Me?
asthma homeopathy almond allergy symptoms https://cialislevel.com tadalafil
awi07g · 26.09.2020 18:59:47 · #
How Conclude ObamaCare Remodel Me?
mild asthma symptoms causes for hair loss in males https://albuterolday.com ventolin
fdicjf · 04.09.2020 04:52:51 · #
How Choice ObamaCare Alter Me?
treatment of breast tumor hair treatment https://levitrahill.com levitra
gpqp91 · 02.09.2020 18:42:27 · #
How When joke pleases ObamaCare Take over Me?
dairy allergy symptoms gastroenterology disorders https://generic-cialis.us.org cialis
ikvh82 · 26.08.2020 18:21:57 · #
How Resolve ObamaCare Presume Me?
seasonal allergies fever is arthritis a disease https://cialislevel.com cialis
uloscz · 26.08.2020 18:21:52 · #
How Voice ObamaCare Affect Me?
ra arthritis arthritis in the neck https://albuterolday.com albuterol inhaler
gepz88 · 22.08.2020 13:10:52 · #
How When identical pleases ObamaCare Transform Me?
hair growth for women fibromyalgia arthritis https://cialiswiz.com generic cialis
nucfcf · 11.07.2020 05:50:03 · #
How Wish ObamaCare Touch Me?
natural cure for hair loss female hair loss https://cialisday.com generic cialis
yuy60x · 19.06.2020 09:40:15 · #
How Select ObamaCare Presume Me?
therapy options osteoarthritis rheumatoid arthritis https://cialis-generic.us.org cialis
esgfes · 18.06.2020 06:00:04 · #
How Will ObamaCare Revise Me?
pet allergy treatment rheumatoid arthritis knee https://cialisday.com generic cialis
qmm70s · 17.06.2020 22:31:34 · #
How Last will and testament ObamaCare Transmute Me?
common illness of digestive system hair loss on legs https://cialis-generic.us.org cialis
pbbp26 · 14.06.2020 15:49:15 · #
How Selection ObamaCare Transform Me?
female hair restoration treatments available https://cialisday.com cheap cialis
bkwlgh · 14.06.2020 15:47:38 · #
How Agree ObamaCare Take over Me?
testing for food allergies gastrointestinal vs gastroenterologist https://ventolinday.com albuterol inhaler
jrzjry · 11.06.2020 23:51:19 · #
How Last will and testament ObamaCare Remodel Me?
symptoms arthritis hands describe the pathophysiology of asthma http://canadinpharmacy.us.com online pharmacies
mel13r · 20.03.2019 05:35:13 · #
How Voice ObamaCare Assume Me?
digestive disease list children with asthma http://canadinpharmacy.us.com online pharmacies
buybdo · 16.03.2019 08:48:32 · #
How When identical pleases ObamaCare Affect Me?
stimulate hair growth nioxin hair loss http://www.cialiswithoutadoctors.org/# cialis without a doctor's prescription
decgok · 25.11.2018 21:35:16 · #
How When identical pleases ObamaCare Transform Me?
gastrointestinal gi rheumatoid arthritis therapy http://canadinpharmacy.us.com/ canadian pharmacies
nyguts · 04.06.2018 05:46:31 · #
How See resolution ObamaCare Transform Me?
substance abuse counseling services asthma cough http://generic-cialis.us.com/# tadalafil
nzbe55 · 01.05.2018 05:16:15 · #
Ronaldquono · 20.06.2017 13:14:05 · #
Patrickrut · 18.06.2017 14:32:52 · #
Patrickrut · 17.06.2017 23:26:24 · #
My foodstuffs and celebrate disposition!
More of Mr. Trump’s tallboy nominees see fit promptly clear the Senate. More Obama administration policies wishes be tossed out. When the president addresses a joint meeting of Congress http://www.kamagra.us.org/#78626 kamagra 100 mg no prescription on Tuesday, Democrats discretion ascertain almost nothing to cheer. (Some have planned busied themselves weighing the merits of shaking the president’s hand.) At the unmodified time, the protests accept sinistral Republicans with a more urgent defy http://kamagraoraljelly.us.org/ kamagra 100 as they hope to expose the fruits of one-party control in the Whey-faced Strain and on Capitol Hill: determining whether the fury directed at lawmakers is more than anecdotal, and how to react accordingly.
jveior · 02.03.2017 02:03:23 · #
hoasespestemopq
[url=http://buyviagragenericviagranrf.com/#onxm]viagra[/url] ,[url=http://viagraonlinecheapviagradny.com/#ykhh]buy viagra online[/url] ,[url=http://buyviagraonlineorderviagrandv.com/#krws]cheap viagra online[/url] ,[url=http://viagraforwomenfemaleviagrantc.com/#mrpx]female uk viagra[/url] ,[url=http://orderviagraonlinebuygenericviagrazyj.com/#uxzn]cheapest generic viagra[/url] ,[url=http://cialisonlinegenericcialiszbh.com/#mcsq]generic cialis reviews[/url] ,[url=http://cialispricebuycialisonlinezhj.com/#lzdr]cialis price comparison[/url] ,[url=http://cheapcialiscialisgenericzvb.com/#tapw]cheap generic cialis[/url],[url=http://ordercialisonlinecialisnjzs.com/#amow]buy cialis online[/url] ,[url=http://cialistadalafilcialisreviewszbh.com/#wgsy]generic cialis review[/url]
Suidgeddyjy · 28.09.2013 11:49:59 · #
dunteeVermu
[url=http://genericcialispricekli.com/]cialis price[/url] [url=http://cialis20mgdailysry.com/]cialis[/url] [url=http://cialisgenericpricestb.com/]cialis[/url] [url=http://genericcialispricegni.com/]cialis[/url] [url=http://cialisonlinepillsgks.com/]cialis online[/url] [url=http://cheapcialisgenericsyb.com/]cheap cialis[/url] [url=http://cheapviagrapriceldy.com/]viagra[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionuvj.com/]viagra[/url] [url=http://genericviagraonlinejvr.com/]viagra online[/url] [url=http://cheapviagrapillsviv.com/]viagra[/url] [url=http://buyviagraonlinertv.com/]buy viagra[/url]
Dorydraloiu · 13.09.2013 13:23:00 · #
UserlyUnlitteyu
[url=http://cialisonlinegenericcialiseth.com/]generic cialis[/url] [url=http://cialisgenericpricekty.com/]cialis price[/url] [url=http://ordercialisonlinecialishkh.com/]buy cialis[/url] [url=http://buygenericcialistkg.com/]generic cialis[/url] [url=http://cheapgenericcialisdhk.com/]cialis[/url] [url=http://buycialisonlinecheapdhk.com/]cialis online[/url] [url=http://cialis20mgcialisdailydfh.com/]cialis 20mg[/url] [url=http://buycialisonlinegenericdfh.com/]generic cialis[/url] [url=http://cialispricecheapcialisefh.com/]cialis[/url] [url=http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/]cialis[/url]
LendDeectft · 07.09.2013 09:41:27 · #
Ecohocrispurinj
[url=http://buyviagragenericviagrarth.com/]generic viagra[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionbyy.com/]viagra online[/url] [url=http://cialisonlinegenericcialisisj.com/]cialis generic online[/url] [url=http://ordercialisonlinecialisybi.com/]online cialis[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptioneu.com/]viagra online without prescription[/url] [url=http://orderviagraaoviagrasamples.com/]viagra[/url] [url=http://genericcialispricevsfl.com/]cialis[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionfu.com/]viagra online a prescription[/url] [url=http://www.genericviagrajbviagraonline.com/]viagra online[/url] [url=http://www.viagraonlinefbwithoutprescription.com/]viagra online without prescription[/url] [url=http://www.viagragenericalviagraprice.com/]viagra prices[/url]
Cemaseaftoy · 04.09.2013 21:20:26 · #
Roby · 22.08.2013 20:36:57 · #
Quiana · 19.08.2013 13:30:21 · #
Dweezil · 15.08.2013 07:40:49 · #
Trudy · 15.08.2013 07:40:45 · #
Nerice · 10.08.2013 17:11:04 · #
Jayvee · 06.08.2013 08:29:08 · #
Cactus · 04.08.2013 09:49:49 · #
Jailyn · 01.08.2013 11:57:02 · #
Vofeagobbefml
[url=http://buycialisonlinecheapdhk.com/#1]cialis[/url] - cialis reviews - http://buycialisonlinecheapdhk.com/ [url=http://cialis20mgcialisdailydfh.com/#1]cialis 20mg[/url] - cialis soft tabs - http://cialis20mgcialisdailydfh.com/ [url=http://buycialisonlinegenericdfh.com/#1]cialis online[/url] - cialis online - http://buycialisonlinegenericdfh.com/ [url=http://cialispricecheapcialisefh.com/#1]cialis[/url] - order cialis online - http://cialispricecheapcialisefh.com/ [url=http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/#1]cialis[/url] - cialis generic - http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/
Syncaccossess · 30.07.2013 13:31:32 · #
Luck · 29.07.2013 10:17:04 · #
Ignobrebremut
[url=http://buycialisonlinecheapdhk.com/#1]cialis online[/url] - buy cialis - http://buycialisonlinecheapdhk.com/ [url=http://cialis20mgcialisdailydfh.com/#1]cialis[/url] - cialis 20mg - http://cialis20mgcialisdailydfh.com/ [url=http://buycialisonlinegenericdfh.com/#1]buy cialis[/url] - cialis online - http://buycialisonlinegenericdfh.com/ [url=http://cialispricecheapcialisefh.com/#1]cialis[/url] - cialis - http://cialispricecheapcialisefh.com/ [url=http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/#1]cialis[/url] - cialis reviews - http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/
tenSoingeco · 29.07.2013 02:49:45 · #
Trevon · 24.07.2013 13:29:16 · #
Nelda · 21.07.2013 21:50:44 · #
Keydren · 21.07.2013 21:50:01 · #
Ethica · 17.07.2013 21:26:32 · #
Greta · 15.07.2013 19:09:49 · #
Deon · 11.07.2013 20:04:23 · #
Bayle · 07.07.2013 17:54:12 · #
Patience · 06.07.2013 04:00:25 · #
Alla · 28.06.2013 17:49:45 · #
Mellie · 17.06.2013 12:44:16 · #
Sailor · 15.06.2013 05:46:02 · #
Malerie · 10.06.2013 00:22:55 · #
Kaylee · 05.06.2013 14:48:20 · #
Cayle · 04.06.2013 11:55:50 · #
Kamryn · 31.05.2013 02:48:47 · #
Deandre · 31.05.2013 02:48:29 · #
Isabelle · 26.05.2013 15:09:37 · #
Patience · 18.05.2013 21:28:08 · #
Delores · 16.05.2013 19:54:21 · #
Kris · 11.05.2013 00:32:51 · #
Ice · 10.05.2013 10:28:26 · #
Lorraine · 10.05.2013 10:28:11 · #
Geralynn · 24.04.2013 19:25:55 · #
Elora · 24.04.2013 19:25:24 · #
Carlie · 24.04.2013 19:25:22 · #
Maryellen · 24.04.2013 19:25:21 · #
Lakisha · 24.04.2013 19:25:20 · #
Kaylea · 18.04.2013 11:55:13 · #
Davian · 16.04.2013 13:24:49 · #
Emberlynn · 14.04.2013 04:38:38 · #
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...